برچسب جستجو

برچسب: بال

  • دانشمندان زیست شناس دانشگاه کورنل طی اکتشافات خود در جنگلهای مرتفع آندین پرنده ای کشف کردند که می تواند با کمک پرهای…

    کد خبر: ۲۸۲۸۳۶ تاریخ انتشار:
  • "Linden Gledhill" با بهره گیری از هنر عکاسی ماکرو ساختار گلبرگ مانند بال یکی از حشرات را به تصویر کشیده است.

    کد خبر: ۲۴۲۵۷۹ تاریخ انتشار:
  • رویای پرواز انسان ها دیگر فقط در افسانه ها نیست بلکه با تکنولوژی امروز انسان می تواند پرواز کند و اختیار حرکات خود را…

    کد خبر: ۲۰۴۹۸۷ تاریخ انتشار: