برچسب جستجو

برچسب:

پایه یازدهم
  • مؤلف کتب درسی پایه یازدهم گفت: در تألیف کتب درسی جدید پایه یازدهم سعی شده فرصت و مجالی برای یادگیری در اختیار…

    کد خبر: ۵۸۷۳۵۸ تاریخ انتشار:
  • معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت پایه‌های تحصیلی در نظام جدید آموزشی، اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری…

    کد خبر: ۳۱۵۲۷۰ تاریخ انتشار:
۱