برچسب جستجو

برچسب: لوطی

 • آقا رضا معلم فیزیک و همزمان رادیو کامیون در استان شیراز بود.

  کد خبر: ۱۳۸۰۰۵۲ تاریخ انتشار:
 • لات جوانمرد در اصل صورت دگردیسه لوطی است، همان عیار و جوانمردی که در دل تاریخ کهن ایران بر آمده و ریشه در فرهنگ و سنت…

  کد خبر: ۴۱۰۵۸۲ تاریخ انتشار:
 • عبدالله مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من» توصیفی جذاب از شیوه‌های فعالیت لوطی‌ها و داش‌ها در دوره قاجار ارایه کرده است.…

  کد خبر: ۴۱۱۲۰۳ تاریخ انتشار:
 • در حال حاضر گروهی که ما آنها را لات، لوطی، داش مشدی یا پهلوان می دانیم، نسبش می رسد به عیاران. آنها جوانمردانی بودند…

  کد خبر: ۱۳۱۳۹۰ تاریخ انتشار:
۱