مشاجره جنجالی محسن هاشمی و مشاور جلیلی

خبرگزاری مهر، بخشی از مشاجره خضریان و محسن هاشمی در برنامه مناظره شبکه خبر را منتشر کرد.

اخبار روز . ۴۹۲۷ بازدید . .
لینک کوتاه کپی شد
اخبار روز . ۴۹۲۷ بازدید .