برچسب جستجو

برچسب: تایم

  • عجیب است اما بالوتلی دومین فوتبالیست بعد از مسی است که روی جلد مجله تایم می رود. پرونده شماره این ماه نسخه اروپایی…

    کد خبر: ۳۵۳۳۶ تاریخ انتشار:
  • دنیای امروزی کامپیوتر و ابزارهای محاسبه چیزی است که ۶۰ سال پیش حتی تصور آن هم محال می نمود. اما همه این پیشرفت و…

    کد خبر: ۴۹۸۱ تاریخ انتشار: