مزار امیرکبیر کجاست؟
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
کلینیک زیبایی پارسیس_f موبایل
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
پارسیس - f تبلت
اپیلاسیون نانا 1
دکتر ولدخانی_1
استخدام_1
اپیلاسیون نانا 3
استخدام_3
دکتر ولدخانی_3
دکتر ولدخانی_4
استخدام_4
اپیلاسیون نانا 4
اپیلاسیون نانا 2
دکتر ولدخانی_2
استخدام_2
کلینیک زیبایی پارسیس_f
۲۳۴۴۳۸
۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۲
۲۱۶۹۷۰
میرزا تقی خان امیر کبیر در دهم ژانویه 1852 میلادی برابر روز جمعه هفدهم ربیع الاول سال 1268 هجری قمری در حمام قصر فین کاشان در حالی که حاج علی خان پیشخدمت خاصه فراشباشی دربار نظارت می کرد به وسیله علی خان نایب فراشخانه و میرغضب مخصوص و میرزا احمد نوکر حاج علی خان به قتل رسید.
هفته نامه امید جوان: میرزا تقی خان امیر کبیر در دهم ژانویه 1852 میلادی برابر روز جمعه هفدهم ربیع الاول سال 1268 هجری قمری در حمام قصر فین کاشان در حالی که حاج علی خان پیشخدمت خاصه فراشباشی دربار نظارت می کرد به وسیله علی خان نایب فراشخانه و میرغضب مخصوص و میرزا احمد نوکر حاج علی خان به قتل رسید. حاج علی خان بعدا لقب حاجب الدوله گرفت.

مزار امیرکبیر کجاست؟

او پدر محمدحسن خان صنیع الدوله (اعتمادالسلطنه بعدی مترجم و وزیر انطباعات ناصرالدین شاه) و عبدالعلی خان ادیب الممالک بود. برای کشتن امیر کبیر چند راه مد نظر قاتلین بود؛ خفه کردن با دست (مانند قائم مقام فراهانی که میرغضب ها او را با دست خفه کردند)، خوراندن دو لوله تریاک (که چون طول می کشید بعید به نظر می آید زیرا ممکن بود عزت الدوله همسر امیرکبیر و خواهر ناصرالدین شاه که داخل عمارت بود مطلع شده سر برسد و شیون کند و مانع اقدام جانیان شود) و رگ زدن یعنی باز کردن دو شاهرگ بازوان و رفتن خون تا مردن قربانی.

امیر، خود راه سوم را پیشنهاد کرد. جنایتکاران فصاد حمام را آورده دو رگ را باز کردند اما اما حاج علیخان که در زمره بی شرف ترین و رذل ترین درباریان بود پس از حدود یک ربع ساعت برای این که زودتر قربانی بمیرد لگدی به سینه امیر زد و دستور داد لنگ حمام را لوله کرده در دهان او فرو کنند و وی را به این طریق خفه سازند.

اسناد قصص تاریخی حکایت می کند سفیر روسیه کمترین اقدامی جز اقدام ابلهانه اولیه فرستان شش قزاق روس به خانه امیرکبیر که در محوطه ارک بود انجام نداد و پس از اعتراض شاه که چرا قزاق ها وارد محوطه ای شده اند که مادر و خواهر شاه در آنجا زندگی می کنند خود را کنار کشید و شاه را جسور ساخت که به تلقین مادر فاسد خود که دشمن امیر بود و نیز به تحریک میرزا آقا خان اعتمادالدوله صدراعظم نوری و کلنل شیل وزیر مختار (او سخت دشمن امیرکبیر بود) دستور برکناری امیرکبیر از تمام مقامات باقی مانده اش (امیری نظام) و تبعید او به کاشان و پنجاه روز بعد حکم اعدامش را صادر کند.

وقتی امیرکبیر را کشتند کلنل شیل مزورانه از این قتل فجیع ابراز تاسف کرد. پالمرستون وزیر خارجه وقت انگلستان که از دشمنان سرسخت امیرکبیر بود در این زمان برکنار شد و در کابینه جدید لرد ماموری وزیر جدید خارجه که از حزب مخالف بود طی نامه ای به وزیر مختار انگلیس در ایران تنفر شدید خود و کابینه جدید انگلستان از این جنایت مدهش را ابراز داشت.

فریدون آدمیت به درستی می نویسد که ابراز تاسف و تنفر دولت انگلستان از قتل شنیع امیرکبیر ارتباطی به رویه پالمرستون نداشته و هدف وزیر خارجه جدید انگلستان ممانعت ناصرالدین شاه از کشتن عباس میرزا برادر کوچکتر ناتنی خود بوده که انگلستان او را تحت الحمایه خود قرار داده و در تهران شایع شده بود مهد علیا جهان خانم مادر ناصرالدین شاه سخت مصر است این شاهزاده کم سن و سال را که فرزند هووی او خدیجه خانم بوده است به سرنوشت امیرکبیر دچار کند.

به هر ترتیب هم دولت روس در اعزام چند قزاق به ارک سلطنتی و هم سفارت انگلیس که مهد علیا و میرزا آقا خان اعتمادالدوله نوری صدراعظم بعدی در جلساتی با حضور کلنل شیل وزیر مختار شرکت می کرده اند در قتل امیر مقصر بوده و شاه جوان 22 ساله بی تجربه را تحت تاثیر قرار داده اند.

جنازه امیرکبیر ابتدا در گورستان پشت مشهد کاشان به رسم امانت به خاک سپرده شد. در آن زمان اغلب افراد مشهور و مهم وصیت می کردند که جنازه شان به عتبات عالیات حمل شود و بیشتر در کربلا و کمتر در نجف به خاک سپرده شود. جنازه را در خاک می گذاشتند و پس از یک سال نبش قبر کرده در کفن گذارده بار قاطر کرده به کربلا می فرستاند.

وفور جنازگانی که به عراق عرب حمل شده در گورستان دارالسلام به خاک سپرده می شدند به تدریج باعث اعتراض دولت عثمانی شد و محدودیت هایی برای آن برقرار گشت. صاحبان اجساد اغلب پس از چند سال به وصیت میت عمل کرده جنازه را در حالی که به استخوان هایی تبدیل شده بود به کربلا می فرستاند.

مزار امیرکبیر کجاست؟
سنگ مزار واقع در کربلا

در مورد امبرکبیر چنین نشد. به اصرار عزت الدوله همسر امیرکبیر که از برادر و مادرش رویگردان شده و خود و دخترانش بارها ناصرالدین شاه و مهد علیا را به باد فحش گرفتند پس از چند ماه از گورش که بنا به نوشته میرزا جعفرخان حقایق نگار خورموجی تنها مورخ راستگوی عصر ناصر کنار گور حاج سید محمد تقی نامی به خاک سپرده بودند بیرون آوردند و به کربلا فرستاند.

امیر در حجره ای که در آن به سوی صحن امامزاده باز می شود به خاک سپرده شد. بعدها پسرش میرزا احمد خان امیرزاده ساعدالملک و برادرش میرزا حسن خان وزیر نظام نیز کنار او مدفون شدند.

شاه در سفر کربلای خود به سال 1287 هجری قمری از آن مزار دیدن کرد و برای قربانی سال های جوانی و جهالت خود فاتحه خواند.

سال ها بعد باقرخان کاظمی وزیر مختار وقت ایران در عراق در دوران سلطنت رضاشاه هنگامی که به کربلا رفت آگاه شد رواق ها و اتاق هایی که جنازه بعضی از سلاطین و بزرگان و علمای بزرگ ایران در آنها مدفون هستند در وضعیت اسفناکی قرار دارند.

وجوهی از طرف دولت ایران یا بازماندگان به عراق می رسید که مورد حیف و میل واقع می شد. قبر میرزاتقی خان امیرکبیر در وضعی بس ناشایسته بود. او تصمیم به تعمیر و تنظیف مقبره می گیرد. با مراقبت مخصوص آن رواق را که تبدیل به یک قهوه خانه کثیف پر از زباله و کثافت شده و اصلا سنگ ها از شدت غبار و گرد و خاک خوانده نمی شدند تنظیف و پاک و پاکیزه کردند و سنگ ها را شستند و اتاق را سفید کرده و چراغ برق کشیدند و صورت ظاهر آبرومندی پیدا کرد که باعث تمجید و تحسین عموم ایرانیان گردید و از شرمساری رفتاری که با قبر این مرد بزرگ تاریخ ایران شده بود درآمدیم.

عکس هایی از سنگ قبر آن مرحوم برداشته شد. قبور سلاطین قاجار از قبیل مقبره آقامحمدخان قاجار سرسلسله قاجار در نجف و قبور مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه و سلطان احمدشاه در رواق کوچکی پشت مسجد بزرگ حضرت سیدالشهدا در کربلا است. باقر کاظمی در خاطرات خود (جلد سوم، تهران، نشر تاریخ، 1390) می نویسد: (ص 357) که مقابر شیخ مرتضی انصاری در نجف و محمد علی میرزادولتشاه پسر بزرگ فتحعلیشاه و فاتح بغداد در کربلا، وضع خوبی نداشتند. چراغ برق آنها مرتب نبود و قرائت قرآن مجید که برای آن به چند نفر قاری حقوق داده می شد هیچ یک انجام نمی گرفت.

به نوشته او وجوهی از محل بودجه سفارت برای تنظیف و برق کشی این مقابر و قرائت قرآن مجید تخصیص داده شد و قنسول های ایران مامور نظارت بر کار قاری ها و تنظیف و برق کشی شدند و از طریق مکاتبه با وزیر مالیه وقت آقای سید حسن تقی زاده خرج ها و تعمیرات از محل منظور در بودجه که در صندوق تذکره بغداد عینا مانده بود تامین گردید و بدین ترتیب مقبره امیرکبیر و شاهان قاجار و شاهزاده دولتشاه و سایرین سروسامانی یافتند.
مطالب مرتبط
انتشار یافته: 28
در انتظار بررسی:4
Iran, Islamic Republic of
07:43 - 1394/05/31
سال ها بعد باقرخان کاظمی وزیر مختار وقت ایران در عراق در دوران سلطنت رضاشاه هنگامی که به کربلا رفت آگاه شد رواق ها و اتاق هایی که جنازه بعضی از سلاطین و بزرگان و علمای بزرگ ایران در آنها مدفون هستند در وضعیت اسفناکی قرار دارند !!!!!!!
پاسخ ها
مریم
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
واقعا فقط میتونم بگم متاسفم البته دولت و رسانه ها لیشتر از مردم مقصرن چون اطلاع رسانی نمیکنن
Iran, Islamic Republic of
11:17 - 1396/05/21
خدا را شکر که نمی شناسند و نمی روند
این ملت نا سپاس و عامی
پاسخ ها
بدون نام
United States
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
نمیشه گفت ملت ناسپاس ، بیشتر با ملت عامی و ناآگاه موافقم، مردم واقعا آگاهی ندارن و این بخش عظیمش به دولتها برمیگرده ، فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم یکی از مهمترین وظایف هر دولتی هست که متاسفانه در ایران کمتر مشاهده شده.
United Arab Emirates
22:56 - 1396/08/13
من الان کربلا هستم. خیلی مشتاقم آرامگاه امیرکبیر رو زیارت کنم ولی واقعا نمیدونم چطور پیداش کنم
پاسخ ها
بدون نام
Turkey
۲۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
رواق شمال-شرق قبر مطهر امام حسین(ع) است
بدون نام
Turkey
۲۱:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
آیا کربلا اینترنتشو ازامارات می گیره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
Iran, Islamic Republic of
17:51 - 1396/10/02
غریبانه برا ایران کار کرد. غریبانه شهید شد. الانم ک تو غربته . امروز ما ب ی امیرکبیر بین مسعولامون نیاز داریم
Iran, Islamic Republic of
19:36 - 1396/10/02
بعضی ادما حیفن برای اینکه تو گذشته باشن بعضی ادمای تاریخ ایران اگه الان بودن یا دیرتر به دنیا اومده بودن وضع ما این نبود یکی مثل رضا خان که اگه درس خونده بود ایرانو اباد میکرد یکی مثل دکتر مصدق یا یکی شبیه امیرکبیر
Iran, Islamic Republic of
19:45 - 1396/10/02
روح امیرکبیر شادودرغفران الهی انشاالله
Germany
20:06 - 1396/10/02
ده ژانویه و 17 ربیع با هم مصادف میشن نه برابر
Iran, Islamic Republic of
20:28 - 1396/10/02
درقلب ملت وظیفه دولت مردانه که مقبره یی ساده یا سنگ قبری درشان امیرکبیردرست کنندتا ملت هم بداند بزرگ مردایران زمین درکجا دفنه
Iran, Islamic Republic of
06:18 - 1396/10/09
‌روسیه تزاری در دوره امیر کبیر پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و ..خوبی داشت و برای امیر کبیر الگو بود و برنامه ای داشت تا ایتا ایران هم مثل
ن موقع روسیه پیشرفت کنه ، ولی متاسفانه نگذاشتن و مردم هم به دلیل فقر سیاسی و فرهنگی و..دیر به وجود اشخاص مثل امیر کبیر و فراهانی و مصدق و .. پی می برن، به امید روزی که مردم ما قدر افراد که خدمت گذار ایران هستن قبل از مرگ انها بدونند.
Iran, Islamic Republic of
17:36 - 1396/12/06
اینجانب تازه ازکربلااومدم.باتوجه به آدرسی که ازاینترنت گرفته بودم در کربلابدنبال قبرامیرکبیرگشتم متاسفانه درآنجاکسی درموردامیرکبیرنمی داندیکی از افرادمحدوده حرم گفت احتمالا درزیر ساخت وسازهای اطراف حرم قرارگرفت.
Iran, Islamic Republic of
18:29 - 1397/02/02
عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
Iran, Islamic Republic of
01:50 - 1397/03/29
من یک ایرانیم با تمام وجودم دلم میخواد یک بار مزار امیر کبیر رو ببینم این بزرگ مرد تاریخ روحش شاد
Iran, Islamic Republic of
01:55 - 1397/03/29
ای کاش ایران الان یه امیر کبیر داشت
Iran, Islamic Republic of
15:14 - 1397/04/20
بزرگ مرد تاریخ ایران که تکرار نخواهد شد.
Iran, Islamic Republic of
20:00 - 1397/08/01
فقط میشه گفت متاسفم ..از نادانی و جهل
Iran, Islamic Republic of
17:46 - 1397/08/06
باید غبطه خورد بر جهل و نادانی مردم .ما باید از مزار آنها در کشور خودمون نگه داری کنیم
Iran, Islamic Republic of
17:46 - 1397/08/06
باید غبطه خورد بر جهل و نادانی مردم .ما باید از مزار آنها در کشور خودمون نگه داری کنیم
Iran, Islamic Republic of
11:32 - 1397/08/10
بنده دو روز پیش کربلا بودم
نتونستم قبر ایشونو پیدا کنم
از یکی از خدام هم پرسیدم گفت تو محدوده حرم هستش ولی جاش مشخص نیست
Iran, Islamic Republic of
18:13 - 1397/08/26
یک لحظه فکرکنین زمان الاعان با زمان ناصرالدین شاه امیر کبیر چه کارهایی کرد برای ایران و ایرانی ولی این ملت قدرشو نمی دونن امیر کبیر چه رشادت هایی که نکرده درود بر روحش.
Iran, Islamic Republic of
22:56 - 1397/09/25
غبطه رابه عقل و هوش میخورن نه به جهل و نادانی وقتی میگن مدفن کربلا ست دیگه نگو غربت، نگوکشورمون، نیازی به دیدن قبر نیست یه فاتحه ای یه صلواتی براش بفرست.
Iran, Islamic Republic of
20:43 - 1397/10/10
امیر کبیر دانشگاه داره خیابان داره ناصر الدین شاه هیچی نداره فکر کن ناصر الدین شاه زنده شه ببینه امیر کبیر اسمش زنده شده از او هیچ اسمی نیست ضایع می شه
Iran, Islamic Republic of
20:02 - 1397/10/21
ایران به دلیل منابع سرشار همیشه جولانگاه نااهلان وخاینین بوده وهست.. تاریخ همیشه تکرار میشود وما درس نمیگیریم... ای کاش این منابع وثروت رو نداشتیم،،، وضعیت خیلی بهتر از این بود!!!!!
Iran, Islamic Republic of
03:03 - 1398/01/19
چه خوب است ار طرف سفارت ایران در عراق موقعیت مزار ایشان با نصب راهنما مشخص گردد تا زوار ایرانی بتوانند براحتی انرا بیابند البته اگر سفیر فرهیخته و اگاهی ایران در عراق داشته باشد
Iran, Islamic Republic of
18:06 - 1398/10/20
ظرف سه سال و این همه خدمت خدایش بیامرزاد این گونه افراد جایگزین ندارند امان از جهل و بیسوادی حاکمان جور
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
سفیر بار ساقدوش_1
دکتر نائبی_1
شیرآلات زمانی_1
انجمن پرستاری ایران_1
شیرآلات زمانی_3
انجمن پرستاری ایران_3
دکتر نائبی_3
سفیر بار ساقدوش_3
سفیر بار ساقدوش_4
دکتر نائبی_4
انجمن پرستاری ایران_4
شیرآلات زمانی_4
انجمن پرستاری ایران_2
سفیر بار ساقدوش_2
دکتر نائبی_2
شیرآلات زمانی_2
تدبیرکالا_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
کیان برنا_فوتر موبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
کلینیک فرشته_فوتر موبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
شاخه نبات_ فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
فنی آتل_فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی موبایل
کلینیک النا_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
کیان برنا_فوتر
آیلین_فوتر بلفارو
فنی آتل_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
آیلین_تزریق چربی
پارسیس_فوتر ساختمان
قالیشویی ادیب_فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
شفا_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
کلینیک النا_فوتر
تدبیرکالا_فوتر
شاخه نبات_ فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
کلینیک فرشته_فوتر
دکتر عارفی - فوتر