برچسب جستجو

برچسب:

لیدیا شرمن
  • لیدیا شرمن یکی از معدود قاتلان زنجیره ای است که برای کسب منفعت تشکیل خانواده داد و بعد همچون فرشته مرگ بر فراز خانواده…

    کد خبر: ۶۹۰۱۸۲ تاریخ انتشار:
۱