چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟
۴۹۲۸۲۹
۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۸
۷۱۲۵
دور زدن ممنوع
یکی از مهم ترین مهارت های کتابخوانی، این است که کتاب های مرجع هر رشته را بشناسیم؛ کتاب هایی که هرکدامشان، حکم پیش نیاز برای فهمیدن بقیه آثار آن حوزه را دارد و حتی اگر بقیه آثار را هم نخوانی، باز با خواندن همین چند تا کتاب، کارت راه می افتد.
هفته نامه همشهری جوان - احسان رضایی: یکی از مهم ترین مهارت های کتابخوانی، این است که کتاب های مرجع هر رشته را بشناسیم؛ کتاب هایی که هرکدامشان، حکم پیش نیاز برای فهمیدن بقیه آثار آن حوزه را دارد و حتی اگر بقیه آثار را هم نخوانی، باز با خواندن همین چند تا کتاب، کارت راه می افتد.
 
هر علم و موضوعی، یکی دو تا از این کتاب های اساسی دارد که نمی شود نخواندشان؛ مثلا در پزشکی، یک کتاب فیزیولوژی (ترجیحا فیزیولوژی گیاتون) را باید خواند و یک دانشجوی ریاضیات، هیچ راهی ندارد که آنالیز ریاضی رودین را نخواند. بقیه امور هم همین طوری است.
 
می شود توی هر زمینه ای یکی دو تا کتاب مرجع و جامع پیدا کرد که با خواندن آن ها، از کلیات موضوع آن رشته سر درآورد و بعدا هر وقت در مهمانی و محفلی، بحث آن موضوع شد، با همان یک کتاب، در همه زمینه ها صاحب نظر بود و قیافه گرفت و آجیل جمع شد؛ مثلا طبیعی است که این یک کتاب، همه ریزه کاری های آن رشته را پوشش نمی دهد؛ مثلا با یک کتاب فلسفه ای که در پایین معرفی کردیم، نمی شود نظریات اسلاوی ژیژک در باب برکزیت (خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) را تحلیل کرد اما می شود در مورد فلسفه سیاسی آن قدری توضیح داد که حوصله طرف مقابل سر برود و بی خیال ادامه بحث شود.
 
ما این جا برایتان در شش زمینه، یک کتاب مرجع موجود در بازار را معرفی کردیم و تازه برای آن ها که حال خواندن همان یک کتاب مرجع را هم ندارند، یک کتاب ساده تر (میانبر) پر از عکس هم پیشنهاد داده ایم. دیگر نگویید که نگفتید!

تاریخ ایران

راه اصلی

روزگاران، عبدالحسین زرین کوب، نشر سخن
 
 چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟

مرحوم استاد زرین کوب، به شناخت منابع معروف است؛ طوری که پاورقی های هر کتابش (که معمولا همه شان را یکجا در آخر کتاب می آورد)، منبع شناسی کامل آن موضوع است. این یکی کتاب اما برای مخاطب عمومی نوشته شده و مثل بقیه آثار استاد، پر از پاورقی و ارجاع نیست بلکه با یک متن یکدست مواجهیم که با نثر ویژه و خواندنی آن مرحوم، از کتاب تاریخ، یک رمان با قهرمان های واقعی ساخته است. مقام علمی زرین کوب و استادی اش در تاریخ نویسی هم که نیازی به تعریف ندارد و در مورد اعتبار علمی محتوای کتاب یک ذره هم تردید نکنید. یک دوره کامل از تاریخ ایران، از قدیمی ترین ایام تا پایان عصر پهلوی، فقط در یک جلد. فوقش حجم کتاب زیاد است که خب اگر خواندن هزار صفحه خیلی سخت تان است، بروید سراغ کلید میانبر.

میانبر

ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر، محمدعلی همایون کاتوزیان، ترجمه حسین شهیدی نشر مرکز
 
 چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟

این یکی فقط 400 صفحه است. انتشارات آکسفورد از نویسنده خواسته کل تاریخ ایران را در یک ذره جا بکند و ایشان هم این کار را انجام داده. فقط نکته اش این است که برخلاف زرین کوب که روی همه بخش ها اشراف دارد، کاتوزیان متخصص تاریخ معاصر ایران است و برای همین، فصل های ابتدایی را تندتند رد کرده تا برسد به دوره قاجار به بعد که نصف کتاب را همین گرفته است.
 


تاریخ جهان

راه اصلی

تاریخ جهان، فیلیپه فرناندس آرمستو، ترجمه شهربانو صارمی، انتشارات ققنوس
 
 چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟

اگر با هم قرار یک جلد نگذاشته بودیم، حتما در این بخش «تاریخ تمدن» ویل دورانت را پیشنهاد می کردم که خواندن 11 جلدش، کار همه کتاب های دیگر را می کند اما خب، از یک جلدی های معروف، یک «تاریخ تمدن» آرنولد توین بی در بازار کتاب داریم که متنش خیلی سخت است.

پیشنهاد اختصاصی سرآشپز همین تاریخ جهانی است که تازه هم منتشر شده اما آسان خوان است و راست کار کسی که می خواهد فقط یک جلد کتاب بخواند. ویژگی این کتاب، در این است که نویسنده نگاه زیست محیطی به تاریخ دارد و همه وقایع را با این دید تحلیل می کند؛ مثلا به فصل حمله مغول که می رسد، در جواب این سوال که چرا اقوام مغول این همه سال تهاجمی به دیگران نداشتند و  یکباره در زمان چنگیز افتادند به کشورگشایی؟ توضیح می دهد که فعالیت یک آتشفشان باعث شد زمین های کشاورزی آن ها لم یزرع بشود و مجبور بشوند یک خرده بیایند این طرف تر و همین جوری یک خرده، یک خرده، کل دنیا را گرفتند.

میانبر

دایره المعارف مصور تاریخ جهان، آدام هارت دیویس، ترجمه الهام شوشتری زاده، نشر سایان
 
 چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟

نشر سایان به کتاب های مصورش معروف است. این کتاب، یک نمونه از همین دست کتاب هاست که با عکس و نقاشی و نقشه فراوان کل تاریخ جهان را در 480 صفحه جا داده است. تقریبا نصف آن یکی تاریخ جهان که خدمتتان معرفی کردیم. دیگر چی از این راحت تر؟
 


ادبیات ایران

راه اصلی

موسیقی شعر، محمدرضا شفیعی کدکنی، نشر آگه
 
 چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟

اوستا شدن در ادبیات فارسی، البته با یکی دو جلد کتاب ممکن نیست اما خب طبق قراری که با هم گذاشتیم، اگر بخواهیم فقط یک جلد کتاب معرفی کنیم، پیشنهاد اختصاصی این کتاب از استاد شفیعی کدکنی به جای همه «تاریخ ادبیات ایران»های مختلف در بازار کتاب است. خب، ادبیات ایران که قسمت عمده اش شعر است. فرق شعر و نثر هم در موسیقی آن است. این کتاب هم مهم ترین مرجع در شناخت موسیقی شعر ایرانی است. نویسنده اش هم که مهم ترین استاد ادبیات حال حاضر. دیگر چه می خواهید؟

در این کتاب، درباره انواع موسیقی؛ از وزن عروضی تا قافیه و حتی تناسب کلمات و واژگان شعر (به ترتیب موسیقی درونی، کناری و بیرونی) با مثال های کافی توضیح داده شده و بعد موسیقی شعر تعداد زیادی از بزرگان شعر فارسی، از رودکی تا روزگار ما هم بررسی شده است. اگر حوصله داشتید، یک کتاب «صور خیال در شعر فارسی» از دکتر کدکنی را هم که درباره تصویرسازی در شعر است، بگذارید تنگ همین و کیف اش را ببرید.

میانبر

سرگذشت شعر در ایران، علی اصغر سیدآبادی، نشر افق
 
 چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟

باز اگر با حجم بالای کتاب و سواد فراوان نویسنده اثر بالا حال نکردید، یک میانبر 200 صفحه ای برایتان داریم. مجموعه کتاب های «سرگذشت...» نشر افق، مجموعه ای است که تاریخ فرهنگی ایران را در قالب موضوعات مختلفی مثل شعر،  فرش، بازیگری و... روایت می کند (از همین مجموعه «سرگذشت پزشکی در ایران» را هم نگارنده نوشته است. پایان پیام بازرگانی). جناب سیدآبادی هم نویسنده خوب و خوش ذوقی است که قدرت خوبی در دسته بندی مطالب دارد. راحتِ راحت
 


ادبیات جهان

راه اصلی

سیری در ادبیات غرب، جان پریستلی، ترجمه ابراهیم یونسی، انتشارات امیرکبیر
 
 چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟

راستش کتاب خوبی که درباره کل ادبیات ملل مختلف دنیا توانسته باشد حق مطلب را ادا کند، سراغ ندارم، برای ملل مختلف؛ مثلا ادبیات هند، چین، آفریقا، ادبیات عرب... کتاب ها جداگانه داریم اما فعلا به عنوان ادبیات جهان بیایید همین یک جلدی «سیری در ادبیات غرب» را بخوانید که آمده است از ایتالیای قرن پانزدهم و عصر ماکیاولی شروع کرده و تا به امروز آمده و تعریف های خوبی از انواع سبک های ادبی و فرق قالب های مختلف (مثل رمان با نوول) چیست، داده است.
 
نگران آن قسمت های قرن چهاردهم به قبل هم نباشید. در غرب که در قرون وسطی خبری نبوده است و فقط یک یونان باستان می ماند که اگر از این کتاب خوشتان آمد و با نثر خاص مترجم مرحومش حال کردید، بعدا «تاریخ ادبیات یونان» نوشته اچ جی رز، از همین مترجم و انتشارات را می گیرید و می گذاریدش توی قفسه کتابخانه.

میانبر

تفسیرهای زندگی ویل آریل دورانت، ترجمه ابراهیم مشعری، نشر نیلوفر
 
 چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟

این یکی میانبر، حجمش کم نیست ولی خوبی اش این است که هم فصل هایش از هم مجزاست و هم این که نوشته ویل دورانت است که خواندن کتاب هایش به آدم یاد می دهد چطوری طرز باکلاسی چیزهای مختلف را به هم ربط بدهد. کتاب، مجموعه ای است از مقالات درباره 25 نویسنده معروف معاصر که هر مقاله با زندگینامه طرف شروع می شود و به بررسی آثارش می رسد؛ از نویسنده های معروفی مثل همینگوی تا شاعری مثل رابینسون جفرز که در ایران چندان معروف نیست. هر مقاله این کتاب، خودش یک برای 20-10 مجلس کافه نشینی کافی است.
 


فلسفه

راه اصلی

تاریخ فلسفه غرب، برتراند راسل، ترجمه نجف دریابندری، کتاب پرواز
 
 چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟

می گویند تمام تاریخ فلسفه، شرح دعواهای ارسطو و افلاطون با همدیگر است. اما از آنجا که مرحوم محمدحسن لطفی کل آثار افلاطون را در چهار جلد و برخی از آثار ارسطو را در سه جلد ترجمه کرد، هر کدام این هوا و این است که خواندن همه کتاب های ارسطو و افلاطون خیلی وقت می برد بعد مقایسه شان با همدیگر کار سختی است و اصلا چه کاری است حالا، به جایش بیایید این کتاب را بخوانید که هم دعواهای این دو طرف را تعریف کرده و هم این که در ادامه تاریخ، هر کسی طرف کدام یکی از این دو نفر را گرفته یا اصلا سوت زده و رفته آن طرف برای خودش یک چیز دیگری تعریف کرده. برتراند راسل خودش یکی از مهم ترین فلاسفه معاصر بود. توی متنش یک طنز زیرپوستی هم دارد. نجف دریابندری هم که مترجم خوبی است و دیگر چی بهتر از این؟

میانبر

سرگذشت فلسفه، برایان مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی
 
 چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟

باشد، اگر از خواندن آن کتاب هزار صفحه ای اوف می شوید و برایتان تعریف و تمجیدهای آلبرت اینشتین از کتاب راسل دوزار ارزش ندارد، بیایید این کتاب را بخوانید که فقط 240 صفحه است و پر از عکس و نقاشی. نویسنده اش، یعنی برایان مگی هم چهره تلویزیونی است که «مردان اندیشه»اش را قبلا شبکه چهار هم پخش می کرد و یعنی که اهل رسانه است و ژورنالیستی نوشته و زیر نکات مهم را هم خط کشیده، از دل متن درآورده، کنار صفحات برایتان یادداشت کرده است. دیگر چه کار کند بنده خدا؟
 


هنر

راه اصلی

تاریخ هنر، ارنست گامبریچ، ترجمه علی رامین، نشر نی
 
 چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟
 
حالا شاید باورتان نشود ولی آن اوایل که کتاب تازه منتشر شده بود، برایش صف می بستند و ناشر هم فقط به دانشجوهای رشته هنر می فروختش، آن هم با ارائه کارت دانشجویی. کتاب تا این حد مهم و معروف است که رییس موزه لوور آن را با مونالیزای داوینچی مقایسه می کند (با این فرق که برای این کتاب کسی «راز گامبریچ» ننوشته!).

کتاب داستان پیدایش هنر از نقاشی های دیواری بشر اولیه در غارها تا هنر مدرن را تعریف کرده و با این که فقط در یک بخش از کتاب (فصل هفت) به هنر شرق (هنر اسلامی و چین) پرداخته اما آن قدر کتاب خواندنی است که می شود این یک عیب را زیرسبیلی رد کرد. یکی از مهم ترین چیزهایی که بعد از خواندن این کتاب یاد می گیرید، این است که می شود همین طوری الکی از چیزی خوشمان بیاید اما برای بدآمدن حتما نیاز به دلیل داریم.

میانبر

تاریخ هنر، دینا آرنولد، ترجمه رحیم قاسمیان، انتشارات بصیرت
 
 چطور با خواندن شش جلد کتاب، درباره عالم و آدم نظر بدهیم؟

انتشارات آکسفورد یک مجموعه دارد به اسم a very short introduction. یعنی از مقدمه و مدخل و پیش درآمد و «بفرما تو، دم در بده» هم خلاصه تر.

این تاریخ هنر، یک نمونه از آن سری کتاب هاست. اصلا یک فصلش جواب به این سوال است که «تاریخ هنر چیست؟» یعنی به همین راحتی. عوضش کتاب، در حجم کم 200 صفحه پالتویی اش، کلی اسم و اطلاعات در مورد سبک های مختلف و آثار هنری برجسته و موزه های مهم دنیا به شما می دهد. اگر این کتاب را خواندید و خوشتان آمد، یک کتاب هنری دیگر از این مجموعه با عنوان «هنر معاصر» را هم نشر ماهی ترجمه و منتشر کرده است. آن هم پر بدک نیست.
برچسب ها:
انتشار یافته: 3
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
22:24 - 1396/01/31
دمتون گرم عالی بود بازم از این کارا(معرفی کتاب های مناسب) بکنین
Iran, Islamic Republic of
04:31 - 1396/02/01
خوب بود .برای جامعه شناسی هم کتاب جامعه شناسی از آنتونی گیدنز معرفی میکنم.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج