برچسب جستجو

برچسب:

تـرامادول
  • اعتياد منحصر به مصرف مواد مخدر و محرک‌های غیرقانونی و تزریق و دود کردن نیست! داروهای ضددرد، ضداضطراب، خواب‌آور و...…

    کد خبر: ۶۱۷۵۳ تاریخ انتشار:
۱