۱۱۷۶۱۸۳ ۳۷۴ نظر
۵۱۰۱

این دوربین مخفی همگان را به تعجب واداشت!

ویدئویی از یک دوربین مخفی مربوط به خبری درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در فضای مجازی دست به دست می شود.

برترین‌ها: ویدئویی از یک دوربین مخفی مربوط به خبری درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در فضای مجازی دست به دست می شود.

این کلیپ با انتقاد گسترده کاربران روبرو شده است.

این دوربین مخفی همگان را به تعجب واداشت!

محتوای حمایت شده

گوناگون

سایر رسانه‌ها

    نظر کاربران