برچسب جستجو

برچسب: تولید مثل

  • یکی از تبعات جالب تولید مثل جنسی وجود دو شکلی های جنسی در موجودات مختلف است. معمولا یکی از دو جنس فعال، پرانرژی و تنها…

    کد خبر: ۶۱۴۷۸ تاریخ انتشار:
  • حرکت اسپرم به معنای توانایی شناکردن آن و حرکت به سوی تخمک است که عامل مهمی در باروری محسوب می شود.

    کد خبر: ۱۲۷۲۹ تاریخ انتشار: