برچسب جستجو

برچسب:

گاف
 • همه ما سوتی می دهیم، ردخور ندارد، سوتی های بدی هم می دهیم. اما صدایش را درنمی آوریم. با این حال بعضی وقت ها توی جمع…

  کد خبر: ۱۸۰۵۴ تاریخ انتشار:
 • همه ما سوتی می دهیم، ردخور ندارد، سوتی های بدی هم می دهیم. اما صدایش را درنمی آوریم. با این حال بعضی وقت ها توی جمع…

  کد خبر: ۱۶۴۷۴ تاریخ انتشار:
 • یک معلم، انتقادی را درباره‌ شیوه‌ نگارش کتاب‌های‌ فارسی مقطع ابتدایی مطرح کرد و از سردرگرمی دانش آموزان گله کرد.

  کد خبر: ۱۶۶۰۶ تاریخ انتشار:
 • همه ما سوتی می دهیم، ردخور ندارد، سوتی های بدی هم می دهیم. اما صدایش را درنمی آوریم. با این حال بعضی وقت ها توی جمع…

  کد خبر: ۱۵۴۹۹ تاریخ انتشار:
 • یكي از نامزدهاي حزب جمهوريخواه براي انتخابات رياست جمهوري آينده آمريكا كه به آقاي «گاف» معروف است در جديدترين مورد از…

  کد خبر: ۱۵۰۶۱ تاریخ انتشار:
 • اعتراف می کنم که... همه ما سوتی می دهیم، ردخور ندارد، سوتی های بدی هم می دهیم. اما صدایش را درنمی آوریم. با این حال…

  کد خبر: ۱۴۶۲۹ تاریخ انتشار:
 • روز گذشته برنامه جمع ما به موضوع طلاق عاطفي اختصاص داشت كه همانند گذشته با حاشيه هايي همراه بود.

  کد خبر: ۱۴۰۰۶ تاریخ انتشار:
 • اعتراف می کنم که... همه ما سوتی می دهیم. ردخور ندارد سوتی های بدی هم می دهیم اما صدایش را درنمی آوریم. با اینحال بعضی…

  کد خبر: ۱۲۷۴۹ تاریخ انتشار:
 • کد خبر: ۴۶۷۴ تاریخ انتشار: