برچسب جستجو

برچسب: یاسی

  • چند روزی هست که تصاویری از ازدواج ندا یاسی در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

    کد خبر: ۱۴۰۹۶۱۷ تاریخ انتشار:
  • به عنوان یک بازیگر از مرحله‌ای گذشته‌ام که برایم مدل بودن اهمیت داشته باشد. در واقع من به مدل بودن فکر نمی‌کنم و طرز…

    کد خبر: ۱۱۹۴۶ تاریخ انتشار:
۱