۱۲۷۴۴۶۴
۱۳۰۹
۱۳۰۹

تاریخچه مصاف استقلال با تیم‌های تبریزی

تیم فوتبال استقلال در ۱۱۱ مصافی که با تیم‌های تبریزی داشته است، ۶۱ پیروزی، ۳۳ مساوی و ۱۷ باخت داشته است.

ایسنا: در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر، دو تیم استقلال و تراکتور روز پنج‌شنبه، ساعت ۱۴ در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم می‌روند.

این بازی، صد و دوازدهمین بازی استقلال مقابل یک تیم تبریزی است. آبی‌های پایتخت از دهه ۳۰ شمسی با تیم‌های تبریزی مختلفی دیدار داشته‌اند و در مجموع ۱۱۱ بازی، ۶۱ پیروزی، ۳۳ مساوی و ۱۷ باخت کسب کرده‌اند.

همچنین استقلال،‌ ۵۱ بار به مصاف تراکتور رفته که ۲۴ بار موفق به شکست این تیم تبریزی شده، ۱۴ بازی با نتیجه مساوی به پایان رسیده و در ۱۳ بازی هم آبی‌های پایتخت مغلوب تراکتور شده‌اند.

نتایج تیم فوتبال استقلال در مصاف با تیم‌های تبریزی به شرح زیر است:

سال ۱۳۳۴

استقلال یک – صفر منتخب تبریز

سال ۱۳۳۷

استقلال یک – صفر تاج تبریز

سال ۱۳۴۷

استقلال ۲ – صفر نماینده تبریز

سال ۱۳۵۰

استقلال ۳ – یک ماشین‌سازی تبریز

سال ۱۳۵۲ (لیگ تخت جمشید)

ماشین‌سازی تبریز صفر – ۳ استقلال

استقلال ۳ – صفر ماشین‌سازی تبریز

سال ۱۳۵۴ (لیگ تخت جمشید)

تراکتور یک – صفر استقلال

استقلال ۲ – صفر تراکتور

سال ۱۳۵۵ (لیگ تخت جمشید)

ماشین‌سازی تبریز ۲ – یک استقلال

استقلال صفر – صفر ماشین‌سازی تبریز

سال ۱۳۵۶ (لیگ تخت جمشید)

تراکتور صفر – یک استقلال

استقلال صفر – صفر ماشین‌سازی تبریز

استقلال صفر – صفر تراکتور

ماشین‌سازی تبریز یک – ۲ استقلال

سال ۱۳۵۷ (لیگ تخت جمشید)

استقلال یک – صفر ماشین‌سازی تبریز

استقلال یک – صفر تراکتور

سال ۱۳۶۰

سامان تبریز یک – ۲ استقلال

سال ۱۳۶۶

ایدم تبریز ۳ – یک استقلال

سال ۱۳۶۸ (جام قدس)

ماشین‌سازی تبریز صفر – یک استقلال

استقلال یک – یک ماشین‌سازی تبریز

سال ۱۳۶۹ (جام حذفی)

راه‌آهن تبریز صفر – ۲ استقلال

استقلال ۲ – یک راه‌آهن تبریز

سال ۱۳۷۰ (جام حذفی)

ماشین‌سازی تبریز صفر – صفر استقلال

استقلال صفر – یک استقلال

سال ۱۳۷۰ (لیگ آزادگان)

استقلال ۲ – یک تراکتور

تراکتور صفر – صفر استقلال

سال ۱۳۷۱ (لیگ آزادگان)

استقلال صفر – صفر تراکتور

تراکتور ۲ – ۲ استقلال

سال ۱۳۷۲ (جام نقش جهان اصفهان)

استقلال ۳ – ۲ تراکتور

سال ۱۳۷۳ (لیگ آزادگان)

شهرداری تبریز صفر – صفر استقلال

استقلال یک – صفر ماشین‌سازی تبریز

استقلال ۲ – یک شهرداری تبریز

ماشین‌سازی تبریز صفر – صفر استقلال

سال ۱۳۷۴ (جام آزادگان)

استقلال ۲ – صفر ماشین‌سازی تبریز

شهرداری تبریز ۲ – صفر استقلال

ماشین‌سازی تبریز ۳ – ۳ استقلال

استقلال ۳ – یک ماشین‌سازی تبریز

سال ۱۳۷۴ (جام حذفی)

بسیج تبریز صفر – یک استقلال

استقلال ۴ – ۲ بسیج تبریز

سال ۱۳۷۵ (لیگ آزادگان)

استقلال ۲ – یک ماشین‌سازی تبریز

تراکتور ۲ – یک استقلال

ماشین‌سازی تبریز ۲ – یک استقلال

استقلال یک – صفر تراکتور

سال ۱۳۷۵ (جام حذفی)

ماشین‌سازی تبریز صفر – صفر استقلال

استقلال ۳ – ماشین‌سازی تبریز صفر

سال ۱۳۷۶ (لیگ آزادگان)

شهرداری تبریز صفر – صفر استقلال

تراکتور صفر – صفر استقلال

استقلال ۳ – یک شهرداری تبریز

استقلال ۵ – یک تراکتور

سال ۱۳۷۷ (جام آزادگان)

تراکتور یک – ۴ استقلال

شهرداری تبریز صفر – صفر استقلال

استقلال یک – صفر شهرداری تبریز

استقلال ۳ – ۲ تراکتور

سال ۱۳۷۸ (لیگ آزادگان)

تراکتور یک – ۳ استقلال

استقلال یک – یک تراکتور

سال ۱۳۷۹ (لیگ آزادگان)

تراکتور یک – ۳ استقلال

استقلال ۵ – یک تراکتور

فصل اول لیگ برتر (۸۱-۸۰)

استقلال ۴ – صفر تراکتور

تراکتور صفر – یک استقلال

فصل نهم لیگ برتر (۸۹-۸۸)

تراکتور یک – یک استقلال

استقلال ۲ – تراکتور ۲

فصل دهم لیگ برتر (۹۰-۸۹)

شهرداری تبریز ۲ – ۳ استقلال

تراکتور یک – استقلال یک

استقلال صفر – شهرداری تبریز صفر

استقلال یک – ۲ تراکتور

فصل یازدهم لیگ برتر (۹۱-۹۰)

استقلال ۲ – ۳ تراکتور

شهرداری تبریز یک – ۲ استقلال

تراکتور صفر – ۲ استقلال

استقلال صفر – صفر شهرداری تبریز

فصل دوازدهم لیگ برتر (۹۲-۹۱)

تراکتور ۲ – صفر استقلال

استقلال یک -  صفر تراکتور

فصل سیزدهم لیگ برتر (۹۳-۹۲)

گسترش فولاد تبریز یک – ۲ استقلال

تراکتور یک – یک استقلال

استقلال صفر – صفر گسترش فولاد تبریز

استقلال یک – ۳ تراکتور

فصل چهاردهم لیگ برتر (۹۴-۹۳)

استقلال ۳ – صفر گسترش فولاد تبریز

تراکتور ۲ – ۲ استقلال

گسترش فولاد تبریز صفر – صفر استقلال

استقلال یک – ۴ تراکتور

سال ۱۳۹۳ (جام شهدا)

استقلال یک – ۲ تراکتور

فصل پانزدهم لیگ برتر (۹۵-۹۴)

گسترش فولاد تبریز صفر – ۲ استقلال

تراکتور صفر – صفر استقلال

استقلال ۲ – یک گسترش فولاد تبریز

استقلال ۲ – ۳ تراکتور

جام حذفی فصل ۹۵-۹۴

تراکتور یک – ۲ استقلال

فصل شانزدهم لیگ برتر (۹۶-۹۵)

استقلال یک – یک ماشین‌سازی تبریز

استقلال ۲ – ۲ گسترش فولاد تبریز

استقلال یک – ۲ تراکتور

ماشین‌سازی تبریز صفر – ۳ استقلال

گسترش فولاد تبریز یک – یک استقلال

تراکتور یک – صفر استقلال

فصل هفدهم لیگ برتر (۹۷-۹۶)

استقلال یک – صفر تراکتور

استقلال ۲ – صفر گسترش فولاد تبریز

تراکتور صفر – صفر استقلال

گسترش فولاد تبریز یک – یک استقلال

فصل هجدهم لیگ برتر (۹۸-۹۷)

استقلال ۳ – صفر تراکتور

ماشین‌سازی تبریز صفر – صفر استقلال

تراکتور یک – صفر استقلال

استقلال یک – صفر ماشین‌سازی

سال ۱۳۹۸ (بازی دوستانه)

استقلال ۴ – صفر ماشین‌سازی تبریز

فصل نوزدهم لیگ برتر (۹۹-۹۸)

ماشین‌سازی تبریز یک – صفر استقلال

تراکتور ۲ – ۴ استقلال

استقلال یک – ۲ ماشین‌سازی تبریز

استقلال صفر – صفر تراکتور

جام حذفی فصل ۹۹-۹۸ (مرحله فینال)

استقلال ۲ – ۳ تراکتور

فصل بیستم لیگ برتر (۱۴۰۰-۱۳۹۹)

استقلال یک  - صفر ماشین‌سازی

تراکتور یک – ۳ استقلال

ماشین‌سازی صفر – ۲ استقلال

استقلال ۲ – یک تراکتور

فصل بیست و یکم لیگ برتر (۱۴۰۱ – ۱۴۰۰)

استقلال یک  - صفر تراکتور

تراکتور صفر – یک استقلال

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

گوناگون

سایر رسانه‌ها

  ارسال نظر

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

  بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج