برچسب جستجو

برچسب: حسرت

  • فعالان اردوی جهادی با حضور در روستاهای سقز دختران مستعدی را یافتند که به دلیل عدم وجود مدرسه ناچارند بعد از اتمام مقطع…

    کد خبر: ۲۳۴۵۰۸ تاریخ انتشار:
  • هميشه دليلي براي نارضايتي وجود دارد. چند كيلويي اضافه وزن؛ آميخته شدن وظايف بي‌شمار كاري با مسئوليت‌هاي سنگين خانه؛…

    کد خبر: ۷۹۴۰ تاریخ انتشار: