برچسب جستجو

برچسب:

سرما زیستی
  • شرکت روسی KrioRus چند سالی است که منجمد ساختن انسانها را برای بازگشت به حیات در چندین سال بعد شروع کرده است.حالا…

    کد خبر: ۲۸۵۴۳۷ تاریخ انتشار:
۱