ردپای نژادپرستی در احیای روز کوروش
۷۹۰۶۷۹
۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۴
۱۵۱۸۲
خبرگزاری مهر در گزارشی درباره روز کوروش نوشته است: حب وطن از ایمان است و تمامی روشنفکران دینی از این حب و راه های متبلور نمودن این حب در عصر معاصر سخن ها گفته اند و هزینه ها داده اند ولی ناسیونالیسم در ایران به مثابه یک ایدئولوژی باستان گرایانه و حذفی و مبتنی بر خوانش های من عندی بر رویکردهای واپسگرایانه دامن زده است.

خبرگزاری مهر در گزارشی درباره روز کوروش نوشته است: حب وطن از ایمان است و تمامی روشنفکران دینی از این حب و راه های متبلور نمودن این حب در عصر معاصر سخن ها گفته اند و هزینه ها داده اند ولی ناسیونالیسم در ایران به مثابه یک ایدئولوژی باستان گرایانه و حذفی و مبتنی بر خوانش های من عندی بر رویکردهای واپسگرایانه دامن زده است.

و گاه شاهد رشد و گسترش پدیده باستان‌گرایی در میان اقشاری از جامعه هستیم، اغلب کسانی که نه دستی در تاریخ دارند و نه اطلاعات چندان دقیقی از تفکرات باستانی و دوره‌های تاریخی ایران زمین، به یک باره در مناسبت‌های مختلف به یاد کوروش کبیر، داریوش و سلسه پرقدرت هخامنشی و غیره می‌افتند و به مدح و ستایش این میراث تاریخی می‌پردازند و گاه حسرت آن دوران طلایی را می‌خورند که برخی از آن به عنوان نوستالژی تاریخی یاد کرده اند.

ردپای نژادپرستی در احیای روز کوروش

دریک نگاه عمیق تر و جامعه شناسانه باید دید این گروه به دنبال چه هدفی در جامعه امروز هستند و اصولا باستان گرایی چیست و پیامبران این گفتمان چه کسانی هستند؟ آیا افول اسلامگرایی و ظهور باستان گرایی نسبتی با هم دارند؟ و آیا باستان گرایی و آرمان های آن می تواند پاسخگوی نیازهای مدنی و اجتماعی شهروندان امروزی باشد؟

ایران یکی از ارکان مهم جهان اسلام است و برای رهایی از عقب ماندگی احیای کوروش که هیچ دسترسی به آن نیست راه پیشروانه نیست. به عقیده برخی صاحبنظران کوروش یا همان ذوالقرنین یکی از انبیاء الهی بوده است و در سنت توحیدی جایگاه رفیعی دارد ولی کوروشی که اورینتالیست ها برای افکار عمومی برساخته اند یک برساختی دوگانه است در برابر افسانه های مصری و اساطیر بابلی است.

تا امت اسلامی تجربه های تاریخی و زیسته خود را مزخرف بپندارد و گوش به سخنان کاهنان شرق‌شناس بدهد و هویت ناسیونالیستی خود را در قالب های اساطیری برسازد. و این جاعلان هویت وطنی در نشریات زنجیره ای کوروش را بر جای محمد(ص) و علی(ع) می نشانند بی آنکه آگاه باشند هیچ مرزبانی در شب های سرد و برفی در کوه های کردستان و آذربایجان و روزهای گرم بلوچستان با یاد کوروش اورینتالیستی به پاسبانی از این مرز و بوم نپرداخته است.

بنیادگرایان ناسیونالیست در ایران تلاش میکنند ایران را در قامت کوتاه خود با الفاظ وام گرفته از هگل و فیخته تعریف کنند در حالی که راه توسعه ایران با افکار ناسیونالیستی آریایی‌گرایی به جایی نخواهد رسید.

بسیاری با حرارت تمام می گویند ۷ آبان زادروز کوروش(یا روز ورود به بابِل) است و ایرانیت ما به این بسته است که این روز باشکوه را گرامی بداریم و در مقابل این گروه، دسته ای دیگری هستند که تمامی استدلالات منطقی و ادله تاریخی را مطرح می کنند تا بگویند ۷ آبان زادروز کوروش کبیر (یا روز آزادی ملل دربند) نیست و جملات قصاری که به او منتسب می کنند نیز از اساس دروغ است.

اصلا بحث بر سر این نیست که آیا این روز، زادروز کوروش پسر کمبوجیه است یا نه بلکه باید دید که این روز چه کارکردی برای برخی از طبقات در جامعه ایرانی دارد و این کارکرد چه مولفه هایی را در بازسازی هویت ایرانی در برخی گفتمانهای ضد اسلامی امروز به خدمت می گیرند؟

باید گفت همان کاری که سلفی ها با رجعت ارتجاعی خویش به سلف صالح می خواهند انجام بدهند، باستان گرایان نئوپاگانیست با رجعت به گذشته باستان می خواهند انجام دهند. هر دو محکوم به فنا است زیرا تهی از عقلانیت است. باستانگرایی نوعی از سلفیگری است که برگشت به سلف صالح مقصودش است ولی سلف صالحش در مدینه نیست بلکه در استخر و معبد ساسان است. این شیوه فهم از ایران تاریخیت ایران را گزینشی می خواهد و تمنیات خویش را ایرانیت معرفی میک ند و به همین دلیل محکوم به شکست است.

یوسف اباذری، حسرت و تفاخر به «عظمت» و «شکوه» ایران در دوران هخامنشی و ساسانی را آرزوی تشکیل دولتی «مقتدر» خواند و تاکید کرد؛ «به‌جای چنین آرزویی باید در پی همه‌گیر شدن خواست تشکیل دولتی خردمند بود که تمامی اقلیت‌ها را به رسمیت بشناسد و به تکثر قومی و زبانی پایبند باشد»

چندی پیش بود که یوسف اباذری، حسرت و تفاخر به «عظمت» و «شکوه» ایران در دوران هخامنشی و ساسانی را آرزوی تشکیل دولتی «مقتدر» خواند و تاکید کرد؛ «به‌جای چنین آرزویی باید در پی همه‌گیر شدن خواست تشکیل دولتی خردمند بود که تمامی اقلیت‌ها را به رسمیت بشناسد و به تکثر قومی و زبانی پایبند باشد»

استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی تهران در جلسه دفاع پایان نامه ای که با عنوان «نقدی بر اندیشه محافظه کاری در ایران، با تاکید بر اندیشه جواد طباطبایی» در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد، با ترسیم خط پیوندی که جریان اعتدال را به اندیشه ایرانشهری وصل ‌می کند به نقد اجتماعی اندیشه طباطبایی پرداخت و بیان کرد که اساس پیوند این دو اندیشه در منطق، مواجهه یکسان آن‌ها با نظم سیاسی اجتماعی نهفته است.

اباذری در ادامه توضیح می‌دهد که اندیشه‌ ایرانشهری با برکشیدن مولفه‌های هویت‌ساز از دل تاریخ، در صدد برساختن تاریخ است. به این معنا، طباطبایی سعی دارد در تدوین این اندیشه، کهن بودن مفاهیم مرکزی آن را اثبات کند. اباذری هم‌چنین ایرانشهری و باستان‌گرایی رایج را تفکراتی اقتدارگرا و تداوم جریان ایران‌پرستی بعد از مشروطیت دانست که نمود سیاسی آن احزاب سومکا و پان‌ایرانیست بوده و تجلی آن در دوران شاه سابق تابلوی مشهور شاه-خدا-میهنی بود که سرکار استوارها بالای سر خود آویزان می‌کردند.

به‌گفته اباذری این تفکر روایتی مخدوش و ناصحیح از تاریخ ایران به دست می‌دهد که با بسیاری واقعیات تاریخی ناخواناست و در بسیاری موارد از جمله «منشور حقوق بشر کوروش» مبتنی بر فرافکندن مفاهیم و تصورات مدرنی مثل فردگرایی و حقوق بشر به دوران باستان است که در آن چنین مفاهیمی معنایی نداشته‌اند. به اعتقاد استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، روایات باستان‌گرایانه به تعاملات فرهنگی میان ایران و سایر کشورها و نیروهای قومی و منطقه‌ای در طول تاریخ بی‌اعتناست.

اما قاسم پورحسن نگاه متفاوتی به این ماجرا دارد و معتقد است؛ در این رابطه باید دید، ما به سنت چگونه نگاه کنیم. حکمی نگاه کنیم یا ایدئولوژیک؟

این پژوهشگر فلسفه و کلام درباه مفهوم باستان گرایی و ریشه‌های آن در ایران به خبرنگار مهر گفت: من به باستان گرایی به عنوان مواریث و تاریخ نگاه می کنم، تقریبا می توان گفت از زمانی که چهل سال قبل از مشروطه روشنفکرانی مانند آخوندزاده، ملکم خان و دیگران عنوان کرده بودند که مهم‌ترین علل عقب ماندگی ایران ورود اسلام است و از پیشینه پیشااسلام به عنوان باستان گرایی یادکردند و تنها راه حل جامعه ما را توجه به باستان گرایی دانستند.

یک عبارتی به عنوان باستان گرایی بوجود آمد که سهم صحیح از گذشته را مخدوش کرد و از آنجایی که این روشنفکران دلبستگی و دلدادگی به غرب داشتند، مساله توجه به ایران گذشته را در ذیل روح قومی قبیله ای و باستان گرایانه قرار دادند. مواجهه دوم این است که فهم درستی از گذشته صورت بگیرد. در اکثر نوشته‌ها هم وقتی میخواهند به گذشته ایران یعنی پیش از ایران نقد کنند تحت عنوان باستان گرایی از آن یاد می کنند. اگر مراد از باستان گرایی تاریخ باشد ما می توانیم هزارسال قبل را هم باستان بنامیم و همین طور ۵۰۰ سال قبل را، بنابراین حیث زمان نباید حیث بنیادین باشد.

قاسم پورحسن: من مساله ام لزوما پادشاهان نیستند، یعنی نه کوروش نه داریوش نه هخامنشیان و نه اشکانیان، فارغ از اینکه من فهم سراسر ستایش برانگیز یا نفرت برانگیزی که نسبت به ایران وجود دارد را فهم نمی نامم بلکه یک نوع مقابله ایدئولوژیک می نامم. پس سخن من این است که گذشته اهمیت دارد چون گذشته حیث وجودی دارد و حیث وجودی معطوف به آینده است و معطوف به حال است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه، ایران و هر سرزمینی بدون گذشته بی هویت است و سرزمینی که بی تاریخ باشد، بی آینده و بی هویت خواهد بود، اظهار کرد: ما باید به نحو دیگری درباره میراث ایران سخن بگوییم، در این خصوص به چیزی به نام مطلقا سیاه و سفید نمی توانیم اعتقاد داشته باشیم، ایران دارای گذشته ای است همچنان که ابن سینا آن را مشرقی می نامید، سهروردی خمیرمایه ازلی و حکمت عتیق می نامید و من آن را در درون حکمت خسروانی قرار می دهم. من مساله ام لزوما پادشاهان نیستند.

یعنی نه کوروش نه داریوش نه هخامنشیان و نه اشکانیان، فارغ از اینکه من فهم سراسر ستایش برانگیز یا نفرت برانگیزی که نسبت به ایران وجود دارد را فهم نمی نامم بلکه یک نوع مقابله ایدئولوژیک می نامم. پس سخن من این است که گذشته اهمیت دارد چون گذشته حیث وجودی دارد و حیث وجودی معطوف به آینده است و معطوف به حال است.

وی افزود: ما نمی‌توانیم حال خود را بدون گذشته بخوانیم بنابراین وقتی ما می گوییم گذشته، گذشته را به اسم باستان گرایی نمی‌نامم. من به آن میراث تواریخ و ودایع می‌گویم. پس اگر ودایع باشد، سنت ما را شکل می دهد، به تعبیر دقیق ابن سینا، ما حکمت، فلسفه و دانشی از یونانیان گرفیتم و دانشی فراتر از آن را در همین ایران ارائه دادیم که متاسفانه امروز کل پیشینه ایران را تحت عنوان باستان گرایی خلاصه می کنیم و این فهم سراسر نادرستی است. گذشته ایران تنها این گونه نیست که فقط پادشاه را ببینیم، ما در ایران بنیادهای حکمتی می بینیم که به تعبیر ابن سینا می‌شود مشرق و حکمت مشرقی. امروز هم وقتی از غرب سخن می گوییم غرب، عالم و ساحتی است که تنها عالم مقابل او مشرق است و تنها مرکز این مشرق ایران بود پس نباید سراسر گذشته را نقد کنیم یا گذشته را بدون خواندن، صرفاً ستایش آمیز به آن توجه کنیم.

پورحسن تاکید کرد: این مساله مهمی است که ما به سنت چگونه نگاه کنیم. حکمی نگاه کنیم یا ایدئولوژیک؟ اگر ایدئولووژیک نگاه کنیم به پرستش کوروش هم می رسیم و این فهم سراسر غلط است. اگر ایدئولوژیک نگاه کنید به نفی همه بنیادهای حکمی هم میرسیم و این فهم سراسر غلط است. بنابراین میراث پشتوانه است و این پشتوانه را باید درست و دقیق خواند و نسبت آزاد با آن برقرار کرد و تنها با نسبت آزاد است که می توانیم تفکر را ببینیم. تفکر در همین نسبت آزاد خود را نشان می دهد. در نگاه های قهر آمیز، غضب آمیز و دلدادگی آمیز ما نمی توانیم نسبت آزاد یعنی تفکر را شکل دهیم. بنابراین ما وقتی می‌گوییم گذشته ایران.

سنت ایران و تاریخ ایران، نیازمند این هستیم که بنیادهای این تاریخ را بخوانیم. بنیادهای این تاریخ تنها تاسیس یک پادشاهی و فراز و فرود افراد نیستند، این سنت است. این سنت به تعبیر دقیق فرادهش است یعنی نسبتی با آسمان دارد و به قول هگل برای نخستین بار در این سنت بود که روح توجه به یکتاپرستی و روح توجه به خداوند برای نخستین بار از جانب زرتشت شکل گرفت. زرتشت را نمی توان باستان گرایی نامید به صرف اینکه زرتشت در دورانی است که ما هخامنشی داریم و این نگاه درست نیست.

این استاد فلسفه با بیان اینکه ما در درون نگاه‌های افراطی قرار داریم و این نگاه‌های افراطی هیچ کدام نگاه درست فلسفی نیستند، تصریح کرد: نگاه حکمی دارای هویتی یکپارچه است چون ما با ایران یکپارچه مواجه هستیم و با ایران پیش از اسلام و پس از اسلام مواجه نیستیم، سراسر ایران سنتی است یکپارچه به نام ایران. آنچنان که ما وقتی از فیلسوفان اسلامی حرف می‌زنیم خواستگاه این فیلسوفان، خراسان بزرگ است، خراسان بزرگ جغرافیا برنمی دارد که امروز شما در ترکیه بگویید، حکیم الترک و مجسمه فارابی را بگذارید. فارابی متعلق به خراسان بزرگ و متعلق به سنت ایرانی است و نمی‌توانیم نگاه قومی و نژادی به آن داشته باشیم که ارزش های خوب و بد در مورد آن داشته باشیم. پس این نکته مهمی است که من تاریخ را سنت می بینم و چون سنت می بینم باید حکمی با آن مواجهه پیدا کنیم. در کتاب «ابن سینا و حکمت مشرقی» و کتاب «خوانشی نو از فلسفه فارابی» که به گسست معرفتی بنیادین سنت یونانی اشاره دارد، این موضوع را مطرح کرده ام.

باستان گرایی و ریشه های آن در پاگانیسم

سید جواد میری، عضو پژوهشگاه علوم انسانی با اشاره به مفهوم باستان‌گرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باستان‌گرایی می‌تواند به مثابه یک مفهوم مورد بررسی قرار بگیرد که اساسا به چه چیزی اطلاق می شود و ما به چه چیزی باستان گرایی می گوییم و بعد به مثابه یک پدیده جامعه شناختی هم قابل بررسی و پژوهش است. اگر این حرف سید احمد فردید که می گوید صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غرب است را به یک اعتبار درست بدانیم -یعنی بخشی از تاریخ ایران در ذیل برخی متفکران ما این گونه است.

که تاریخ غرب را به گونه ای معیار می گیرند یا در ذیل مقولات غربی می اندیشند- بر اساس همین شاید بتوان گفت بسیاری از اتفاقاتی که در اروپای معاصر یا اروپای مدرن افتاده با کمی تغییر و دگرگونی آنها را در ایران هم شاهد بوده ایم. حال ممکن است کمی فاصله زمانی داشته و اگر اتفاقی در اروپا در قرن هجدهم یا اوایل قرن نوزدهم افتاده همان اتفاق با یک مقدار تغییر به گونه ای بومی سازی شده و در قرن بیستم یا اواخر قرن نوزدهم در ایران افتاده است.

در بسیاری از سنت‌های پیشامسیحی، جنبش هایی تلاش می کنند، رجعت و برگشتی داشته باشند به سمت آیین ها و سنت‌هایی که پیش از مسیحیت وجود داشته است و آنها را به گونه‌ای احیا کنند و یکی از شاخصه های این نوع حرکت‌ها این بوده که دین رسمی و آیینی که در این کشورها وجود داشته را به گونه ای در مورد آن صحبت کنند که این دین یا آیین به عنوان مثال ضد طبیعت است یا ضد زن یا ضد شادی و غیره است

وی افزود: یکی از این اتفاقاتی که می‌توان گفت اگرتاریخ خود را ذیل تاریخ غرب بخواهیم بررسی کنیم، به آن می رسیم، مفهومی است به نام «پاگانیسم». پاگان در زبان‌های انگلیسی و آلمانی مسیحیان به افرادی می گفتند که پیش از مسیحیت مومن به دین مسیحیت نبودند یعنی کسانی که صاحب دین و آیین صحیح و درست نیستند. ولی اتفاقی در اواخر قرن هجده و نوزده میلادی در اروپا می‌افتد و حتی تا امروز هم ما شاهد ظهور و بروز آن هستیم و آن این است که بسیاری از سنت‌های پیشامسیحی برای مثال در ایرلند، انگلستان، آلمان و حتی در کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک شاهد آن هستیم که بسیاری از متفکران و اندیشمندان و حتی جنبش هایی تلاش می کنند، رجعت و برگشتی داشته باشند.

به سمت آیین ها و سنت‌هایی که پیش از مسیحیت وجود داشته است و آنها را به گونه‌ای احیا کنند و یکی از شاخصه های این نوع حرکت‌ها این بوده که دین رسمی و آیینی که در این کشورها وجود داشته را به گونه ای در مورد آن صحبت کنند که این دین یا آیین به عنوان مثال ضد طبیعت است یا ضد زن یا ضد شادی و غیره است. در جامعه شناسی این نوع جنبش ها به عنوان یک جنبش نوآیینی یا نوکیشی معروف هستند، یعنی جنبش های دینی مدرن و نوین که جنبش هایی هستند که جامعه شناسان تلاش می کنند، به انواع مختلف این نوع جنبش ها را مورد بررسی قرار دهند و با مفهوم پاگانیسم شناخته می شوند.

عضو پژوهشگاه علوم انسانی در پایان اظهار کرد: به نظر من باستان گرایی به مثابه یک مفهوم جامعه شناختی ذیل مفهوم پاگانیسم هم می تواند مورد مطالعه قرار گیرد یعنی کسانی که به این ایدئولوژی می پیوندند فقط به جنبه سیاسی آن توجه ندارند بلکه در گفتارشان هم سعی می کنند کلمات عربی به کار نبرند و کلمات خاص را به کار ببرند. اگر با نگاه جامعه شناسی به آن نگاه کنیم می بینیم که باستان گرایی نوعی از پاگانیسم است یا نوعی از نوآیینی یا نوکیشی است که تلاش می کند ایران را به مثابه یک آرمان شهر ببیند و در این راه تلاش می کند که همه اینها از نظر جامعه شناسی قابل بررسی و مقایسه هستند.

برچسب ها:
انتشار یافته: 148
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
15:06 - 1397/08/07
بله الان خیلی جلو افتاده ایم حق با شماست!!
متاسفم واسه طرز تفکرت
و متاسفانه طرز تفکر تاثیرگذاران بر جامعه مثل شماست
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
اگر کوروش نبوده پس چه کسی یهودی هارا از برده‌گی نجات داد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واو
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
چه به ما که یهودیها نجات داد. میخواست نجات نده
شهدا
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
این همه شهید دادیم این همه رفتن جنگ بخاطر این کشور پرپر شدن تیکه تیکه شدن که ما راحت زندگی کنیم. اگه اونا نبودن الان یا باغبون صدام بودیم یا براشون کارگری میکردیم حالا این شهیدا یادش نیست واسه ما کوروش کوروش میکنن. کوروش چه گلی به سر ما زد
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
عزیزان کوروش هخامنشی یک شاه ایرانی بوده ولی قبر موجود در پاسارگاد متعلق به مادر و یا خواهر یکی از پادشاهان هخامنشیه که در بین مردم منطقه ی پاسارگاد به قبر مادر سلیمان(جمشید)معروف شده. پاسارگاد در زبان مردم تخت جمشید یا تخت سلیمان نامیده شده
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
هویت و تمدن ایرانی هفت هزار سال قدمت دارد. این تمدن را با نام کوروش گره نزنید. کوروش و هخامنشیان تنها بخشی از تاریخ ایرانند
الکساندر
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
کوروش ایرانی نبوده میگه اصالتش مال پرو بوده
بهرام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
کوروش یا پادشاه معمولی بود
Iran, Islamic Republic of
15:08 - 1397/08/07
کاری به دروغ و واقعی بودن کوروش ندارم ولی چیزی که معلومه اون حرفایی که ما به کوروش نسبت می دیم الان یک درصدش هم در جامعه دیده نمیشه
پاسخ ها
ب
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
کوروش فقط خیاله
Iran, Islamic Republic of
15:10 - 1397/08/07
حوصله نداشتم متنو بخونم درود بی پایان بر کوروش حالا شما هزاردلیل بیارین که کوروشی وجود نداره تاریخ وبخونین که کوروش کبیر یک وطن پرست وخداپرست بوده
پاسخ ها
بدون نام
Germany
۱۶:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
آفرین
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
دقیقا درود بر کوروش.... جانم فدای ایران...
جهان بخش
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
به این میگن تقلید کورکورانه !!!
جهان بخش
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
توهم مثل رفیقات که تومجلس برجام رو نخونده تصویب کردند ورأی دادن!!!
بدون نام
United Kingdom
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
هزار لایک
؟
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
نظر میزاریم تاید نمیکنی.؟ کوروش نمی پرستم زورت میاد؟ از گوشیم حذفش میکنم این نرم افزار مزخرفت
بدون نام
Canada
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
درود خداوند بر کوروش عزیز
بهزاد
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
کوروش خودفروخته
Iran, Islamic Republic of
15:16 - 1397/08/07
کوروش بزرگ آریایی ایرانی اصیل عشق مردم و زمین
پاسخ ها
بدون نام
Germany
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
لایک
نماینده
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
تو نماینده مردم نیستی از طرف اونا حرف میزنی
سروش
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
گیرم پدر تو فاضل.. از فضل پدر تورا چه حاصل؟
کوروش هرکی بود گذشت. تو که کوروش کوروش میکنی چه گلی زدی به سر کشورت؟
بدون نام
Canada
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
فعلا که بیشتر مردم موافقن پس میشه گفت نماینده شونه
تو هم ساکت باش
فلاحتی
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
زنده باد کوروش و ایرانیان واقعی
..... .. ....
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
کاربر ۱۵:۵۸ خودت ساکت میشی یا یه حرف شطرنجی حوالت کنم بی ادب کجا بزرگ شدی؟ ببخشید غار نبود؟
هه
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
کوروش آخر عمرش سرطان مغز گرفت خودشو اعدام کرد
Iran, Islamic Republic of
15:19 - 1397/08/07
اگر دوست داشتن پادشاه ایرانی که از کشور ایران بوده نژاد پرستیه من هستم اشکال نداره اما ثابت شده به مردم با تجربه زندگی این سالها و معاصرت با بعضی کی نژاد پرست بوده
پاسخ ها
...
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
باش الان چه شد مثلا؟
سلیمان
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
ما قهرمان های واقعی داریم مثل رستم و سهراب و اسفندیار چرا بریم سراغ کوروش که خودشو به یهودی ها فروخت
معراج
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
میگن آخر حکومت کوروش یهودیها به دستگاه حکومتش نفوذ کردن و کوروش بازیچه دست اونا شد.
بردیا
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
راسته که کوروش آخراش خودشو به یه زن یهودی باخت و بازیچش شد؟
نیما
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
کوروش اگه عاقل بود با محارمش ازدواج نمیکرد
مهرداد
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
کوروش یک مگس مزاحم بود که یک لحظه اومد جلو دوربین تاریخ
شایان
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
کوروش بزرگ و افسانه ای بود ولی مرد و رفت ولش کنید
Iran, Islamic Republic of
15:21 - 1397/08/07
دریا با پوز سگ نجس نمیشه نمیتونید ونخواهید توانست که هویت ایرانی رو از مردم بگیرید...
پاسخ ها
ایران
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
تو از کی دریا شدی
...
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
ای ایرانی فقط تو یکی ایرانی هستی. ...
بدون نام
Canada
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
کاربر
۲۱:۰۵ شما بسوزززززز از اسم کوروش بزرگ
@
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
کاربر ۱۵:۵۹ تو بسوز که جز چندتا بیکار و الاف کسی دنبال کوروش نیست. مردم دنبال زندگی خودشونن کوروش که برا کسی نون و غذا نمیشه. اصلا کوروش کی بود که بخاطرش بسوزم نمیشناسمش. اسمش نشنیدم. شما بزرگش کردی اگه نه هیچی نبود افسانه بود
//
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
من و دوستام اصلا کوروشو قبول نداریم که ۷ آبان براش جشن بگیریم
آرش
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
من که واسه خودم جشن نمیگیرم دیگه برم واسه کوروش که نمی دونم وجود داشت یا نه جشن بگیرم
Iran, Islamic Republic of
15:22 - 1397/08/07
هرچی هم بنویسی ما کوروش دوست داریم
پاسخ ها
ایران
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
من دوستش ندارم
آهای مدیر
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
مدیر خر نظرات مخالفم پخش کن مرده شور ببره اینجارو
آهای مدیر
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
ما فقط خودمونو دوس داریم کوروش مرد رفت استخون هاش هم نوش جان موریانه ها شد. مدیر پخش کن برده کوروش
صمد
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
حالا کوروش ورزشکار بوده یا پادشاه جایی؟
Iran, Islamic Republic of
15:22 - 1397/08/07
بکشید خودتون رو هر سال یه داستان سر هم کنید امکان نداره کوروش با اون مقبره سنگی زیبا و نماد ساده زیستی از دل ایرانی بتونید بیرون ببرید
پاسخ ها
..
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
کی گفته کوروش ساده زیست بوده با او کاخ پادشاهیش
آهای مدیر
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
ما تا جایی که از تاریخ میدونیم اصلاآریایی ها ایرانی اصیل نبودند که داری ایرانو به کوروش میچسبونی. قبل اینکه پدربزرگ کوروش به دنیا بیاد تو ایران آدم زندگی میکرد
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
بهره هوشی کوروش پرستها از همین کامنتهای پشت سر همی که گذاشتند مشخصه:)))
بهرام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
میگن کوروش بچه که بود یه بار به جرم دزدی گرفتنش
£
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
کاربر ۱۵:۲۲ نگو کوروش ساده زیست بوده خندم میگیره با اون کاخ مجللش. کوروش ولخرج و مست بود
Iran, Islamic Republic of
15:23 - 1397/08/07
درود بر کوروش پدر ایران که پر اوازه ترین فرد ایرانی در دنیاست
پاسخ ها
..
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
که گفته کورش پدر ایرانه
m o
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
کوروشی وجود نداره تاریخ قبل از اسلام ایران ننگه .
ازدواج با محارم و خوردن ادرار گاو یکی از اعمال واجبشونه
بدون نام
Canada
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
این دو تا نادان که اینجا کامنت گزاشتن از اقلیت هستن و حسابی از فرط عقب افتادگی اینا رو میگن
درود بر کوروش کبیر پدر ایران و ایرانی
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
چهارتا کتاب بخون بعد دهنتو باز کن در مورد تاریخ ایران باستان و اعمال واجبشون اظهار فضل کن
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
کوروش چیه؟
Germany
15:27 - 1397/08/07
ما باید به واقعیات روی بیاوریم نه توهم.باید به قهرمانان واقعی که از حق مردم دفاع میکنن افتخار کنیم نه از کوروشِ کیفیر
پاسخ ها
گلپا
France
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
بهزاد توبازم شروع کردی وطن فروش.توباخودت چندچندی.
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
تو برو جن گیریتو بکن نادون
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
بغییر از شهدایکی از مسولین الان رو نام ببر که داره از حق مردم دفاع میکنه فقط بفکر جیبشون هستندوهم حزبیاشون
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
قهرمانتون امثال خاوری زنجانی خیلی هستند
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
حتما قهرمان واقعی امثال خاوریه دیگه
آ زاد
United Arab Emirates
۲۱:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
خودت فهمید ی چی گفتی؟
سلام سانسورچی
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
آب رو بریز انجایی که میسوزه.(جوزف اندرسونڑاد)
شکوفه
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
درود برکوروش بزرگ ...نام نیک رفتگان ضایع مکن ...تا بماند نام نیکت درجهان . ای افغانی ای عربستانی و........کسی که با کوروش که از ژن پاک ایران زمین است .مخالف باشد ودر زمان جاهلیت به یگانگی خدا اعتقاد داشت وخدا پرست بود و....
؟
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
بهزاد موافقم . ببینید مردم گشنه ان کسی به فکر کوروش نیست هی کوروش کوروش نکنید
بهزاد
United States
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
قهرمانهای ما ستارخان و باقرخان و میرزاکوچک خان و بابک خرمدین ها و امثال اینها هستند.اگه کوروش واقعیت داشت نام یکی از پدربزرگهاتون کوروش بود.منظور من نماینده های مجلس نیستن.عامل بدبختی مردم همون نماینده ها هستن.
Iran, Islamic Republic of
15:35 - 1397/08/07
من نمیدونم اینهارا که اسم بردی چه کسانی هستنند .ولی هیچیزی از مسائل جامعه ایران نمیدانند .خیلی ساده است با نگاه به نتایج هر کار وبررسی مسیر وابزار ان کار میشه فهمید چی به چیه لازم نبود کلمات را اینهمه خسته کنید اساتید محترم
Iran, Islamic Republic of
15:43 - 1397/08/07
... نمیتونی در افکار عمومی تاثیر بگذاری چون مردم خیلی وقته بیدار شدند ...
پاسخ ها
ر
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
ای نماینده مردم..
!
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
تو هنوز خوابی
دیگه فهش میدم
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
آهای مردیکه مدیر نظرات همه تاید نمیشن چرا؟ فقط نظرات موافق کوروش تاید میشن چرا؟ دین نداری مرد باش بی غیرت
Iran, Islamic Republic of
15:44 - 1397/08/07
آقای بهزاد اونا که از حق مردم دفاع میکنن احیانا منظورتون نمایندگان مجلس و وزیران و رئیس جمهور نیست ک ان شاءالله. اگه کوروش توهمه پس او منشور ک باعث مباحات بشریته چی میگه ..متوهم تویی ک اصالت آریایی رو انکار میکنی
پاسخ ها
بهزاد
United Kingdom
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
نه منظورم اونا نبودن، منظورم ستارخان و باقرخان و بابک خرمدین و امثال اینهاست.بنده هم آریایی نیستم، قرار نیس که همه آریایی باشه.
ر
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
دانشمند ابرانی های اصیل آریایی نبودن چند هزار سال قبل از کورش اینجا زندگی میکردند
بدون نام
Canada
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
بهزاااااد خیلی روی مخی
حیف اسم قشنگت
خخ
Iran, Islamic Republic of
15:45 - 1397/08/07
خوروش کفیر ساخته ذهن غربی هاست مانند پرستش گاو تو هندوستان ؟؟؟
پاسخ ها
parisa.a
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
نترکی از حسادت عزیزم
!
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
ول کنید برید فکر زندگیتون باشید واقعیت جامعه چیز دیگست تو خونه بمونید کوروش کوروش کنید زندگیتون درست میشه
بدون نام
Canada
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
ههه مزخرف
از اینهمه منفی بفهم توی اقلیت هستی
Iran, Islamic Republic of
15:47 - 1397/08/07
درود بر کوروش بزرگ برترین ها نامردی نظراتمو پخش نکنی
پاسخ ها
بدون نام
Canada
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
درووود
ایول
Iran, Islamic Republic of
15:50 - 1397/08/07
بنابر عقیده علامه طباطبایی و دیگر علما کوروش همان ذوالقرنین وبمثابه یک پیامبر و قدیس قابل احترام است در زمان خودش قوم دیگری را از ظلم بخت النصر وبابلیان رهانیده است..علاوه بر این دادگری همراه علم وعقل وشجاعت صفت پسندیده ای است که درتاریخ میماند نمونه اش شجاعت وداد علی علیه السلام است که از راست وچپ همه بگونه ای خود را متصف به صفاتش کرده اند حتی ماتریالیستهای زمان و دشمنانش..احترام کوروش هم مرزها را درنوردیده ودرآیین زردشت و عهدین از او به نیکی یادشده است آنچه ازملزومات دین است آزادگی است که امام حسین علیه السلام درصحرای کربلا فریاد کشید..مردم ایران به کوروش وارسته و آزاده احترام قایلند نه به نرون و آتیلا و چنگیز وهیتلر وصدام .یک قلم بدست خوبست آزاده باشد وگرنه خیلی زود از خاطر مردم محو وزایل میشود.
پاسخ ها
جواد
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
کاملا درسته...در قرآن هم به این موضوع اشاره شده...ایران صدها پادشاه و حکمران داشته ،،اما این که چرا مردم این چنین عاشقانه و خالصانه کوروش کبیر را دوست دارند هیچ علت ندارد جزاینکه حضرت کوروش یکی از بندگان برگزیده خداوند بوده که رسالتش را که همان خدمت به انسانها وبشریت بود را به صورت تمام وکمال انجام داد...
بدون نام
Canada
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
عالی بود
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
دوست عزیز بی فایدس ما هر چیم سند بیاریم اینا قبول نمیکنن کسی که خودشو زده به خوابو نمیشه بیدار کرد من هر وقت با این افراد بحث میکنم که میگن اصلا کورش وجود نداشته کلی سند و کتاب معرفی میکنم میگم اگه اینا رو خونده بودی نمیتونستی همچین حرفی بزنی. شاید باورتون نشه با این که سند میارم قبول نمیکنن و برعکس توقع دارن من حرف اونا رو که هیچ سند معتبری هم براش ارائه نمیدن قبول کنم.پس حرص نخور بذار تو جهل خودشون بمونن اینا با این نادان بودن خوش میگذره بهشون. در ضمن پیرو حرف شما باید بگم علاوه بر علامه طباطبایی اگه کسی دنبال تایید محقق غیر ایرانی هم هست مولاناابوالکلام احمد آزاد فیلسوف هندی در کتاب کورش بزرگ (عباس خلیلی)ذوالقرنین رو همون کورش میدونه البته اینو برای اهل مطالعه و جست و جوگر حقیقت گفتم وگرنه بعضی از دوستان که بی منطقیشون با هیچ کتاب و مقاله و سندی قابل درمان نیست
Iran, Islamic Republic of
16:08 - 1397/08/07
یاشاسین اذربایجان یاشاسین بهزاد
پاسخ ها
بهزاد
United States
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
یاشا قارداش
Iran, Islamic Republic of
16:15 - 1397/08/07
متاسفم برات که ایرانیت خودت را فروخته ای
Iran, Islamic Republic of
16:21 - 1397/08/07
لعنت برکوروش ....ونسل کش
پاسخ ها
بدون نام
Canada
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
لعنت بر مخالفانش
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
من هر چی از کورش مطالعه کردم به نسل کشی برنخوردم میشه منبع مطالعاتیتونو به ما هم معرفی کنید هر چند که منبعی ندارید اینها همه تراوشات ذهن مریضتونه
Iran, Islamic Republic of
16:23 - 1397/08/07
منشور کوروش دروغی بیش نیست ویکتاپرست هم نبود بت مردوک روپرستش میکرد
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
بالاخره منشورو قبول داری یا نه؟تکلیفتو با خودت معلوم کن اگه قبول نداری که به مردوک تو منشور اشاره شده اگه منشور دروغه پس مردوک پرستیش رو هم نباید قبول داشته باشی اگه مردوک پرستیشو قبول داری پس وجود و صحت منشورو قبول داری حرفات خیلی متناقضه یه کم فکر کن بعد حرف بزن البته در مورد مردوک پرستی هم نیاز به بحث تخصصی هست که از همین جمله ی مسخرت معلومه گنجایششو نداری پس وقت خودمو تلف نمیکنم
Iran, Islamic Republic of
16:41 - 1397/08/07
ما نژاد خودمون رو داریم و این یک افتخاره و با افتخار می پرستیمش.
Iran, Islamic Republic of
16:44 - 1397/08/07
کورش آریایی که ازدواج با محرمات مانعی ندارد. کورشی که قبری ندارد و او را با قبر پیرزن عوض کردند من ساکن انجام تا بوده قبر مادر حضرت سلیمان است
پاسخ ها
ایرانی اصیل
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
راست میگه. پیرمردها میگن کوروش آخر عمرش روانی شد خودشو آتیش زد خاکستر شد باد بردش
بدون نام
Canada
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
چرندیات اینگونه واسه امثال تو ساخته شده
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
یعنی شما پیرمردهای دورو برتون عمرشون به دوهزارو پانصد سال پیش قد میده یادشونه کورش خودشو آتیش زد بابا روی نوحو سفید کردن
United Arab Emirates
16:44 - 1397/08/07
چرت نوشتی مسلم است نویسنده هیچ گونه عرقی به ایرانی و ایرانیت ندارند تنها ملتی هستیم که هویت ملی خود را ارج نمی نهیم در حالیکه کشورهای فاقد هویت دارن از هویت و تاریخ ما هویت سازی میکنند
United Arab Emirates
16:45 - 1397/08/07
درود بر نسل آریایی
پاسخ ها
ایرانی اصیل
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
من ایرانی اصیلم آریایی نیستم. آریایی ها ایرانی نبودن
ایرانی اصیل
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
