برچسب جستجو

برچسب: دفعات

  • عنکبوت‌ها طی فرآیند رشد چندین بار پوست‌اندازی می‌کنند. تعداد دفعات پوست اندازی به گونه و جنس عنکبوت‌ها بستگی دارد.…

    کد خبر: ۱۳۰۳۲۹۵ تاریخ انتشار:
۱