برچسب جستجو

برچسب: شکست

  • دستياران سيلويو برلوسکوني مي گويند« نخست وزير متعجب و غمگين است» چرا که نتايج انتخابات محلي نشان مي دهد که راي دهندگان…

    کد خبر: ۱۶۹۱ تاریخ انتشار: