۶۰۳۰ ۳۹ نظر
۵۰۰۲

معني نگاه كردن همسرتان به چپ و راست و بالاو پايين چیست؟

چگونه نقاب همسرتان را کنار بزنید

برخي افراد دروغگوهاي خوبي نيستند و زود لو مي‌روند اما برخي ديگر دروغگوهاي قهاري هستند. دوست داريد بدانيد طرف مقابل‌تان در يك رابطه دروغ مي‌گويد يا راست؟

چگونه نقاب همسرتان را کنار بزنید

چگونه نقاب همسرتان را کنار بزنید

برخي افراد دروغگوهاي خوبي نيستند و زود لو مي‌روند اما برخي ديگر دروغگوهاي قهاري هستند. دوست داريد بدانيد طرف مقابل‌تان در يك رابطه دروغ مي‌گويد يا راست؟ دروغگوها به‌خصوص آن‌هايي كه خيلي در دروغ گفتن حرفه‌اي نيستند معمولا رفتارهايي شبيه به هم دارند كه مي‌توانيم اين رفتارها را بشناسيم و در ارتباطات‌مان به اين رفتارها توجه كنيم تا اطرافيان‌مان را بهتر بشناسيم، علاوه بر اين‌كه تشخيص دروغگويي طرف مقابل مي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي ما نيز تاثير بسيار زيادي داشته‌باشد .در اين مطلب با استفاده از نظرات پتي وود به شما مي‌گوييم كه چگونه دروغگو را بشناسيد. پتي وود به‌عنوان يك متخصص ارتباطات غيركلامي و رفتاري در دنيا شناخته مي‌شود، سال‌هاي زيادي را صرف تحقيق روي زبان بدن كرده‌است و در اين زمينه كتابي با عنوان «پيغام‌هاي موفقيت: زبان بدن در تجارت» دارد.


چگونه نقاب همسرتان را کنار بزنید

وقتي استرس دارد

وقتي طرف مقابل قوزك پاي خود را به دور پايه صندلي مي‌پيچاند مي‌توان شك كرد كه شايد دروغ بگويد چون اين عمل نشانه استرس او است و دروغ گفتن باعث استرس فرد مي‌شود.

در واقع وقتي فردي سعي مي‌كند حقيقت را بپوشاند بدن او به‌طور ناخودآگاه واكنش نشان مي‌دهد. در نتيجه حالت بدن او سخت‌تر مي‌شود يعني فرد به‌طور ناخودآگاه نشان مي‌دهد كه در حال خويشتن‌داري است و چيزي را پنهان مي‌كند. دقيقا مثل اين است كه بگوييم او به‌گونه‌اي به لحاظ جسماني در مبارزه است تا تمام داستان را نگويد.


اگر بيش از حد بي‌احساس باشد

دروغـگـويـان در پـنـهـان كـردن تـجـليات احساسي صورت خود بسيار مهارت دارند. آن‌ها ممكن است قادر به كنترل تكان خوردن‌هاي اضافي و ناگهاني خود باشـنـد و در نتيجه شما نمي‌توانيد خيلي راحت به دروغگويي‌شان پي ببريد. در اين موارد يك راه‌حل اين است كه به‌صورت او توجه زيادي كنيد، هرگاه چهره او كاملا بدون احساس بود، نـشـانـه اين است كه به نوعي مي‌خواهد حقيقت را بيان نكند، اين در تمام دروغگو‌ها صدق مي‌كند از يك شياد حرفه‌اي گرفته تا يك همسر فريبكار. چهره خشك و بي‌روح براي پنهان كردن و سرپوش نهادن بـسيـاري از خـطاهـا و گـنـاهان بكار گرفته مي‌شود. البته توجه داشته‌باشيد كه برخي افراد ذاتا و طبيعتا چهره بي‌روحي دارند.


چگونه نقاب همسرتان را کنار بزنید

وقتي دست‌هايش را پنهان مي‌كند

يكي ديگر از نشانه‌هايي كه مي‌توانيد با آن به دروغگويي طرف مقابل‌تان شك كنيد اين است كه به‌طور ناگهاني دست‌هايش را در جيبش مي‌گذارد اما اين‌كه چرا اين عمل مي‌تواند نشانه دروغگويي باشد به اين دليل است كه وقتي فردي كف دست‌هايش را نشان مي‌دهد يعني اين‌كه او راحت و صادق است، بنابراين وقتي دروغ مي‌گويد به‌طور غريزي احساس مي‌كند كه بايد دست‌هايش را پنهان كند. در واقع خيلي اوقات مي‌گويند كه دست‌ها و بازوها به‌طور رمزي احساسات قلبي را بيان مي‌كنند و شايد به همين دليل باشد كه هميشه در ارتباطات، دست دادن بسيار مهم است و دو نفر كه دست مي‌دهند در واقع مي‌خواهند به نوعي صداقت‌شان را به يكديگر نشان دهند. همچنين ممكن است كه فرد دروغگو دست‌ها را پشتش پنهان كند يا اين‌كه سعي كند با دست‌هايش با يك چيز بازي كند، مثلا با گوشي موبايلش دست‌هايش را مشغول كند و به اين طريق اجازه ندهد كه شما دست‌هايش را آشكار ببينيد.


