ربیعی: یارانه نقدی کمکی به کاهش «فقر» نکرد
۷۱۵۷۸۱
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۳
۳۸۵۷
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سالانه بیش از ۴۴ هزار میلیارد یارانه در کشور پرداخت می‌شود، گفت: به دلیل فقدان سیاستگذاری‌های اجتماعی درست پرداخت این میزان یارانه نه به کاهش فقر، نه به افزایش اشتغال و به بهبود عدالت کمک کرده است.

خبرگزاری ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سالانه بیش از ۴۴ هزار میلیارد یارانه در کشور پرداخت می‌شود، گفت: به دلیل فقدان سیاستگذاری‌های اجتماعی درست پرداخت این میزان یارانه نه به کاهش فقر، نه به افزایش اشتغال و به بهبود عدالت کمک کرده است.

علی ربیعی در همایش سیاستگذاری در جهان اسلام با اشاره به سیاستگذاری‌های انجام شده برای مبارزه با فقر افزود: دولت محدود کردن فقر مطلق را در برنامه‌های خود قرار داده است و در همین راستا در سال ۹۶ و ۹۷ به دنبال این است تا ۱۱ میلیون از فقرا در کشور ۸۰ درصد از حداقل دستمزد را دریافت کند.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال پیاده کردن نظریه توانمندسازی و اشتغال خرد در کشور هستیم اظهار کرد: چند میلیارد دلار بودجه برای ایجاد اشتغال روستایی و شهر‌های کوچک برای مبارزه با فقر اختصاص یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حمایت اجتماعی به معنای آن است که باید افرادی که فرصت برابر در اختیار ندارند را مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم این افراد را رها کنیم؛ بنابراین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه مساعدت اجتماعی و کاهش ریسک زندگی مردم را برنامه ریزی کرده و طی پنج سال بخشی از آن را اجرایی کردیم.

ربیعی با بیان اینکه بحث درمان یکی از مواردی است که تحت عنوان «تله فقر» از آن یاد می‌شود و می‌تواند دهک‌های اقتصادی افراد را جابجا کند افزود: در همین راستا برای برخورداری تمامی ایرانیان از دفترچه بیمه درمانی برنامه‌ریزی کردیم و در نهایت ۲۲ میلیون نفر از روستاییان و ۱۰ میلیون نفر از حاشیه نشینان شهری به شکل مجانی تحت بیمه درمان حمایتی قرار گرفتند.

اجرای سیاست رفع فقر غذایی برای ۱۱ میلیون ایرانی

شناسایی کودکان خارج از چرخه تحصیل

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مباحث سیاستگذاری اجتماعی در وزارت رفاه مربوط به فقر غذایی و توزیع سبد‌های حمایتی تغذیه‌ای بوده است، ادامه داد: این سیاست امروزه در مورد ۱۱ میلیون ایرانی شامل زنان دارای سوء تغذیه و کودکان در ۱۰۰۰ روز نخست زندگی‌شان دنبال می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت آموزش رایگان در سیاستگذاری‌های اجتماعی گفت: هدف ما این است که هیچ کودکی از تحصیل باز نماند و در حال حاضر تا جایی پیشرفته‌ایم که اگر کودک در هر استانی به مدرسه نمی‌رود حتی او را به اسم می‌شناسیم.

طلاق در مناطق شمال تهران بیشتر از مناطق فقیرتر آن است
بر هم خوردن توازن قدرت در خانواده و فقدان آموزش‌های زناشویی عامل نخست طلاق‌ها

ربیعی با بیان اینکه مهمترین بخش کار ما در حوزه مسائل اجتماعی نوین در مورد بنیان خانواده است، افزود: مطالعات نشان می‌دهد اگر در گذشته اعتیاد رابطه پرمعنایی با بیکاری و فقر داشت امروزه گرایش به اعتیاد ناشی از فقر نیست. همچنین اگر در گذشته این تصور وجود داشت که طلاق ناشی از فقر اقتصادی است امروزه شاهد هستیم که وقوع طلاق در مناطق شمال تهران بیشتر از مناطق فقیرتر آن است. در حال حاضر فقر به عامل سوم تبدیل شده است و بر هم خوردن توازن قدرت در خانواده در کنار فقدان آموزش زناشویی و ارزش‌های مشترک عوامل نخست وقوع طلاق شده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیکی آغاز ماه مبارک رمضان این ماه را فرصتی برای زندگی پرهیزکارانه و مبارزه با فقر دانست و تاکید کرد: ما نیازمند هم افزایی دانش در کشور‌های اسلامی و همه دنیا برای دستیابی به سیاستگذاری‌های اجتماعی مناسب در حکمرانی خود هستیم. معتقد هستم که سیاستگذاری اجتماعی در ایران و کشور‌های مشابه ما آثار کوتاه مدت و درازمدت مختلفی خواهد داشت.

سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد در حوزه اجتماعی هزینه می‌کنیم، اما آثار زیادی از این سرمایه گذاری نمی‌بینیم

ربیعی در ادامه تصریح کرد: بر اساس تجربه می‌توانم بگویم فقدان سیاستگذاری مشخص باعث از بین رفتن منابع کشور‌های در حال توسعه شده است. برای مثال به عنوان وزیر رفاه اعلام می‌کنم سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد در حوزه اجتماعی هزینه می‌کنیم، اما آثار زیادی از این سرمایه گذاری نمی‌بینیم. این نکته نشان می‌دهد که باید در سیاستگذاری‌هایمان تجدید نظر کنیم و با برنامه‌های مشخص‌تری متناسب با کشور‌های مشابه خودمان عمل کنیم. منابع در کشور‌های در حال توسعه به زحمت ایجاد می‌شوند، اما به اندازه کافی اثربخش نیستند.

وی با اشاره به اینکه سیاستگذاری اجتماعی و ثبات اجتماعی هر دو روی یک سکه به ویژه در کشور‌های خاورمیانه و آفریقای شمالی هستند، گفت: امنیت فردی، اجتماعی، داخلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حلقه‌های به هم پیوسته‌ای هستند که فقدان سیاستگذاری اجتماعی آن‌ها را از بین می‌برد. سیاست اجتماعی همچنین در مباحث جمعیتی، نوع رابطه مردم با دولت و اعتماد مردم به ساخت سیاسی نیز متبلور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نهاد‌های مدنی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی باید پرانرژی و قوی ظاهر شوند تصریح کرد: تشکل‌ها، سندیکا‌ها و انجمن‌ها می‌توانند در سیاستگذاری اجتماعی تاثیرگذار باشند و موجب ایجاد ثبات اجتماعی شوند.

رضایتمندی اجتماعی زنان و اقلیت‌های قومی از ضرورت‌های اساسی سیاستگذاری‌های اجتماعی

ربیعی با اشاره به خصوصیات مشترک کشور‌های حاضر در این همایش نیز توضیح داد: در اغلب این کشور‌ها شاهد دنبال شدن برنامه‌های توسعه‌ای هستیم، اما باید در نظر داشته باشیم که دنبال کردن سیاست‌های توسعه‌ای بدون سیاست‌های رسانه‌ای محکوم به شکست هستند پس سیاست توسعه‌ای که وجه اجتماعی در آن دیده نشود شکست خواهد خورد. برخی فقدان سیاست اجتماعی را به شکل نادرستی در سیاستگذاری اقتصادی دنبال می‌کنند، اما منظور ما پول پاشی در جامعه نیست، بلکه سیاستی است که در آن همه احساس می‌کنند که در جامعه حرکت روان توام با امید و اعتماد دارند و در عین حال با نابرابری کمتری روبرو هستند. همچنین رضایتمندی اجتماعی در مورد زنان و اقلیت‌های قومی نیز از ضرورت‌های اساسی سیاستگذاری‌های اجتماعی است.

وی در ادامه اظهار کرد: اغلب کشور‌های حاضر در این همایش متکی بر منابع زیرزمینی هستند. آن‌ها درآمد‌های سرانه متفاوتی با شاخص‌های فرهنگی و دینی مشخصی دارند. با این وجود آن‌ها دولت‌های فربهی نیز دارند که سیاستگذاری اجتماعی آن‌ها را دچار مشکل کرده است. همچنین جمعیت غالب این کشور‌ها جوان و بالا است و آن‌ها نرخ رشد بالاتر از دو درصد را تجربه کردند. این در حالیست که نرخ رشد جمعیت در سایر کشور‌ها منفی و یا حداکثر نزدیک به یک درصد است.

ربیعی همچنین توضیح داد: در کشور ما نیز پنجره جمعیتی در برخی از دوره‌های زمانی مسائلی را مانند فقدان فضای آموزشی کافی و همچنین فقدان عرضه به اندازه کار برای جوانان در دهه ۹۰ به وجود آورده است.

ربیعی با بیان اینکه این مسائل با پدیده گذار از مراحل توسعه در این کشور‌ها همراه شده است، گفت: این کشور‌ها در حال حرکت در عصر صنعتی شدن هستند، اما ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها متوازن با هم حرکت نکرده است.

برچسب ها:
انتشار یافته: 32
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
11:54 - 1397/02/22
به حقوق شما و اقا زاده ها که کمک کرد .
علی برکت ا....
پاسخ ها
alireza
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
حاجی اگر میخای فقر ریشه کن بشه صفرش را زیاد کن قول میدم حل بشه
Iran, Islamic Republic of
11:58 - 1397/02/22
بااین گرانی انتظار داشتی یارانه 45000تومانی کمکی از بین بردن فقر کند حداقل یارانه ای که متناسب با گرانی یادشده است یارانه هر نفر 300000تومان هست
Iran, Islamic Republic of
12:01 - 1397/02/22
اقای ربیعی اگه این یارانه ها نبود تا الان قشر ضعیف مخصوصا افراد بیکار از گرسنگی هفت کفن رو پاره کرده بودن چی میگی مرد حسابی اینقدر بدبخت بیچاره هستن که با یارانه سر میکنن توبه خودت رفتی همیشه خدا حسابتون فول فول فول ولله؟!!!!!!
Iran, Islamic Republic of
12:05 - 1397/02/22
کدوم یارانه؟؟اون موقع دلار چقدر بود الان چقدره هزینه همه چی چندین برابر شده یارانه یک ریال هم افزایش پیدا نکرد،عملا یارانه ای وجود نداره
Iran, Islamic Republic of
12:06 - 1397/02/22
میشه بگین چی به مردم کمک کرده شما از حال مردم خبر داری ؟
دردتون همین یارانه است اونم بردارید
...
من تو شهری زندگی میکنم تو مرکز ایران نه که بگید لب مرز یا .... ولی وقتی یارانه میدن صف نونواییها هم شلوغ میشه چه برسه به عابر بانک
امثال شما باس تقاص خیلی چیزا را بدین از جمله اینکه در جایگاهی قرار دارین که لیاقتش و علمش وسواد وجسارتش را ندارین وخودتون هم خوب میدونین واین بدترین گناه وظلم وحق الناس هست
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
گوش وچشمشان کرو کوره مسولین ...وقتی بیدار میشن که دیگه خیییلی دیر صدای ملت رو شنیدن
Iran, Islamic Republic of
12:07 - 1397/02/22
اتفاقا خیلی به قشر فقیر جامعه کمک کرده .. شما که حقوقت بالاست نمیدونی چ خبره
Iran, Islamic Republic of
12:18 - 1397/02/22
دولت با افزایش نرخ تورم عملا یارانه ها را به هیچ تبدیل کرد اگر دولت بخواهد یارانه کمکی به بحران فقر باشد یارانه ها نیز به نسبت تورم افزایش یابد
Iran, Islamic Republic of
12:19 - 1397/02/22
سلام خسته نباشی جناب وقتی هرسال تورم سیر صعودی دارد و یارانه نقدی درجا میخکوب می‌شود چه انتظاری داری.بچه گول می زنی!!!
Iran, Islamic Republic of
12:23 - 1397/02/22
بله به شما کمک نمیکنه که حقوق نجومی میگیرید
پاسخ ها
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
...هر چه برای بازنشسته ها گفتی توزرد از آب درآمد ما مطمین باش سر سفره دعای خیر برایت میکنیم حتما!!!!!!!
Iran, Islamic Republic of
12:27 - 1397/02/22
کم کم به نظر میرسه آقای وزیر حذف یارانه رو از مردم بدبخت و بینوا رو توی پیاز میخوابونه. تا کی به مردم میخواین فشار بیارین.
Iran, Islamic Republic of
12:32 - 1397/02/22
خوب بهانه ای شد واسه قطع کردن یارانه. ..
Iran, Islamic Republic of
12:47 - 1397/02/22
زمان احمدی نژاد واقعا کمک کننده بود ، ولی وقتی شما های.... هر سال قیمت آب و برق و تلفن رو بالا بردید ولی یارانه رو افزایش ندادید بایدم بعد ۵ سال این حرف مسخره ... رو بزنید ، شماها سیاستتون این بود که ارزش یارانه رو به نزدیک صفر کاهش بدید ...، ولی مردم احمق نیستن.
Iran, Islamic Republic of
12:52 - 1397/02/22
همش ازبیکاری وفقرهر۴نفر۱نفرروانین وبیش از۳۰درصدسرپرست خانوادههابیکارن وفقیرووجوانان ولی برعکس ۱۶ملیون افغانی خارجی داریم بودجه ومنابع کشوردولت ازجیب ملت هزینه میکنه و۱۰ملیون شغلمون اشغال وبیکارکردن نتیجش فقروبیکاری جرم چنایت فسادوناامنی ناامیدی که وطن وهم وطن شده که میبینیم
Iran, Islamic Republic of
13:10 - 1397/02/22
جلواون پولهای که اختلاس میشه بگیرن تافقر ازبین بره
Iran, Islamic Republic of
13:10 - 1397/02/22
اقای وزیر به شما کمک نکردولی به ان بدبخت که پول خریدنان نداشت خیلی کمک کرد اگر فقر رادرک کنید
Iran, Islamic Republic of
13:14 - 1397/02/22
آخه... با 45 هزار تومان ميشه فقر زدایی کرد؟ 45 هزار تومان دادید ده برابرش دارید از مردم میگیرید
Iran, Islamic Republic of
13:19 - 1397/02/22
فقرا از بین نبرد ولی همین یارانه خیلیا را زنده نگه داشته.
United Kingdom
13:32 - 1397/02/22
هرچی گرانی وبدبختی وفقرهست بخاطر همین زهرماریارانه است که ازسال ۹۰شروع شد خداازت نگذراحمدی نژادبااین طرح یارانه دادنت گندزدی به زندگی مردم .....۴۵۵۰۰ماهانه میدن ازاون طرف ازطریق قبض آب وبرق وتلفن وگاز وگران کردن۲۰برابری نان وگوشت ومیوه وموادخوراکی وغذایی وکرایه ماشین واجاره خونه ودلار وطلا وسکه ووووووووووووووووووووووووووووو.....یک میلیون ماهانه ازمون میگیرن
پاسخ ها
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
آقای محترم که داری توحین می کنی خودت برای مملکتت چه کار کردی حالا اون به داده چندین هزار بدبخت بیچاره رسید این دولت که یک قران به یارانه اضافه نکرده آنقدر تورم بالاست
United Kingdom
13:34 - 1397/02/22
یارانه چیست؟؟؟یارانه درایران یعنی ماهانه ۴۵۵۰۰تومان توجیب سمت راستت میزاریم وازجیب چپت ۱میلیون برمیداریم
Iran, Islamic Republic of
13:37 - 1397/02/22
قطعش کن ببرش برا خودت شاید فقر تو رفع شد
Iran, Islamic Republic of
13:49 - 1397/02/22
با در آمد هشتصد میلیارد دلاری چند میلیارد هزینه میکنید برای رفع فقر ....واقعا که هنر میکنیدشما امکان بازسازی یک کشور رو داشتید ولی بنیان های اساسی جامعه را هم نابود کردید اقایان وزیر و مسوول
Iran, Islamic Republic of
14:01 - 1397/02/22
با ۴۵ هزارتومن بنظر شما چی میدن
Iran, Islamic Republic of
14:07 - 1397/02/22
اقای وزیر اون سبد غذا ی را که بو دجه را میگیری ولی به مردم
نمیدی حتی به افراد بهز یستی حالا هم میخواه یارانه رابگیری
از مردم ولی خدو اند جای حق نشته ی روز تو مثل ما میشی
Iran, Islamic Republic of
14:07 - 1397/02/22
آقای وزیر یارانه هارو نسبت به تورم افضایش می دادین تاچشم مردم یه چیزی می دید که برای مردم کاری می کرد
Iran, Islamic Republic of
14:25 - 1397/02/22
دفترچه درمانی مشاغل آزاد دارم مثلأ یارانه داره ولی موقع درمان حق ویزیت تقریباً آزاد حساب میشه هرسال یک مبلغ هم به عنوان فرانشیز دریافت میکنند ماهی هم حدود 280000 تومان حق بیمه حداقلی میگیرند همه اینا یطرف این پررو بودنشون آدمو میسوزونه بعد نزدیک ده سال 45500تومان بهشون فشار میاره
Iran, Islamic Republic of
18:53 - 1397/02/22
اقای ربیعی این حرف رانزن خیای هاباهمین یارانه ها دارن زندگی می کنند شایدبرای شما که وزیرهستبدوحقوق پانزده میلیونی میگیری اثری نداره ولی بحدا اگرهمین یارانه هاراباتورم زیاد می کردید شایدتااندازه زیادے ریشه فقرتا الان خشگیده بود
Iran, Islamic Republic of
23:45 - 1397/02/22
اول کار تاثیر داشت اما بعد از 10سال قیمت ها 100برابر شده و یارانه تغییر نکرده
انتظاری داریا؟؟؟
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج