برچسب جستجو

برچسب: بهای

  • فرمول موجرها برای تعیین وزن اجاره‌‌‌‌بهای ماهانه و پول پیش در معادله اجاره‌‌بهای درخواستی به شکل معنادار تغییر پیدا…

    کد خبر: ۱۴۲۶۸۳۰ تاریخ انتشار:
۱