مدیر محترم نظرات مخالف کوروش هم تاید کن که سه نفر و نیم که نظر گذاشتن خدای ما کوروش فکر نکنن همه خودشونو برده کوروش میدونن
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
اصلا بحث آریایی نیست این بحثای نژادی رو بذارید کنار حالا ما از نسل آریایی هستیم یا سامی که قبل از آریایی بوده چه فرقی میکنه من برای کورش نه به خاطر اینکه آریایی بود و من هم شاید آریایی باشم بلکه به خاطر اینکه یک پادشاه دادگر ایرانی بود احترام قائلم
Iran, Islamic Republic of
17:11 - 1397/08/07
درود بر شاه شاهان کوروش بزرگ
پاسخ ها
بهزاد
United States
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
اگه کوروش وجود خارجی داره چرا نام هیچ یک از اجداد ایرانیها کوروش نیست؟
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
بهزاد بیا برو چهارتا کتاب بخون اینقدر چرت و پرت به هم نباف از کی تا حالا اسم بابابزرگای ما شده سند وجود یه پادشاه سند وجود کورش تحقیقات و مقالات داخلی و خارجی هست که در این مورد انجام و نوشته شده اما حیف که شما حوصله ی اینچیزا رو ندارید شایدم سوادشو ندارید که هر چی ما سند درست حسابی میاریم شما حرف خودتو میزنی و بند اسم آقابزرگت میکنی من زیر یکی از همین پستای مربوط به کورش چندتا کتاب از محققان خارجی معرفی کردم که دیگه نتونید بگید اینا چون فارسن از خودشون تاریخ درآوردن اگه بفرمایید اونا رو مطالعه کنید دیگه همچین حرف مسخره ای نمیزنید که کورش وجود نداشته چون اجداد ما اسمشون کورش نیست
Iran, Islamic Republic of
17:41 - 1397/08/07
درود خدا بر کوروش بزرگ
Iran, Islamic Republic of
17:47 - 1397/08/07
شمامیخواهیدوطن وهم وطن پرستی مردم فراموش کنن وهیچ کشوری تودنیا افتخارباشکوه بزرگ قدرتمندکوروش کبیروداریوش بزذگ ونداشته وارزوهرمردم ودولت توجهان تاریخ ایران وایرانی داشته باشن وبهش افتخارکنن ۷۰درصددنیادست ایران بودواین رویای ارزودست نیافتنی والان دنیا به خاطرهمین ایرانیارواحترام خاصی میزارن ومیگن قوم نژاداصل ولی شماارزش داشته هامون میگین فراموش کنیم اینم نشدنی
Iran, Islamic Republic of
17:54 - 1397/08/07
ما مردم ايران از نماد ايران كهن مون يه كوروش رو داريم كه اونم يا ميگن جهالت يا ميگن نژاد پرستي. اگه كوروش باعث ميشه همه ايراني ها با هم باشن به نظر من يه حلقه اتحاده نه جهالت. مايه افتخاره نه نژاد پرستي. مثل مراسمات مذهبي مون.
Greece
18:03 - 1397/08/07
طولانی بود نخوندم
Iran, Islamic Republic of
18:08 - 1397/08/07
چقدر ور می زنی اه ‌
Germany
18:29 - 1397/08/07
ی کم هم از عرب پرستی مینوشتی نویسنده دانای کل. خخخخخخ
Iran, Islamic Republic of
18:32 - 1397/08/07
آیامردم ایران حق ندارندبنیادگذارکشورشان رادوست داشته وبرای وی مراسم بزرگداشت بزپاکنند؟ضمنادرجواب آنان که موجودیت کوروش رازیرسوال میبرندویامیگویندکه آرامگاه کوروش درپاسارگادنیست کاش بروندوبیشترمطالعه کنند.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
اینا اوج مطالعشون کتابای درسیشون بوده که اونم درست مطالعه نکردن وگرنه همچین حرفی نمیزدن و کورش رو خیالی نمیدونستن ازشون توقع بیشتری هم نیست....توقع ندارم تاریخ ویلدورانت خونده باشن اما توقع داشتم لااقل کتاب تاریخ چهارم پنجم دبستانو خونده باشن که اونم انگار با تک ماده پاس کردن
Iran, Islamic Republic of
18:48 - 1397/08/07
همه کشورهابه تاریخ وتمدن خودشون افتخارمیکنن اونوقت توکشورماصغری وکبری میچینن تا تاریخ روکتمان کنن یاانکاراگه نتونستن هم بهش حمله کنن
Iran, Islamic Republic of
18:56 - 1397/08/07
فقط اولشو خوندم چون میدونم چرته ولی یه گزارش نوشتی کلمه ها عربیه نصفش غربی نصفش آمریکایی بعد دم از ایران میزنی
Iran, Islamic Republic of
19:20 - 1397/08/07
نویسنده این مطلب به ابن موضوع توجه نداشته که باز گردد به اصل خود هرچیزی...این کشور ایران است و مردم آن هم پارس هستند..این که میبینید بچه هایی که حتی اطلاع درست حسابی درمورد حضرت کوروش ندارند ولی 7آبان به پاسارگاد میروند درحقیقت به صورت کششی و ذاتی و خونی به آنجا میروند..
United Arab Emirates
19:38 - 1397/08/07
این که این مطلبو نوشته هیچ شناختی از تاریخ و پیشینه ی ایران نداره
United Arab Emirates
20:15 - 1397/08/07
درود برکوروش کبیربزرگمرداریایی..هرکاری بکنیدهرچقدر بگیروببندبکنید.بازهم عشق مردم به بزرگان وخادمان راستین وطن کم نمیشود.
Iran, Islamic Republic of
20:56 - 1397/08/07
بجای توهین کردن به همدیگر بیاییم این مشکل را از طریق یک برنامه تلویزونی با باستان شناسان با تجربه واساتید دانشگاه ها میزگردی تشکیل بدهیم وبرای همگان روشن بشود آ یا نیاکان ایرانی ها ازکدام سلسله پادشاهی سرچشمه گرفته وایران باستان قبل از اسلام چگونه بوجود آ مد وپادشاهان ایران وروم ویونان چه تفاوتی باهم داشته اند
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
من به شخصه برام مهم نیست نیاکانم مال کدوم سلسله بودن؟آریایی بودن یا سامی؟چه فرقی میکنه؟من میدونم که ایرانیم و کشورمو دوست دارم تاریخ و هویت کشورم برام مهمه و کورش و هخامنشیان هم جزئی از این تاریخ هستن و البته شاید یکی از نقاط قوت این تاریخ و من هم بهشون احترام میذارم و افتخار میکنم همین. واقعا معنای این همه کینه و نفرت پراکنی و حاشا رو نمیفهمم چه فرقی میکنه ما از چه نژادی باشیم یا از نسل کورش باشیم یا نه؟کورش یه شاه ایرانیه ایرانی. برای همه ی مردم.افتخارشم برای همه ی ایرانه. این که کورش جد ماباشه چیزی به ما اضافه نمیکنه ما باید خودمون راهو درست بریم.اینقدر متعصب نباشید
Iran, Islamic Republic of
21:39 - 1397/08/07
پس چرا تو مجامع جهانی به تاریخ همین کوروش افتخار میکنید اگه بد هست؟
United Arab Emirates
21:57 - 1397/08/07
تاریخ واقعیت است وکوروش را به نیکی یاد کرده ،پس شما نمی توانید تاریخ را تغییر دهید ،درود بر کوروش کبیر
Iran, Islamic Republic of
22:00 - 1397/08/07
کوروش کبیر،پادشاه ایران زمین..ای کاش که در زمان تو زندگی میکردم...در ارامش،فراوانی،مهربانی،قدرت،بخشندگی،نیکی،...نه درد ورنج فراموش نشدنی الان..سفره خالی خانه من توهم نیست..زجره،بیکاری جوانان تحصیلکرده توهم نیست ،،درده...توهم رو مسئولین دارن که مردم رو مورچه میبینن..نه ادم...کوروش پادشاهی بود که فقط سزاوار رحمت الهی هست.
Iran, Islamic Republic of
23:14 - 1397/08/07
درود بر کورش بزرگ
Iran, Islamic Republic of
23:38 - 1397/08/07
این شگرد ها دیگه قدیمی شده
که یه عده برن تو جمع و با شعار ها شون بخوان مسیر رو عوض کنن

مردم دیگه روشن شدن ی جورایی دیگه جواب نمیده به فکر ترفندی
جدید باشین
پاسخ ها
بدون نام
Canada
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
زنده باد کوروش
Iran, Islamic Republic of
00:15 - 1397/08/08
حالا اگه یه روز هم بنام کوروش میشد زمین به اسمان دوخته میشد
United States
00:17 - 1397/08/08
اگرکوروش انسان بزرگی بوده ، پس چراشاعران و فرهیختگان سده های گذشته ما یک جمله وحتی یک بیت شعر درمورد وی نگفته اند؟
معلومه که مطالب گفته شده درمورد وی عاری ازحقیقت است . وآیا کوروشی وجودداسته است ؟
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
دیگه خسته شدم از بس گفتم کتاب بخونید و تو چیزایی که ربطی به تاریخ نداره دنبال تاریخ نگردید الان مثلا چون تو شعرای شاعرای امروزی اسمی از روحانی نیست یعنی روحانی وجود نداشته؟چرا اینقدر بچگانه حرف میزنید
United Arab Emirates
00:47 - 1397/08/08
تندروی در ترویج احکام اسلامی در جامعه باعث شده است عده زیادی از مردم از وضعیت کنونی دلزده شده و به دنبال هویت جدیدی باشند و این خلا رو در شخصیت تاریخی ۲۰۰۰ سال قبل دنبال میکنند که این برای آینده یک ملت بزرگ خوب نیست
-
01:07 - 1397/08/08
کوروش مال آریایی هاست اگه می خوان افتخار کنن اگه نمی خوان نکنن
برای ما ترک ها هیچ ارزشی نداره
هر قومی بزرگ مردان خودش رو داره که فقط به اونها افتخار می کنه
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
من فارسم و به باقر خان و ستارخان افتخار میکنم چون قبل از فارس بودنم ایرانیم و باقر خان و ستارخان ایرانی رو دوست دارم اینکه شما به خاطر ترک بودنتون خودتون رو از ایرانی ها جدا میکنید مشکل خودتونه وگرنه ما نه کورش رو مختص فارسها میدونیم نه بزرگمردان ترک رو مختص ترکها ما همه خودمون رو ایرانی میدونیم و به همه ی این بزرگمردان نگاهی سرشار از احترام داریم اینکه شما چیزی به عنوان وطن وایران برات تعریف نشده و فقط هویت قومی خودتو میبینی و هویت ملیتو انکار میکنی مشکل شماست یه بقیه بسطش نده
Iran, Islamic Republic of
06:19 - 1397/08/08
درود بر کوروش کبیر مرد بزرگ تاریخ ایران
Iran, Islamic Republic of
08:22 - 1397/08/08
درود بر کوروش بزرگ، اسطوره جاویدان پارس، و درود بر کوروش پرستان.
Iran, Islamic Republic of
09:20 - 1397/08/08
جز نیک نپندارم و جز نیک نگویم، تا نیک شود جمله به جمله روزگارم.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
اینم اعتقاد زردشت بوده نه کوروش تاریخ بخون
Iran, Islamic Republic of
09:52 - 1397/08/08
شما چه میراثی برای آیندگان بجا می‌گذارید، دشتها و رودها و تالاب ها خشک و بی آب، جنگل‌ها و مراتع نابود، آب و خاک و حیوانات نابود، زندگی چند دهه از انسانها تلف و نا امید به آینده و زندگی.
Iran, Islamic Republic of
09:55 - 1397/08/08
مشخصه که چه کسانی و با چه هدفی کتاب‌های تاریخی و روایات تاریخی رو دارند تحریف می‌کنند و می‌ترسند و جلوی مقبره کوروش چه برخوردی با مردم و نوامیس مردم دارند.
Iran, Islamic Republic of
11:50 - 1397/08/08
آقای مدیر چرا همه نظرها تاید نمیشن؟
آریایی ها ایرانی های اصیل نبودن
Iran, Islamic Republic of
15:24 - 1397/08/08
کوروش یه آدم شقی و دون پایه بوده که حکومت ماد کوچک(آتورپاتکان) که دست آذربایجانیها بوده رو به زور تصرف کرده و به زور شمشیر اون خطه رو به ایران ملحق کرده.برای من کوروش فرقی با داعش نداره.هردوشون جنایتکارن
Iran, Islamic Republic of
23:34 - 1397/08/08
آقا یکی بره تو اون مقبره یه تست ژنتیک بگیرن دیگه! توش مگه خالیه؟ یا خالیه، یا مادر سلیمانه، یا از بیخ و بن چرنده! یه مدرک و سند نشون بدید که مقبره مال اونه! یادمه برره ای ها از دشمن فرضی شکست خورده بودن، اینام پادشاه خیالی دارن واسش جون میدن! وا!
Iran, Islamic Republic of
12:03 - 1397/08/09
اگر خوب بودند بینی تون عمل نکنید بذارید مدل بینی کوروش بماند
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج