برچسب جستجو

برچسب: استخدام پرستاری

  • با توجه به گستردگی خدمات و نیاز روزافزون به پرستاران در مراکز درمانی و بهداشتی سراسر کشور، وزارت بهداشت در نظر دارد در…

    کد خبر: ۱۴۰۴۵۹۶ تاریخ انتشار:
۱