برچسب جستجو

برچسب: ژل پروفایلو

  • ماهیت ژل پروفایلو و کاربرد آن، میزان ماندگاری ژل پروفایلو و مراقبت‌های مهم بعد از تزریق این ژل از مواردی است که در این…

    کد خبر: ۱۴۰۳۹۹۴ تاریخ انتشار:
  • این ژل جادویی که به تازگی جایگاه خود را در تزریق های زیبایی بدست آورده است، توانسته سردمدار حوزه تزریق ژل و فیلر…

    کد خبر: ۱۲۰۱۱۱۱ تاریخ انتشار:
۱