برچسب جستجو

برچسب:

لیپولیز
  • لیپولیز به معنای تجزیه چربی است، اما به طور شایع به مفهوم تخریب بافت چربی یا کاهش بافت چربی به کار می رود.

    کد خبر: ۲۳۸۲۳ تاریخ انتشار:
  • آیا به تناسب اندامتان فکر می کنید اما نمی دانید چکار کنید؟ به دنبال راهی برای جوانسازی صورتتان هستید ولی نمی دانید…

    کد خبر: ۸۹۹۶۱ تاریخ انتشار:
  • باتوجه به این که چاقی امروزه به معضلی اساسی در جوامع مختلف تبدیل شده است طبیعتا درمان آن هر روزه شکل جدیدتری را تجربه…

    کد خبر: ۱۳۰۵۲ تاریخ انتشار:
۱