برچسب جستجو

برچسب:

ویرایش ژن در کودکان
  • دنیایی را تصور کنید که بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات روحی، روانی و جسمی در آن وجود ندارد. انسان‌هایی که در برابر…

    کد خبر: ۹۲۴۳۴۴ تاریخ انتشار:
۱