برچسب جستجو

برچسب: واژگان

  • کارشناس ادبیات صداوسیما از انتخاب برخی واژگان جایگزین انتقاد کرده است.

    کد خبر: ۱۴۲۴۶۹۷ تاریخ انتشار:
  • جهان‌ تبلیغات‌ به‌ زبان‌ واحد‌ خود‌ دست‌ یافته‌ و‌ به‌ تدریج‌ در‌ حال‌ تثبیت‌ واژگانی‌ است‌ که‌ خود‌ خالق‌ آن‌ بوده‌…

    کد خبر: ۸۸۵۸ تاریخ انتشار:
۱