برچسب جستجو

برچسب: آتروفی واژن

  • آتروفی واژن یا واژینیت آتروفیک اغلب زنان یائسه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آتروفی واژن وضعیتی است که در آن پوشش واژن به…

    کد خبر: ۹۶۱۴۱۸ تاریخ انتشار:
۱