آوینا_استیکی 2
adexo3
۱۴۳۴۷۶۲
۱۵۴۶
۱۵۴۶
پ

چطور پای یک زن به گزارشگری یورو ۲۰۲۴ باز شد؟

مریم ماهور، مجری سابق تلویزیون، از تجربه اجرای ویژه برنامــه فوتبالــی «یورو ۲۰۲۴» در آپارات اسپرت می گوید و اینکه مســیر «اجرا» تــا «بازیگری» را چگونه پیموده اســت.

برترین‌ها: مریم ماهور، مجری سابق تلویزیون، از تجربه اجرای ویژه برنامــه فوتبالــی «یورو ۲۰۲۴» در آپارات اسپرت می گوید و اینکه مســیر «اجرا» تــا «بازیگری» را چگونه پیموده اســت. مریــم ماهور، مجــری ویژه برنامه «یورو ۲۰۲۴» که هم زمــان با بازی های جــام ملت های اروپا از آپارات اسپرت پخش می شــود، درباره فعالیت های حرفه ای خود گفت: من متولد سال ۷۷ هستم و پیش تر به مدت چهار ســال در تلویزیون و در برنامه هایی مانند «حالا خورشید»، «ترانه باران»، «روزخوش» و «نمابه نما» سابقه اجرا داشتم. برنامه صبحگاهی «حالا خورشید» اولین تجربه ام بود که در ۱۹ ســالگی آقای رشیدپور این لطــف را به من کــرد و فرصت اجرا پیدا کــردم. در آن برنامه، ابتدا اجرای آیتم را بر عهده داشتم و بعدتر با پیشنهاد ایشان اجرای زنده را آغاز کردم.

چطور پای یک زن به گزارشگری یورو 2024 باز شد؟

 وی افزود: من لیسانس عمران دارم و حضورم در فضای رســانه به دلیل علاقه‌ام بود. حتی در مقطعی یواشــکی در کلاس های دانشکده خبر حاضر می شدم و سوالات استاد را هم جواب می دادم. در آن مقطع گزارش هایی را برای «حالا خورشید» تهیه می‌کردیم که کارهای زیــادی را به صورت میدانی در فرایند تولید این آیتم ها تجربه کردم. انرژی بیش از حدی در این مسیر داشتم و به شدت هم علاقه‌مند بودم.

 بیش فعال بودم، رفتم کلاس اجرا

ماهور با اشاره به تجربه خود در زمینه ورزش کیک بوکسینگ ادامه داد: آن قدر بیش فعال بودم که هر روز با صورت خونین به خانه برمی گشــتم. مادرم مرا به کلاس اجرا و گویندگی معرفی کرد و در آزمون این دوره قبول شدم. به موازات آن در کلاس های آقای رشیدپور هم شرکت می کردم. به مرور وقتی فعال بودن من را دید، ابتدا تولید آیتم را به من سپرد و بعد هم که وارد اجرای زنده شــدم. اگر اشــتباه نکنم «حالا خورشید» بیش از ۷۰۰ قســمت داشت که تا حدود قسمت ۳۰۰ من هیچ ارتباطی با آن نداشتم و هنوز مدرسه ای بودم، فقط از تلویزیون برنامه را دنبال می کردم و با خودم می گفتم کاش می شد در این برنامه حضور داشته باشم . این مجری افزود: آقای رشیدپور در فرایند تولید «حالا خورشید» بسیار حامی بود و کمک های بســیار زیادی می کرد. خاطرم هست اولین شــبی که به من گفت از فردا آماده اجرای زنده باش، در ماشــین که بــودم، هم زمان هم می خندیدم و هــم گریه می کردم. هیچ آمادگی قبلی ای برای آن نداشــتم و حتی صبح فردا که به استودیو رفتم، همکاران فکر می کردند شوخی می کنم که قرار است اجرای زنده داشته باشم. یکی از پراسترس ترین اجراهای من همان روز بود که کامل صدایم می لرزید. حدود ۴۰۰ قسمت تجربه حضور و اجرا در این برنامه داشــتم و هم زمان تدریس در مدرســه قدیمی خودم را هم تجربه می کردم.

رشیدپور گفت مسیرت را ادامه بده

 ماهــور ادامه داد: بعد از مدتی پیشــنهادهایی برای اجرای مســتقل داشتم که آن را با آقای رشیدپور مطرح کردم و او به صراحت گفت مسیر خودت را دنبال کن و من این تصمیم درست را گرفتم و تا به امروز مشغول کســب تجربه بیشتر هستم. دو ســال پیش به باغ کتاب می رفتم تا برای ارشــد درس بخوانم، همان روزها سروش صحت با همراهی ایمان صفا به آنجا می آمدند تا فیلم نامه بنویسند. روی فیلم نامه سریال «مگه تموم عمر چندتا بهاره» کار می کردند. یک نقش مجری در این ســریال داشتند و پیشــنهاد دادند این نقش را من بازی کنــم. اما من گفتم مجری بودن را در عالــم واقع تجربه کرده ام و نقش دیگری به من بدهید. آنها هم نقش دوســت «آزیتا» را که نامش در ســریال «افسانه» بود، به من سپردند. وی افزود: یکی از خوش شانســی های من همین بود که بازیگری را با پلتفرم خانگی آغاز کردم. به نظرم محدودیت ها در شــبکه نمایش خانگی کمتر اســت و از طرفی کارگردانی مانند سروش صحت هم در آن مقطع دیگر در تلویزیون کار نمی کرد و طبیعتا آرزوی هر کسی است که با این کارگردان کار کند. هم زمان پیشنهاد سریال «راز بقا» به کارگردانی سعید آقاخانی هم مطرح شد. فعالیت هایی هم در زمینه گروه نویسندگی برنامه های خانگی مانند «شباهنگی» داشتم. این مجری سابق تلویزیون با اشاره به مقطعی که تصمیم گرفت به جای اجرا ســراغ بازیگری بــرود، گفت: در یک فیلم سینمایی به کارگردانی حمید بهرامیان حضور داشتم که احتماال تابستان همین امسال اکران می شود. در این فیلم با محسن کیایی، مهران احمدی و پانته آ پناهی ها هم بازی بودم و امیرمهدی ژوله به واسطه برنامه «صداتو» من را به این فیلم سینمایی معرفی کرد.

اتفاق ویژه ای که با «صداتو» افتاد

 این مجــری و بازیگر که حضور پربازتابی در برنامه «صداتو» داشــت، تأکید کرد: حضــور در برنامه «صداتو» برای من اتفاق بســیار خوبی بود. وحید آقاپور که در سریال سروش صحت حضور داشت، به من گفت حامد جــوادزاده برنامه ای را در دســت تولید دارد و به دنبــال افرادی به عنوان شرکت کننده اســت. از من خواســت برای ضبط صفر به آن برنامه بروم و اتفاقا ۲۰۰ میلیون تومان هم برنده شــدم! ارتباطاتــی که در آن برنامه به دست آوردم برایم بســیار خوب بود؛ به خصوص آشنایی با امیرمهدی ژوله که به چند پروژه معرفی ام کرد. ماهور تأکید کرد: من عاشق بازیگری هســتم. ماه پیش برای نقش اصلی یک فیلم سینمایی تا پای قرارداد هم رفتم و واقعا احســاس می کردم اتفاق ایدئالــی دارد برایم می افتد. من از میان ۲۰۰ نفر برای آن نقش انتخاب شــده بودم، اما شب قبل از شروع کار با من تماس گرفتند و گفتند با فلان خانم سوپراســتار به توافق رسیده اند و همه چیز کنســل شد. دقیقا در همان روزی که اخبار مربوط به این فیلم سینمایی منتشر شــد، خبر اجرای من در آپارات اسپرت هم منتشر شد و احســاس کردم باید این اتفاق می افتاد.

وی افــزود: تجربه اجرا هنوز هم برایم مهم است؛ هرچند برای برنامه ای مانند «یورو ۲۰۲۴» آن قدر که باید روی فوتبال تســلط ندارم و واقعا نوید استادرحیمی کمک بسیار زیادی به من می کند. همه بچه ها پشــتیبانی می کنند و واقعا بــا تیم خوبی کار را پیش می بریم. در مجموع اجرای این برنامه یکی از مهم ترین چالش های کارنامه حرفه ای ام بوده اســت.

 این مجری ســابق تلویزیون درباره تجربه شــهرت هم گفت: زمانی که اجرای «حالا خورشید» را داشــتم، تلویزیون هنوز مخاطب داشــت و اگر اشــتباه نکنم ایــن برنامه بعد از برنامه «نــود» ، پرمخاطب ترین برنامه تلویزیون بود، اما سن و سال و ظاهری که آن روزها داشتم، به گونه ای نبود که در حافظه ها بمانم. برعکس یک بار حضورم در «صداتو» که به شــدت دیده شد. من حضور در این برنامه را یک ســرگرمی می دانســتم، اما واقعا دیده شدم. حضورم در سریال سروش صحت هم به چشــم آمد، اما از میان حضورهای مختلفی که تا به امروز مقابل دوربین داشــتم، شرکت در «صداتو» بیشتر برد معروفیت را برایم داشــت.

وی افزود: شــاید اکران اولین فیلم سینمایی ام هم کمک کند به بهتر دیده شدنم، اما هیچ گاه برای دیده شــدن حرص نــزده ام. در مقطعی به طور کامل در پلتفرم ها تولید محتوا می کردم. برای دو، سه نقش هم با کارگردانان خوبی تــا مرحله مذاکره رفتیم اما به دلایلی ایــن اتفاق رخ نداد. در حال حاضر برای بازی در سریال «بامداد خمار» خانم نرگس آبیار قرارداد بسته ام.

 برای «یورو ۲۰۲۴» تا پنج صبح بیداریم

 ماهــور تأکید کرد: اجرای برنامــه «یورو ۲۰۲۴» را هم واقعا دوســت دارم؛ چرا که کار پرفشاری است و روزی سه بازی به صورت فشرده برگزار می شــود. بعضی شــب ها تا پنج صبح با گروه بیدار هستیم و همه اینها باعث شده است اجرای این برنامه به یک تجربه باحال در کارنامه ام تبدیل شــود. اگر باز هم به عقب بازگردم، با وجود آنکه گفتم نمی خواستم دیگر به ســمت اجرا بروم، حضــور در این برنامه را قبول می کنــم.

وی درباره انتخــاب خود میان بازیگــری و اجرا گفت: اگر در بازیگری نقشــی به من پیشنهاد شود که شبیه خودم باشد، حتما آن را بیشتر دوست دارم؛ چراکه اساسا آدم برون گرایی هستم. مثال اگر نقش دختر موتورسوار یا بوکسور را پیشنهاد دهند، خیلی دوست دارم. خیلی وقت‌ها دوست دارم در کارهایم کمی هنجارشکنی داشته باشــم. کاری برایم ارزش دارد که در آن آزادی عمل داشــته باشــم و بتوانم صد خودم را نشان دهم. بیش از یک سال و نیم است که دیگر در تلویزیون اجرا نکرده ام و پیشنهادهایی را که داشته ام نیز رد کرده ام.

این مجری ســابق تلویزیون گفت: دیگر نمی خواســتم در تلویزیون اجرا کنم؛ چراکه از جایی به بعد احســاس کردم ادامه دادن آن کمکی به دیده شــدن من نخواهد کرد. برای بازگشــت هم بستگی دارد با چه پیشــنهادی مواجه شوم. خیلی ها شاید بگویند دیگر حاضر نیستند به تلویزیون بازگردند، اما با یک پیشنهاد ویژه و دستمزد بالا، اجرا هم می کنند. من هم شــخصا نه با تلویزیون مشکلی دارم و نه هیچ گاه ممنوع التصویر شده ام. همیشه در کارم بی حاشــیه بودم. ولی وقتی می بینم می توانم با محدودیت کمتر و در عین حال دامنه گسترده تر در پلتفرم‌ها دیده شوم، با خودم می گویم چرا تلویزیون؟

 وی افزود: اگر پیشنهادی برای برنامه سازی درباره نســل زد داشته باشم که کمتر درباره شــان برنامه سازی می شود و اجرای این برنامه را به من پیشــنهاد بدهند، حتمــا قبول می کنم. اجرای آپارات اسپرت را هم برای این دوست داشتم که در حوزه فوتبال مجری زن نداشــته ایم. من هم امروز ادعایی در زمینه فوتبال ندارم و تلاشم را می کنم که یاد بگیرم. ورود به چنین چالش هایی را دوســت دارم. برنامه زنده سخت‌تر از بازیگری است، اما برای شخص من، اجرای زنده جذاب تر اســت؛ چون در این موقعیت امکان بداهه پردازی وجود دارد و این امکان در بازیگری وجود ندارد.

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با ١٥ سال گارانتی ۹/۵ ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت برترین ها هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  ارسال نظر

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

  بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج