افسانه احیای شیر ایرانی در باغ وحش ارم!
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
دیاکو_موبایل F دومی
ایرانیان - F داخلی موبایل111
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
ایرانیان - f تبلت1111
دکتر نداف کرمانی 1
تدریس خصوصی امیرکبیر_1
فرش مرتضوی_1
فرش مرتضوی_3
دکتر نداف کرمانی 3
تدریس خصوصی امیرکبیر_3
تدریس خصوصی امیرکبیر_4
دکتر نداف کرمانی 4
فرش مرتضوی_ 4
تدریس خصوصی امیرکبیر_2
فرش مرتضوی_2
دکتر نداف کرمانی 2
دیاکو_F داخلی دومی
ایرانیان - F داخلی1111
۸۶۰۸۸۶
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۴
۶۹۸۱
ورود «شیر ایرانی» به باغ وحش ارم با استقبال بخشی از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو به رو شد. کاربران زیادی برای احیای شیر ایرانی بعد از ۸۰ سال انقراض، هلهله سر دادند تا این سؤال پیش بیاید که آیا کارکرد و وظیفه یک باغ وحش، «احیا»‌ی یک گونه از دست رفته است؟ اصلاً می‌توان در یک قفس آهنی یک گونه منقرض شده را احیا کرد؟

روزنامه ایران: ورود «شیر ایرانی» به باغ وحش ارم با استقبال بخشی از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو به رو شد. کاربران زیادی برای احیای شیر ایرانی بعد از 80 سال انقراض، هلهله سر دادند تا این سؤال پیش بیاید که آیا کارکرد و وظیفه یک باغ وحش، «احیا»ی یک گونه از دست رفته است؟ اصلاً می‌توان در یک قفس آهنی یک گونه منقرض شده را احیا کرد؟

«مجید خرازیان مقدم» مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی محیط زیست با رد این ادعا، احیای گونه‌های جانوری را وظیفه قانونی سازمان حفاظت محیط زیست می‌داند. او آب پاکی روی دست همگان می‌ریزد و می‌گوید: «سازمان در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای احیای «شیر» و «ببر» ایرانی ندارد.»

ورود «شیر ایرانی» به باغ وحش ارم با استقبال بخشی از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو به رو شد. کاربران زیادی برای احیای شیر ایرانی بعد از 80 سال انقراض، هلهله سر دادند تا این سؤال پیش بیاید که آیا کارکرد و وظیفه یک باغ وحش، «احیا»ی یک گونه از دست رفته است؟ اصلاً می‌توان در یک قفس آهنی یک گونه منقرض شده را احیا کرد؟ «مجید خرازیان مقدم» مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی محیط زیست با رد این ادعا، احیای گونه‌های جانوری را وظیفه قانونی سازمان حفاظت محیط زیست می‌داند. او آب پاکی روی دست همگان می‌ریزد و می‌گوید: «سازمان در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای احیای «شیر» و «ببر» ایرانی ندارداستان رویاپردازی احیای شیر ایرانی توسط کاربران فضای مجازی، از ورود یک شیر زخمی از انگلیس شروع شد؛ خبری که با واکنش تند خرازیان مقدم رو به رو می‌شود.

افسانه احیای شیر ایرانی در باغ وحش ارم!

او می‌گوید: «باغ وحش ارم هیچ کجا، ادعای احیای شیر ایرانی را مطرح نکرده است!» این کارشناس اولویت پردیسان را هم حفظ گونه‌های در معرض انقراض از جمله یوز ایرانی می‌داند و می‌گوید: «این دو شیر را باغ وحش ارم وارد کرد و ربطی به محیط زیست ندارد اما برای ورود، مجوز سازمان را دارد.» او نقبی به سال 89 می‌زند و می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط زیست تنها آن سال، دو ببر سیبری را با هدف احیای ببر مازندران وارد کرد.» او از آن ورود به عنوان یک تجربه ناموفق یاد می‌کند اما منتقدان سازمان حفاظت محیط زیست آن را یک افتضاح تمام عیار می‌خوانند.

آن روزها، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه پایش را در یک کفش کرد تا دو پلنگ ایرانی را به روسیه ببرد تا برای المپیک زمستانی سوچی 97 آماده کند. آن‌طور که مرحوم «محمدباقر صدوق» معاون وقت محیط طبیعی پردیسان به خبرنگار ما گفته بود ایرانی‌ها هرگز به‌دنبال احیای ببر مازندران نبودند.

زمانی که روس‌ها به‌دنبال پلنگ ایرانی می‌آیند، طرف ایرانی پیشنهادهای دیگری از جمله ایجاد فرصت تحصیلی برای دانشجویان ایرانی در روسیه را به آنها می‌دهد اما مرغ روس‌ها یک پا دارد؛ دو پلنگ می‌گیرند دو ببر می‌دهند. در نهایت هم حرف روس‌ها به کرسی می‌نشیند. دو پلنگ وحشی از طبیعت ایران می‌روند تا دو ببر روسی از یک باغ وحش به ایران بیاید. ببرها از فرودگاه یکسره به باغ وحش آمدند تا «ارم» به جهنم «ببرهای آموری» تبدیل شود.

«محمدجواد محمدی زاده» رئیس وقت سازمان محیط زیست بی‌توجه به پشت صحنه حضور اجباری دو ببر وحشی در ایران از احیای ببرمازندران داد سخن می‌داد. او میان انتخاب میانکاله و سمسکنده به‌عنوان زیستگاه ببر مازندران می‌رفت و می‌آمد که خبر رسید ببر نر به بیماری «مشمشه» مبتلا شد. البته پیش از آنکه بیماری ببر میهمان را دامپزشک‌ها تشخیص بدهند کارشناسان محیط زیست ببر مرده را تاکسیدرمی کرده بودند اما همین که فهمیدند بیماری ببر روسی چیست هم پوست تاکسیدرمی شده را معدوم کردند هم اعلام کردند که حاضر نیستند به هیچ وجه به باغ وحش ارم نزدیک شوند.

ابتلای ببر روسی به مشمشه هم برای همیشه یک معما ماند. مشمشه از گوشت الاغی که به ببرها داده شد، به آنها منتقل شد. مسئولان باغ وحش بدون توجه به منوی متنوع روس‌ها، برای ببرها، گوشت الاغ را جلوی ببرها گذاشته بودند. حیوان‌های زبان بسته سه روز مقاومت کرده بودند اما در نهایت پیروزی با گرسنگی بود. ببر‌ها گوشت الاغ را خوردند و به مشمشه مبتلا شدند.

هنوز هم این معما واکاوی نشده که آیا ابتلای ببرها به مشمشه عمدی و توطئه بود یا سهوی. در نهایت نه تنها ببر مازندران احیا نشد، که مسئولان باغ وحش ارم مجبور شدند نزدیک به 14 گربه سان(شیر) باغ ارم را معدوم کنند تا بیماری مشمشه همه گیر نشود. «محمدجواد محمدی زاده» تا پیش از آنکه الاغ‌ها پرونده احیای ببر خزری را ببندند از احیای شیر ایرانی داد سخن می‌داد. برخلاف ببر منقرض شده خزری، شیر ایرانی را می‌توان در هند یافت.

طرح احیای شیر ایرانی پیش ازانقلاب هم روی میز مذاکره مسئولان وقت می‌رود اما هندی‌ها تنها در قبال گرفتن «یوز ایرانی» حاضر به دادن شیر ایرانی می‌شوند! مسأله‌ای که با مخالفت ایران در آن زمان رو به رو می‌شود. محمد جواد محمدی‌زاده تا پیش از شکست طرح احیای ببر خزری، بجد روی احیای شیر ایرانی مانور می‌داد. این اصرار و ویژگی‌های اخلاقی «محمود احمدی نژاد» رئیس وقت دولت، بسیاری را نگران کرده بود.

او گوش شنیدن حرف‌های کارشناسی را نداشت و بسیاری می‌ترسیدند این هیاهو باعث شود تا یوز ایرانی در قبال گرفتن شیر به هند رود. تجربه کارشناسی ایرانی‌ها در احیای گونه‌های منقرض شده قابل اتکا نبود. این تبادل هیجانی تنها باعث می‌شد تا یوز ایرانی هم از کشور خارج شود و به هند برود، بدون اینکه شیر ایرانی احیا شود اما ابتلای ببر روسی به مشمشه، سایه این ترس را از روی سر دل نگران حیات وحش ایران برداشت.

10 سال بعد از آن برنامه شکست خورده، ورود یک شیر ایرانی از انگلیس دوباره بحث احیا را روی زبان‌ها انداخت. مجید خرازیان مقدم می‌گوید: «باغ وحش ارم بحث تکثیر شیر ایرانی را دارد و تکثیر با احیا فرق دارد.» او نکته‌ای را یادآوری می‌کند که احتمالاً احیای ببر و شیر ایرانی را به پایین‌ترین حد ممکن می‌رساند. به گفته خرازیان مقدم، احیای زیستگاه، مقدم و ارجح بر احیای یک گونه است.

یعنی اول باید چاه را کند بعد منار را دزدید! آیا شرایط احیای زیستگاه ببرخزری و شیر ایرانی در کشور وجود دارد؟ خرازیان مقدم پاسخی برای این سؤال ندارد اما می‌گوید: «طرح احیای گربه سانان کشور تقدیم سازمان برنامه و بودجه شده تا در آینده مطالعات امکان سنجی احیای گونه‌های منقرض شده در دستور کار پردیسان قرار بگیرد.» این مطالعات هنوز انجام نگرفته اما وجود جاده‌ها، سکونتگاه‌های انسانی و معادن بسیار هم چشم‌انداز روشنی از احیای گونه‌های از دست رفته را نشان نمی‌دهد.»

مطالب مرتبط
انتشار یافته: 7
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
08:24 - 1398/02/18
این خبرا رو نخونیم بهتره . همش به حال این حیوانات زبان بسته که به دست مسئولین نالایق می افته افسوس می خوریم
Iran, Islamic Republic of
08:34 - 1398/02/18
شیر بیچاره
از انگلیس آوردنش اینجا!!!!
شهریور یا مهر تلف میشه حیوان
Iran, Islamic Republic of
08:59 - 1398/02/18
باز دوتا پلنگ از ایران فرار کردن و صد حیف باز روسیه درحال چپاول ایرانه و صد رحمت به دوستی با امریکایی ها
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
واااا
Iran, Islamic Republic of
09:34 - 1398/02/18
فقط اگه خواستيد احيا كنيد يه چك كنيد نر و ماده بندازيد يهو مثل او گورخرا كه خر نر و با خر نر انداخته بوديد اشتباه نشه.....
Iran, Islamic Republic of
11:01 - 1398/02/18
بدون اقراق میخوام بگم که ما جز نابودی در زمینه محیط زیست و حیوانات هیچ کار مثبتی انجام نداده آیم .همه چی از بین رفته
Iran, Islamic Republic of
18:24 - 1398/04/07
حیوونای بد بخت اوردنشون اینجا تا ولشون کنن تو جنگل تا شکار شن
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
فرش ریحان 1
فرش تارنگ_1
اپیلاسیون نانا 1
شیرآلات زمانی_1
اپیلاسیون نانا 3
فرش ریحان 3
فرش تارنگ_3
شیرآلات زمانی_3
اپیلاسیون نانا 4
فرش ریحان 4
فرش تارنگ_4
شیرآلات زمانی_4
شیرآلات زمانی_2
فرش تارنگ_2
اپیلاسیون نانا 2
فرش ریحان 2
تدبیرکالا_فوتر موبایل
استیل رگال_فوتر موبایل
سفیر بار ساقدوش_فوتر موبایل
دکتر قدیمی_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل2
فنی آتل_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
کالابرد_فوترموبایل
دیاکو_فوتر موبایل داخلی
فرش تارنگ_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
بانک کتاب پایتخت_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر
سفیر بار ساقدوش_فوتر
فنی آتل_فوتر
بانک کتاب پایتخت_فوتر
دکتر عارفی - فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
دیاکو_فوتر داخلی
قالیشویی بانو_فوتر2
کالابرد_فوتر
تدبیرکالا_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
استیل رگال_فوتر
دکتر قدیمی_فوتر
شفا_فوتر
فرش تارنگ_فوتر