17 خطایی که در زندگی با آن روبرو هستید
روشا فارمسی_d
رستوران پارسیان_D
روشا فارمسی_d
رستوران پارسیان_D
دکتر نداف کرمانی_ fموبایل
دندانپزشکی تاج_f موبایل
روشا فارمسی_d
رستوران پارسیان_D
اپیلاسیون نانا 1
شیرآلات زمانی_1
ادیب_1
شیرآلات زمانی_3
ادیب_3
اپیلاسیون نانا 3
ادیب_4
اپیلاسیون نانا 4
شیرآلات زمانی_4
شیرآلات زمانی_2
ادیب_2
اپیلاسیون نانا 2
دکتر نداف کرمانی_ f
دندانپزشکی تاج_f
۲۸۵۴۰۱
۰۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۶
۴۴۴۵۶
هفده خطایی که تقریبا اکثر انسانها با آن روبرو هستند و تمام مشکلات انسانها از این خطاهای ذهنی در زندگی روزمره استفاده می کنند و دچار چالشهایی در روابط میان فردیشان میشوند.
برترین ها - حمیدرضا خوشنویس*: هفده خطایی که تقریبا اکثر انسانها با آن روبرو هستند و تمام مشکلات انسانها از این خطاهای ذهنی در زندگی روزمره استفاده می کنند و دچار چالشهایی در روابط میان فردیشان میشوند.

هفده خطایی که تقریبا اکثر انسانها با آن روبرو هستند.

1) ذهن خواني : شما فرض را بر اين مي گذاريد كه مي دانيد آدم ها چه فكر مي كنند بي آن كه شواهد كافي در مورد افكارشان داشته باشيد. مثلاً، "او فكر مي كند من يك بازنده ام".پیامد رفتاری اش میشود سوتفاهم

2) پيش گويي منفی: آينده را پيش گویی مي كنيد.که با پیش بینی فرق میکند. كه اوضاع بدتر خواهد شد يا خطري در پيش است. مثلاً "در امتحان قبول نخواهم شد" يا "اين شغل را به دست نخواهم آورد" .بدون شواهد پیامد رفتاری اش نا امیدی که میشود افسردگی و ترس میشود اضطراب

هفده خطایی که تقریبا اکثر انسانها با آن روبرو هستند.

3) فاجعه سازي: شما بر اين باوريد كه آنچه كه اتفاق افتاده است يا اتفاق خواهد افتاد آنچنان دردناك وغيرقابل تحمل خواهد بود كه شما نمي توانيد آن را تحمل كنيد . مثلاً: "اگر در امتحان رد شوم، وحشتناك است".از کاه کوه ساختن منجر به تشدید اضطراب میشود و تشدید اضطراب منجر به تشدید اجتناب میشود.

4) برچسب زدن : يك ويژگي منفي خيلي كلي را به خود و ديگران نسبت مي دهيد. مثلاً: "من دوست داشتني نيستم" يا "او بي لياقت است".مثل اینکه تو خنگی یا من خنگم .منجر به کاهش عزت نفس می شود اگر به خود برچسب بزنی عزت نفس خود را پایین می آورید و اگر به دیگران برچسب بزنید عزت نفس دیگران را پایین می آورید.افسردها به خود برچسب میزنند. و خودشیفته ها به دیگران برچسب میزنند.

5) دست كم گرفتن جنبه هاي مثبت : مدعي هستي كه دستاوردهاي مثبت شما يا ديگران ناچيز و جزئي هستند.یعنی داشته های خود را بی ارزش و نداشته ها را با ارزش می شمرد.چیز جزئی را بزرگ و چیز بزرگ را کوچک می شمرد. مثلاً: "اين وظيفه زن خانه است، بنابراين وقتي به من توجه مي كند كه شق القمر نكرده است.اين موفقيت ها كه مهم نيستند، خيلي آسان به دست آمدند".منجر به غم و ناامیدی و افسردگی میشود.

هفده خطایی که تقریبا اکثر انسانها با آن روبرو هستند.

6) فيلتر منفي : تقريباً منحصراً بر جنبه هاي منفي متمركز مي شويد و به ندرت به جنبه هاي مثبت توجه مي كنيد .مثلاً: "اگر نگاهي بياندازيد متوجه مي شويد چه تعداد آدم هايي هستند كه مرا دوست ندارند".سوگیری توجه به سمت منفی ها منجر به افسردگی میشود.

7) تعميم افراطي : صرفاً براساس يك رويداد خاص ، يك الگوي كلي (فراگير) منفي را استنباط مي كنيد. مثلاً:"اين اتفاق هميشه براي من پيش مي آيد، انگار من خيلي جاها شكست مي خورم".منجر به ناامیدی وافسردگی میشود.

8) تفكر دو قطبي : آدم ها يا اتفاق ها را به صورت همه يا هيچ مي بيند. مثلا : "همه مرا كنار گذاشته اند " يا"وقت تلف كردن بود".منجر به افسردگی می شوند و در افراد کمالگرا هم وجود دارد.حد وسط چیزی را قبول ندارد.

هفده خطایی که تقریبا اکثر انسانها با آن روبرو هستند.

9) بايدها: رويدادها برمبناي اين كه چطور بايد مي بودند تفسير مي كنيد و نه بر مبناي اين كه واقعاً چطور هستند.مثلاً "بايد خوب عمل كنم، و اگر خوب عمل نكنم يعني شكست خورده ام".منجر به آرمانگرایی و کمالگرایی می شود و منجر به پرخاشگری هم میشود.

10 ) شخصي سازي: به خاطر اتفاقات ناخوش آيند منفي ، تقصير زيادي را به صورت غير منصفانه به خود نسبت مي دهيد و به اين موضوع توجه نمي كنيد كه ديگران باعث اتفاقات خاص مي شوند مثلاً "ازدواجم به بن بست رسيد، چون من شكست خوردم".منجر به خشم از خود و گناه می شود(سرزنش خود)

11 ) مقصر دانستن : فرد ديگر ي را منبع اصلي احساسات منفي تان مي دانيد و مسئوليت تغيير خودتان رانمي پذيريد. مثلاً "تقصير اوست كه من الآن اين گونه احساس مي كنم" يا "تمام مشكلات من تقصير والدينماست".(سرزنش دیگران)منجر به مسولیت زدایی می شود.

12 ) مقايسه هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه : اتفاق ها را براساس استانداردهايي تفسير مي كنيد كه واقع بينانه نيستند.به اين ترتيب كه به افرادي توجه مي كنيد كه بهتر از شما عمل مي كنند و در نتيجه خودتان را در مقايسه با ديگران حقير و پست مي بينيد. مثلاً: "او در مقايسه با من موفق تر است" يا "ديگران بهتر از من امتحان دادند".منجر به افسردگی و کاهش عزت نفس می شوند.

13 ) هميشه پشيمان بودن : تمركز و اشتغال ذهني با اين كه من مي توانستم بهتر از اين ها عمل كنم به جاي توجه به اين كه من الآن چه كارهايي را مي توانم بهتر انجام بدهم . مثلاً: "اگر تلا ش كرده بودم مي توانستم شغل بهتري داشته باشم" يا "نبايد اين حرف را مي زدم".کشکول ای کاش ها:کسی که در باتلاق گذشته گیر کرده است تولید حسرت می کند که افسردگی ساز است.

هفده خطایی که تقریبا اکثر انسانها با آن روبرو هستند.

14 ) چه مي شود اگر؟ يك سلسله سؤالات مي پرسيد كه همه به اين صورت هستند كه "چه مي شود اگر "،اتفاق خاصي بيافتد؟ و البته شما هرگز از پاسخي كه به خود مي دهيد راضي نيستيد. مثلاً: "درست ، ولي اگر مضطرب شوم چه؟" يا "اگر نتوانم درست نفس بكشم چه؟"تولید نگرانی و GAD می کند.

15 ) استدلال هيجاني :
اجازه مي دهيد كه احساساتتان ، تفسيرتان از واقعيت را هدايت كنند . مثلا : "احساس افسردگي مي كنم، و اين يعني ازدواجم به بن بست خورده است.منجر به خرافه گرایی میشود.حس ششم

16 ) ناتواني در عدم تأييد شواهد : همه مد ارك يا شواهد بر عليه افكار منفي تان را رد مي كنيد. مثلاً وقتي اين تفكر را داريد كه "دوست داشتني نيستم "، هر مدركي كه نشان بدهد آدم ها شما را دوست دارند را رد مي كنيد.

در نتيجه افكارتان قابل رد كردن نيستند، يك مثال ديگر : "موضوع واقعاً اين نيست، مشكلات عميق تر از اين حرف ها هستند، دلايل و عوامل ديگري در كارند".منجر به افسردگی می شود.

17 ) برخورد قضاوتي : خودتان، ديگران و اتفا ق ها را به جاي اين كه صرفاً فقط توصيف كنيد، بپذيريد يا درك كنيد، به صورت سياه و سفيد ارزيابي مي كنيد (خوب و بد يا برتر و حقير ). خودتان و ديگران را بر مبناي معيارهاي دلبخواه و سليقه اي قضاوت مي كنيد و به اين نتيجه مي رسيد كه خودتان يا ديگران كوتاهي كرده ايد .

هفده خطایی که تقریبا اکثر انسانها با آن روبرو هستند.

به قضاوت ديگران يا به قضاوت سختگيرانه از خودتان درباره خو يش بها مي دهيد . مثلاً "دردانشگاه خوب درس نخواندم " يا "اگر تنيس كار كنم، خوب از آب در نمي آيد " يا "ببين چقدر موفق است، من نيستم".پرورش ذهن برای قضاوت گری.پرورش ذهن برای مشاهده گری.

*کارشناس ارشد روانشناسی

مطالب مرتبط
انتشار یافته: 22
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
19:04 - 1394/11/06
بی نظیر بود استاد خوشنویس لطفا از مطالب استاد خوشنویس تو مجله زیاد بنویسید
Iran, Islamic Republic of
19:14 - 1394/11/06
سلام ممنون از مطالب خوبتان سپاس
Iran, Islamic Republic of
19:11 - 1394/11/07
مطالب دکتر خوشنویس معرکه است خیلی ممنون از سایت برترین ها که برترین ها رو انتخاب میکنن
Iran, Islamic Republic of
19:34 - 1394/11/08
سپاس از انتخاب زیبای مطلب ممنون از آقای دکتر خوشنویس عزیز و بزرگوار بزرگ روانشناس با اخلاق و متدین این کشور.
Iran, Islamic Republic of
19:38 - 1394/11/08
عاشق مطالب زیباتون هستم استاد خوشنویس عزیز همه دوستتون داره برای اینکه دوست داشتنی هستید
Iran, Islamic Republic of
19:41 - 1394/11/08
هر روز پر فروغ تر استاد خوشنویس همیشه باعث رشد همه شدید شما نقطه عطف زندگی من بودید همیشه با حرفهاتون زندگی کردم و میکنم
پاسخ ها
فخرالدین از آمریکا
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
واقعا که هر روز پر فروغ تر به این استاد بزرگوار
Iran, Islamic Republic of
19:45 - 1394/11/08
زنده باد زندگی و زنده باد استاد بزرگوار خوشنویس
Iran, Islamic Republic of
19:48 - 1394/11/08
استاد خوشنویس عزیز با این پیامتون زندگی میکنم
آگاهی بیشتر=آرامش بیشتر
همیشه دنبال آگاهی هستم هر روز بهتر از دیروز هستم با آموزشهای ناب و بی نظیر شما
Iran, Islamic Republic of
10:31 - 1394/11/10
مطلبتون خیلی جالب بود ممنون لایک دارید
Iran, Islamic Republic of
12:14 - 1394/11/11
خیلی ممنون مطلب فوق العاده عالی بود بقول دوستان لایک داره
Iran, Islamic Republic of
17:05 - 1394/11/11
خیلی مطالب آموزنده و کاربری بود ممنون از آقای خوشنویس بابت مطالبشون دقیقا این 17 نوع خطای توی زندگی ماها جاری و ساری است
Iran, Islamic Republic of
13:26 - 1394/11/12
واقعا خیلی کامل بود ممنونم از آقای خوشنویس عزیز
Iran, Islamic Republic of
16:20 - 1394/11/12
چه مطالب خوب و آموزنده ای B-)
Iran, Islamic Republic of
16:23 - 1394/11/12
سچاس از آقای خوشنویس عزیز لذت میبریم از مطالب استاد
Iran, Islamic Republic of
11:31 - 1394/11/17
مطلب واقعا آموزنده و زیبا بود حرف دل خیلی از آدمهاست که دچار خطای ذهنی هستند!
Iran, Islamic Republic of
09:23 - 1394/11/19
سپاس از شما استاد بزرگوار
Iran, Islamic Republic of
18:43 - 1395/01/24
سپاس از استاد روانشناس
Iran, Islamic Republic of
12:22 - 1395/02/03
ممنون از دکتر خوشنویس بابت مطالب ناب و واقعا کامل و جامع برامون به اشتراک میزارم امید وارم هر کجا که هستید پیروز و موفق باشید
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
دکتر نائبی_1
سفیر بار ساقدوش_1
گروه تولیدی نیلوفر_1
گروه تولیدی نیلوفر_3
دکتر نائبی_3
سفیر بار ساقدوش_3
سفیر بار ساقدوش_4
دکتر نائبی_4
گروه تولیدی نیلوفر_4
سفیر بار ساقدوش_2
دکتر نائبی_2
گروه تولیدی نیلوفر_2
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
نیکان فارمدمهر_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
قالیشویی ثمین_فوتر موبایل
دکتر صالحی_فوتر موبایل
دکتر لاجوردی_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
فنی آتل_فوتر موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
روانشناسی مرهم_ فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی موبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
دکتر آزاد خواه_فوتر موبایل
اورانوس_فوترموبایل2
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
تنورستان_فوتر موبایل
پارسیان طب - فوتر موبایل
کلینیک النا_فوتر موبایل
روشا فارمسی_فوتر موبایل
پارسیان طب - فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
فنی آتل_فوتر
روشا فارمسی_فوتر
نیکان فارمدمهر_فوتر
آیلین_تزریق چربی
دکتر صالحی_فوتر
دکتر آزاد خواه_فوتر
کلینیک النا_فوتر
آیلین_فوتر بلفارو
روانشناسی مرهم_ فوتر
قالیشویی بانو_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
تدبیرکالا_فوتر
تنورستان_فوتر
دکتر لاجوردی_فوتر
قالیشویی ثمین_فوتر
اورانوس_فوتر2
موسسه خیریه زهرا_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر