خاطره نامزد انتخابات از مذاکره با صدام!

مصطفی پورمحمدی اولین گفتگوی انتخاباتی خودش از سیما رو با اشاره به ورودش به دادستانی کل توسط شهید قدوسی و ارتقا در نهادهای قضایی و امنیتی گفت.

اخبار روز . ۱۰۳۵ بازدید . .
لینک کوتاه کپی شد