برچسب جستجو

برچسب:

دامپزشکی در تهران
  • شماره دامپزشکی شبانه روزی می تواند در مواقع ضروری و در هنگام حوادث ناگوار برای امداد به حیوانت به شما کمک کند. برای…

    کد خبر: ۱۲۳۸۳۹۰ تاریخ انتشار:
  • داشتن خدمات تکمیلی پزشکی در هر شهری اهمیت زیادی دارد. بدون شک این خدمات پزشکی علاوه بر شهروندان، باید شامل حیوانات…

    کد خبر: ۱۲۵۱۴۰۴ تاریخ انتشار:
  • یکی از مهم‌ترین مسائلی که در رابطه با نگهداری از حیوانات خانگی مطرح می‌شود انتخاب بیمارستان دامپزشکی مناسب و…

    کد خبر: ۹۹۷۷۷ تاریخ انتشار:
۱