adexo3
۱۴۱۱۷۸۲
۵ نظر
۸۶۸
۵ نظر
۸۶۸
پ

مردن هم در پایتخت دشوار شد!

مدیران شهری می‌گویند هزینه خدمات بهشت زهرا در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد گران می‌شود، اما بررسی جزییات لایحه شهرداری تهران نشان می‌دهد در بخش‌هایی شهرداری بیش از ۶۰ درصد پیشنهاد افزایش هزینه خدمات در بهشت زهرا را مطرح کرده است.

اکو ایران: مدیران شهری می‌گویند هزینه خدمات بهشت زهرا در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد گران می‌شود، اما بررسی جزییات لایحه شهرداری تهران نشان می‌دهد در بخش‌هایی شهرداری بیش از ۶۰ درصد پیشنهاد افزایش هزینه خدمات در بهشت زهرا را مطرح کرده است. این لایحه هنوز در صحن شورای شهر بررسی و تصویب نشده و نرخ‌ها پس از تصویب در صحن شورا و تایید فرمانداری اجرایی می‌شوند.

مردن هم در پایتخت دشوار شد!

 سال گذشته شهرداری تهران در جلسات پایانی شورای شهر تهران لوایح نرخ هزینه‌های خدمات در حوزه‌های مختلف را به شورا ارسال و درخواست کرد شورا با فوریت تمامی این لوایح را بررسی کنند. موضوعی که مورد انتقاد اعضای شورای شهر قرار گرفت و با آن مخالفت کردند. یکی از لوایح ارسال شده، لایحه بهای خدمات آرامستان بهشت زهرا از سال ۱۴۰۳ بود. مدیران شهری مدعی بودند که افزایش ۳۰ درصدی را برای این خدمات پیشنهاد داده اند، اما بررسی جزییات این لایحه نشان می‌دهد شهرداری در برخی از خدمات افزایش ۶۰ درصدی را هم پیشنهاد داده است.

مردن هم در پایتخت دشوار شد!

در گزارش توجیهی این لایحه به قیمت آمبولانس اشاره شده و آمده است: بهای خدمات هزینه انتقال هر متوفی با آمبولانس به آرامستان‌های شهرداری تهران با ظریف چهار متوفی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۰۰۹۰٬۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده و با عنایت به قرارداد شرکت تعاونی مصرف کارگران با موضوع حمل اجساد از سطح شهر تهران به سازمان بهشت حضرت زهرا (س) طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و اجاره ۵۰ دستگاه خودروی حمل متوفی (تویوتا هایس) به مبلغ ماهیانه ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰، ۵۶ ریال و با توجه به میانگین اجساد حمل شده به تعداد تقریباً ۶۰۰۰ متوفی در ماه و بدون لحاظ کردن هزینه‌های جاری و نیروی انسانی سازمان، بهای تمام شده حمل هر جسد برای سازمان مبلغ ۳۷۵،۰۰۰، ۹ ریال است؛ لذا با در نظر گرفتن افزایش تورم سالیانه، پیشنهاد شده ۴۰ به مبلغ فوق الذکر اضافه شود که در مجموع مبلغ دریافتی برای هر متوفی ۱۳،۱۲۵،۰۰۰ ریال می‌شود.

 

مردن هم در پایتخت دشوار شد!

مبلغ دریافتی برای هر متوفی جهت عدم تضییع حقوق شهروندان به نسبت فاصله مکانی از سازمان طبقه بندی شده است به صورتیکه مناطق شمالی شهر تهران ۱ الی (۵) و (۲۲) ۴۰ بیشتر از هزینه مناطق مرکزی تهران (۶ الی ۱۴) و ۲۱ و مناطق جنوبی (۱۵ الی ۲۰) ۴۰ کمتر از هزینه مناطق مرکزی تهران است. بهای خدمات انتقال" متوفی از سطح شهر تهران به پزشکی قانونی" در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷.۹۲۹،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده که با در نظر گرفتن افزایش تورم پیشنهاد می‌شود ۳۰ به مبلغ فوق الذکر اضافه که در مجموع مبلغ دریافتی برای هر متوفی ۱۰،۳۰۷،۷۰۰ریال می‌شود.

همچنین در لایحه آمده با توجه به اینکه زمان حمل ۴ متوفی توسط آمبولانس عمومی تقریباً ۳ ساعت است و همچنین حمل به همراه تشییع یک متوفی که به صورت آمبولانس خصوصی در نظر گرفته می‌شود حداقل ۳ ساعت زمان بر است، پیشنهاد می‌شود، هزینه هر آمبولانس خصوصی به مقدار ۲ برابر آمبولانس محاسبه که مبلغ دریافتی ۲۵۰،۰۰۰، ۲۶ ریال می‌شود؛ در صورتی که زمان حمل متوفی بیش از ۳ ساعت به طول انجامد، در ازای هر یک ساعت اضافی مبلغ ۸۰۷۵۰،۰۰۰ ریال دریافت می‌شود.

بهای خدمات «انتقال» متوفی از پزشک قانونی به آرامستان‌های شهرداری توسط آمبولانس" در سال جاری مبلغ ۳،۱۸۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده که با در نظر گرفتن افزایش تورم، پیشنهاد می‌شود۳۰٪ به مبلغ فوق الذکر اضافه که در مجموع مبلغ دریافتی برای هر متوفی ۴،۱۳۴.۰۰۰ ریال می‌شود.

در این لایحه هزینه‌های تازه‌ای هم اضافه شده و آمده است: با توجه به اینکه سازمان بهشت حضرت زهرا (س) مبلغی بابت خدمات حمل اجساد از مجتمع عروجیان تا قطعات سازمان دریافت نمی‌کند و با عنایت به قرارداد شرکت بیستون خدمات ایرانیان طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با موضوع فوق الذکر و اجاره ۱۴ دستگاه خودروی حمل متوفی وانت آریسان به مبلغ ماهیانه؛ ۸۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و با توجه به میانگین اجساد حمل شده به تعداد تقریباً ۳۳۲۵ متوفی در ماه و بدون لحاظ کردن هزینه‌های جاری و نیروی انسانی سازمان، بهای تمام شده حمل هر جسد برای سازمان مبلغ ۲۶۱۰،۰۰۰ ریال است؛ لذا با در نظر گرفتن افزایش تورم بعد، پیشنهاد شده ۳۰٪ به مبلغ فوق الذکر اضافه که در مجموع مبلغ دریافتی برای هر متوفی ۳،۳۹۳،۰۰۰ ریال می‌شود.

با توجه به اینکه بهای خدمات عضو‌های قطع شده و جنین دارای جواز معادل یک سرویس آمبولانس عمومی در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۰۰۹۰،۰۰۰ ریال دریافت می‌شد؛ پیشنهاد شده هزینه دریافتی برای هر سرویس یک دوم مبلغ آمبولانس عمومی معادل ۶،۵۶۲۰۵۰۰ ریال لحاظ شود.

رقم مصوب هیئت مدیره سازمان بهشت حضرت زهرا (س) در ازای هر کیلومتر مبلغ ۶۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده که با در نظر گرفتن افزایش تورم پیشنهاد می‌شود ۳۰ به مبلغ فوق الذکر اضافه که در مجموع مبلغ دریافتی برای هر متوفی ۷۸.۰۰۰ ریال می‌شود.

مردن هم در پایتخت دشوار شد!

در این لایحه آمده بهای خدمات نصب سنگ "دائم" و "سنگ" مزار موقت به همراه سنگ، با توجه به افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش دستمزد کارگر و بنا در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده همچنین پیشنهاد شده با توجه به قطر و حجم مصالح مصرفی و افزایش مدت زمان عملیات نصب کرسی نسبت به سنگ مزار معادل هزینه ۲ عدد نصب سنگ مزار دریافت شود.

هزینه‌های مدیریت و بهای خدمات برای آرامگاه‌ها، خانوادگی هم پیشنهاد شده ۴۵٪ افزایش داشته باشد. در این لایحه آمده: بهای خدمات تدفین و تغسیل و تکفین با توجه به افزایش دستمزد سالیانه و نظر به اینکه در سال‌های گذشته افزایش قیمت منطقی صورت نگرفته افزایش ۶۰ درصد پیشنهاد می‌شود.

بهای خدمات واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر واقع در ناحیه یک بهشت زهرا (س) (قطعات ۱ الى ۱۱۲) و واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر واقع در ناحیه دو بهشت زهرا (س) (قطعات ۲۰۰ الی ۲۵۸)، با توجه به شرایط و ظرفیت محدود در فاز دو سازمان و به جهت ترغیب استفاده از ظرفیت قبور در قطعات فاز یک سازمان پیشنهاد شده قیمت حق انتفاع قبور فاز یک با کمترین افزایش و قیمت حق انتفاع قبور فاز دو هماهنگ و برابر فاز یک سازمان افزایش یابد. بهای خدمات واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر واقع در ناحیه سه بهشت زهرا (س) (قطعات ۳۰۰ الى ۳۳۰) و "واگذاری حق انتفاع از قبر در قطعات روز دفن واقع در ناحیه سه بهشت زهرا (س) و آرامستان‌های شهرداری تهران طبقه زیرین رایگان و طبقات فوقانی آن به ازای هر طبقه با توجه به افزایش هزینه‌های نگهداشت و ساخت قبور جدید و همچنین افزایش تورم و همچنین دستمزد در سال ۱۴۰۳، در نظر گرفته شده است.

مردن هم در پایتخت دشوار شد!

در این لایحه آمده جهت تکریم و پاسداشت خانواده‌های اهدا کننده عضو متناسب با مصوبه ترویج فرهنگ اهدای عضو و تکریم خانواده‌های جان بخش اهداکننده اعضای پیوند سازمان بهشت زهرا (س) مکلف است قطعه‌ای را به این منظور در نظر گرفته و در آن قطعه صرفاً افراد واجد شرایط دفن شوند. دفن خانواده‌های اهداء کننده عضو در این محدوده ممنوع است.

با توجه به واگذاری یک طبقه قبر رایگان در قطعات روز دفن برای هر متوفی سازمان بهشت زهرا (س) مکلف است در خصوص صاحبان متوفی که تمایلی به ذخیره (رزرو) کردن دو طبقه دیگر ندارند نسبت به تدوین و اجرای دستورالعمل لازم ظرف مدت دو ماه اقدام کند.

سازمان بهشت زهرا (س) میتواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی برای خانواده‌هایی که درخواست تقسیط در پرداخت حق انتفاع از قبور را دارند اقدام کند.

با توجه به سیاست‌های شهرداری تهران و به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو، هرگونه نقل و انتقال حق انتفاع قبور در خارج از سازمان بهشت زهرا (س) ممنوع و سازمان به این گونه نقل و انتقالات ترتیب اثر نمی‌دهد و فردی که از سازمان حق انتفاع از قبر خریداری کرده از نظر سازمان بهشت زهرا (س) مالک حق انتفاع تلقی می‌شود. در صورت تقاضای خریدار حق انتفاع قبر از سازمان بهشت زهرا (س) و یا قائم مقام قانونی وی جهت اقاله قبر خریداری شده، سازمان بهشت زهرا (س) مجاز است با دریافت اسناد و مدارک مثبته و با حضور مالک حق انتفاع یا نماینده قانونی را محاسبه و به متقاضی پرداخت کند. قیمت حق انتفاع قبر مساوی قیمت روز قبر در قطعه مورد نظرضرب در (سال خرید - سال فعلی) تقسیم بر ۱۰۰ است.

همچنین در این لایحه درخواست شده به سازمان بهشت زهرا اجازه داده شود در صورت تقاضای کتبی مالک حق انتفاع قبر یا قائم مقام قانونی وی و در صورت وجود ظرفیت خالی نسبت به جابجایی قبر پیش خرید شده اقدام کند. ضوابط و مقررات مربوط به تهاتر و جابجایی قبور در نواحی سه گانه سازمان بهشت زهرا (س) توسط هیئت مدیره سازمان تعیین می‌شود.

شهرداری تهران سازمان بهشت زهرا (س) مکلف است در راستای وظایف قانونی، نسبت به انجام خدمات متوفیان مجهول الهویه اعم از انتقال، تغسیل، تکفین تدفین و ... اقدام کند. شهرداری تهران ملزم است مطالبات خویش در این مورد را از دولت پیگیری و وصول کند.

 

 

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با ١٥ سال گارانتی ۹/۵ ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

  نظر کاربران

  • ناشناس

   خسته نباشید
   خیلی ممنون هستیم
   این خدمات برای مردن است
   ۳۰درصد
   بعد یه کارگر زنده با سه نفر عائله چند درصد افزایش حقوق داره
   سال نو مبارررررررررررک

  • ناشناس

   کم کم کار به جایی میرسه که کسی مرده شو گردن نمیگیره

  • ناشناس

   اگرآقایان رابطه شان باخداخوب است بخداوندبگوینددولت خدمتگذاردستمزدمابازنشستگان راکه یکی ازمشتریان نقدی مردن ورفتن به قبرستان هستیم ۲۰٪ افزایش داده وبانرخ افزایش قیمت قبروکفن ودفن تقریبا" ۲۰٪ کسری داریم عمرمان راطولانی کندتابتوانیم مابه التفاوت مزدوهزینه راپس اندازکنیم وبعدبمیریم تالااقل خانواده مان بدهکاروشرمنده نشوند.لطفا

  • ناشناس

   مثل اینکه با این حقوق حداقل که تصویب شده خیلی از مردم بعد از مردن در خیابان رها خواهد شد تا شهرداری انها را مانند سگ دفن کند

  • ناشناس

   من راضیم جدسمو سگا بخورن

  ارسال نظر

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

  بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج