تستِ افسردگی
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
کلینیک زیبایی پارسیس_f موبایل
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
پارسیس - f تبلت
دکتر ولدخانی_1
اپیلاسیون نانا 1
دکتر استرکی_1
دکتر ولدخانی_3
اپیلاسیون نانا 3
دکتر استرکی_3
اپیلاسیون نانا 4
دکتر ولدخانی_4
دکتر استرکی_4
اپیلاسیون نانا 2
دکتر استرکی_2
دکتر ولدخانی_2
کلینیک زیبایی پارسیس_f
۲۶۶۵۲۷
۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۱
۵۰۷۹۵
گاهی بیش از دیگران این خود ما هستیم که دوست داریم تیپ واقعی و دنیای حقیقی درون مان را به طور منطقی بشناسیم. این تست آسان، ابزاری دقیق برای شناخت بخش های مهم از تیپ شخصیتی شماست.
مجله آرامش برتر - وحید بیاتی: گاهی بیش از دیگران این خود ما هستیم که دوست داریم تیپ واقعی و دنیای حقیقی درون مان را به طور منطقی بشناسیم. این تست آسان، ابزاری دقیق برای شناخت بخش های مهم از تیپ شخصیتی شماست.

این تست یکی از معتبرترین تست های افسردگی موجود است. سعی کنید به همه سوالات و به ترتیب پاسخ دهید.

تست افسردگی

تست 1

الف) خود را غمگین احساس نمی کنم.

ب) خود را دل گرفته یا غمگین احساس می کنم.

ج) خود را همیشه دل گرفته یا غمگین احساس می کنم و نمی توانم به حالت عادی برگردم.

د) به قدری خود را غمگین یا بی نشاط احساس می کنم که ناراحت می شوم.

ه) به قدری خود را غمگین یا بی نشاط احساس می کنم که تحملش را ندارم.

تست 2

الف) نسبت به آینده، بدبینی یا ناامیدی خاصی ندارم.

ب) نسبت به آینده ناامید نیستم.

ج) احساس می کنم که هیچ امیدی به آینده ندارم.

د) احساس می کنم که هرگز نخواهم توانست مشکلات را تحمل کنم.

ه) احساس می کنم که آینده ناامیدکننده است.

تست 3

الف) احساس نمی کنم که شکست خورده ام.

ب) احساس می کنم که شکست خورده تر از نصف مردم هستم.

ج) احساس می کنم که کارهای باارزش و معنی دار بسیار کمی انجام داده ام.

د) وقتی به گذشته نگاه می کنم، غیر از شکست های زیاد، چیز دیگری نمی بینم.

ه) احساس می کنم شخص کاملا شکست خورده ای هستم.

تست 4

الف) نارضایتی خاصی ندارم.

ب) در اکثر مواقع احساس بی حوصلگی می کنم.

ج) مثل گذشته برای هیچ چیزی خوشحال نمی شوم.

د) از هیچ چیزی احساس رضایت نمی کنم.

ه) به طور کلی ناراضی هستم.

تست 5

الف) خود را گناه کار احساس نمی کنم.

ب) خود را معمولا بد و بی لیاقت احساس می کنم.

ج) معمولا خود را گناه کار احساس می کنم.

د) تقریبا همیشه خود را بد و بی لیاقت احساس می کنم.

ه) خود را خیلی بد یا خیلی بی لیاقت احساس می کنم.

تست 6

الف) احساس نمی کنم که تنبیه می شوم.

ب) احساس می کنم که برایم اتفاق بدی خواهد افتاد

ج) احساس می کنم که تنبیه می شوم یا تنبیه خواهم شد.

د) احساس می کنم که سزاوار تنبیه شدن هستم.

ه) نسبت به خودم کینه دارم.

تست 7

الف) احساس نمی کنم که سرخورده ام.

ب) احساس می کنم که سرخورده ام.

ج) خودم را دوست ندارم.

د) از خودم بیزام.

ه) نسبت به خودم کینه دارم.

تست 8

الف) احساس نمی کنم که بدتر از دیگران هستم.

ب) به خاطر ضعف ها و خطاهایی که دارم، از خودم انتقاد می کنم.

ج) خود را به خاطر خطاهایم سرزنش می کنم.

د) هر اتفاق بدی که می افتد خود را سرزنش می کنم.

تست افسردگی

تست 9

الف) به این فکر نیستم که آسیبی به خود برسانم.

ب) فکرهای آسیب رساندن به خود دارم اما به مرحله اجرا در نمی آورم.

ج) احساس می کنم اگر بمیرم بهتر است.

د) احساس می کنم که اگر بمیرم خانواده ام راحت خواهد شد.

ه) اگر بتوانم خودم را می کشم.

تست 10

الف) بیشتر از حد معمول گریه نمی کنم.

ب) نسبت به گذشته بیشتر گریه می کنم.

ج) در حال حاضر، همیشه گریه می کنم، نمی توانم گریه نکنم.

د) قبلا می توانستم گریه کنم، اما حالا اصلا نمی توانم گریه کنم، حتی اگر بخواهم.

تست 11

الف) حال که عادت کرده ام، دیگر عصبانی نمی شوم.

ب) در حال حاضر، بیشتر از مواقع عادی، ناراحت یا عصبانی می شوم.

ج) به طور دائم عصبانی می شوم.

د) در اثر چیزهایی که معمولا مرا عصبانی می کردند دیگر عصبانی نمی شوم.

تست 12

الف) علاقه خود را نسبت به مردم از دست نداده ام.

ب) نسبت به گذشته، کمتر به مردم علاقه دارم.

ج) بیشترین علاقه خود را به مردم از دست داده ام و نمی توانم به آن ها احساس داشته باشم.

د) همه علاقه خود را به مردم از دست داده ام و اصلا به فکر آن ها نیستم.

تست 13

الف) مثل گذشته، بخوبی تصمیم می گیرم.

ب) سعی می کنم تصمیم گیری ها را به عقب بیاندازم.

ج) برای تصمیم گیری، دشواری های زیادی دارم.

د) اصلا نمی توانم تصمیم بگیرم.

تست 14

الف) فکر نمی کنم مثل گذشته زشت به نظر برسم.

ب) نگرانم که پیر و غیرجذاب به نظر برسم.

ج) احساس می کنم که تغییرات زیادی کرده ام و غیرجذاب شده ام.

د) خود را زشت و نفرت انگیز احساس می کنم.

تست 15

الف) عملا می توانم به خوبی گذشته کار کنم.

ب) برای شروع یک کار به تلاش های زیادی نیاز دارم.

ج) به خوبی گذشته کار نمی کنم.

د) برای انجام دادن یک کار، خیلی باید به خود فشار بیاورم.

ه) هیچ کاری نمی توانم انجام دهم.

تست 16

الف) طبق معمول خوب می توانم بخوابم.

ب) صبح ها خسته تر از معمول بیدار می شوم.

ج) یک یا دو ساعت زودتر از معمول بیدار می شوم و به دشواری می توانم دوباره بخوابم.

د) هر روز خیلی زود از خواب بیدار می شوم و نمی توانم بیشتر از پنج ساعت بخوابم.

تست 17

الف) خسته تر از همیشه نیستم.

ب) نسبت به گذشته زودتر خسته می شوم.

ج) هر کاری انجام بدهم خسته می شوم.

د) خیلی خسته تر از آن هستم که کاری انجام بدهم.

تست 18

الف) اشتهایم مثل همیشه خوب است.

ب) اشتهایم به خوبی همیشه نیست.

ج) در حال حاضر اشتهای خوبی ندارم.

د) اصلا اشتها ندارم.

تست 19

الف) در این اواخر، وزنم خیلی کم نشده است.

ب) وزنم بیش از 2.5 کیلوگرم کرم شده است.

ج) وزنم بیش از 5 کیلوگرم کم شده است.

د) وزنم بیش از 7.5 کیلوگرم کم شده است.

تست 20

الف) بیش از معمول به فکر سلامتی خود نیستم.

ب) به فکر دردها و رنج ها، یا به فکر مشکلات سوءهاضمه یا یبوست هستم.

ج) آنقدر به فکر سلامتی و چگونگی حالم هستم که نمی توانم به چیز دیگری فکر کنم.

د) مهم ترین مشکلم سلامتی خودم است.

تست افسردگی

تست 21

الف) در علاقه خود به مسائل جنسی هیچ تغییر احساس نکرده ام.

ب) نسبت به گذشته، کمتر به مسائل جنسی علاقه دارم.

ج) در حال حاضر به مسائل جنسی کمتر علاقه دارم.

د) علاقه خود به مسائل جنسی را به طور کامل از دست داده ام.

امتیازات گزینه هایی را که انتخاب کرده اید جمع کنید.

گزینه الف: 0 امتیاز، گزینه ب: 1 امتیاز، گزینه ج: 2 امتیاز، گزینه د: 3 امتیاز و گزینه ه: 4 امتیاز.

تفسیر تست افسردگی

اگر امتیاز شما کمتر از 10 باشد: شما افسرده نیستید.

اگر امتیاز شما بین 11 تا 16 باشد: کمی افسرده هستید.

اگر امتیاز شما بین 17 تا 30 باشد: زود با روانشناس مشورت کنید.

اگر امتیاز شما بیشتر از 31 باشد: افسردگی شدید است، حتما با روانشناس مشورت کنید.
مطالب مرتبط
انتشار یافته: 22
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
13:09 - 1394/08/26
خیلی تست بدرد نخوری بود هر احمقی تشخیص میده با این حالات روحی که تو گزینه ها دارید نیازی به تست نداره
Iran, Islamic Republic of
13:11 - 1394/08/26
مسخره بود
Iran, Islamic Republic of
13:40 - 1394/08/26
امتیازم شد 24
پاسخ ها
بدون نام
United States
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۶
منم 24 شدم. خداییش حالم اصلا خوب نیست، شما چه طور؟
shirin
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
من که داغونم
Iran, Islamic Republic of
14:36 - 1394/08/26
امتیازم ۳۶
به زودی بدرود میگم...
Iran, Islamic Republic of
15:18 - 1394/08/26
کزینه هاش جالب نبود
Iran, Islamic Republic of
19:53 - 1394/08/26
ملت ایران همه بالای 31 امتیاز هستند. باور کنید. مرد و زن، پیر و جوان و فقیر و غنی هم ندارد.
Iran, Islamic Republic of
00:08 - 1394/08/27
امتيازم 47 من ديگه رد دادم
Iran, Islamic Republic of
06:49 - 1394/08/27
امتیاز من 36 بود پزشک هم کاری نتونسته برای من انجام بده اما شک نکنید تست کاملا درسته ..
Iran, Islamic Republic of
10:28 - 1394/08/27
تست جالبی نبود ولی امتیاز من 1 شد . همه رو هم بر اساس واقعیت زدم . وضعیت مالی خیلی خوب ندارم ولی راضی ام .
Iran, Islamic Republic of
12:35 - 1394/08/27
پس همیشه افسرده بودم از بچه گی قبلا کمتر حالا بیشتر
Iran, Islamic Republic of
13:34 - 1394/08/27
منم 18 شدم
پاسخ ها
ابی
United States
۱۸:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
نترس 2 نمره هم من بهت دادم 20 شدی
Iran, Islamic Republic of
20:45 - 1394/10/24
امتیازم 21 شد بنظرم تست درسته.
Iran, Islamic Republic of
19:05 - 1396/01/07
56شدم
Iran, Islamic Republic of
09:41 - 1396/02/10
45 :((
Iran, Islamic Republic of
11:04 - 1396/02/10
45 :((
Iran, Islamic Republic of
10:34 - 1396/10/30
منم 37شدم همه امون داریم به قه قهرا میریم
Iran, Islamic Republic of
16:31 - 1397/04/20
من12 شدم
Iran, Islamic Republic of
14:58 - 1397/08/02
من۲۳شدم خودم حس کرده بودم کمی افسرده شدم
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
استخدام_1
شیرآلات زمانی_1
سفیر بار ساقدوش_1
شیرآلات زمانی_3
استخدام_3
سفیر بار ساقدوش_3
استخدام_4
شیرآلات زمانی_4
سفیر بار ساقدوش_4
سفیر بار ساقدوش_2
شیرآلات زمانی_2
استخدام_2
شاخه نبات_ فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
کلینیک النا_فوتر موبایل
کلینیک فرشته_فوتر موبایل
کیان برنا_فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
فنی آتل_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
شاخه نبات_ فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان
شفا_فوتر
دکتر عارفی - فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
آیلین_فوتر بلفارو
رستوران پارسیان_فوتر
کلینیک النا_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
کلینیک فرشته_فوتر
آیلین_تزریق چربی
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
کیان برنا_فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
قالیشویی نوین_فوتر
فنی آتل_فوتر
تدبیرکالا_فوتر