برچسب جستجو

برچسب:

دارندگان مدارک معادل
  • آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیر رسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بالاتر به دانشگاهها ابلاغ و بر اساس آن شرایط و…

    کد خبر: ۶۶۲۹۶ تاریخ انتشار:
۱