برچسب جستجو

برچسب:

نشانه های تکرر ادرار
  • در اغلب افراد مثانه قادر به ذخیره ادرار است و فقط نیاز به 4 تا 8 بار در روز ادرار کردن است. نیاز به ادرار بیش از هشت…

    کد خبر: ۷۴۸۴۴۳ تاریخ انتشار:
۱