چگونه نقاب همسرتان را کنار بزنید

وقتي عذاب وجدان دارد

احتمالا زياد براي‌تان پيش آمده كه طرف مقابل‌تان هنگام صحبت كردن يك يا هردو شانه‌اش را بالا انداخته‌است اما از اين به بعد بهتر است وقتي چنين حالتي را از طرف مقابل‌تان ديديد كمي در حرف‌هايش شك كنيد و به راحتي حرف‌هاي او را قبول نكنيد. به‌خصوص اگر هنگامي اين كار را انجام دهد كه در حال گفتن جمله‌اي خاص است، مثل اين‌كه من ديروز آن‌جا نرفتم در واقع بالا انداختن شانه مي‌تواند راهي باشد كه او مي‌خواهد با آن به‌طور ناخودآگاه حقيقت را پنهان كند دقيقا مثل حالتي كه دست‌هايش را پشتش پنهان مي‌كرد. همچنين اين كار مي‌تواند نشان دهد كه او عذاب وجدان دارد و سعي مي‌كند به نوعي خودش را از گناه مبرا كند.


وقتي خودش هم حرف‌هايش را باور ندارد

يكي ديگر از رايج‌ترين حركاتي كه هر فرد موقع دروغ گفتن مي‌تواند از خود نشان دهد اين است كه با انگشت اشاره خود زير بيني‌اش را بمالد و در واقع به‌گونه‌اي اين كار را انجام دهد كه مقابل دهان خود را بپوشاند. اين كار را بيشتر از افرادي مي‌بينيد كه به‌طور معمول چندان دروغ نمي‌گويند بنابراين در درون‌شان كمي احساس تاسف و پشيماني وجود دارد. اگر بخواهيم اين حركت را دقيق شرح دهيم به اين ترتيب است كه بلافاصله بعد از صحبتش، او صورتش را به‌گونه‌اي لمس مي‌كند كه كمي روي دهانش را مي‌پوشاند در واقع مثل اين است كه او خودش هم حرف‌هايي را كه از دهانش بيرون مي‌آيد باور نمي‌كند.


چگونه نقاب همسرتان را کنار بزنید

وقتي زياد مكث مي‌كند

معمولا افراد دروغگو هنگام صحبت كردن زياد مكث مي‌كنند يعني جواب‌هاي آن‌ها كوتاه‌تر است و زمان بين سوال و جوابي كه او( به‌عنوان يك فرد عصبي كه دروغ مي‌گويد) مي‌دهد طولاني‌تر است، در واقع اين زمان طولاني نشان مي‌دهد كه به زمان احتياج دارد تا دروغش را بسازد چون به ياد آوردن حقيقت زمان زيادي نمي‌خواهد. البته پيشنهاد مي‌كنيم علاوه بر اين حالت به حركت‌چشم او نيز بعد از پرسيدن سوال توجه كنيد. معمولا افراد وقتي به بالا سمت راست نگاه مي‌كنند مي‌خواهند چيزي را در ذهن‌شان تصور كنند يا جواب را از خودشان بسازند يا وقتي به پايين سمت راست نگاه مي‌كنند مي‌خواهند صداي يك جواب جديد را از خودشان بسازند. ما معمولا وقتي مي‌خواهيم حقيقتي را در گذشته به ياد بياوريم به بالا سمت چپ يا پايين سمت چپ نگاه مي‌كنيم. بنابراين براي تشخيص دروغگو به مكث‌هاي او و نگاه او به سمت راست توجه كنيد. پاسخ‌هايي كه به‌طور آني داده ‌مي‌شود قابل اطمينان است.


چگونه نقاب همسرتان را کنار بزنید

وقتي مي‌خواهد عصبي‌بودنش را نشان ندهد

به دهان و حالت ‌لب‌هاي طرف مقابل نيز بايد خيلي توجه كنيد وقتي او دهانش را جمع مي‌كند يا زبانش را روي لب‌هايش مي‌كشد بايد به حرف‌هايش شك كرد چون اين كار مي‌تواند نشان دهد كه فرد خيلي عصبي است و مي‌خواهد اطلاعات را بروز نداده و عصبي بودنش را نيز نشان ندهد. وقتي لب‌ها سفت مي‌شوند نشان‌دهنده اين است كه فرد مي‌خواهد حقيقت را پيش خود نگه دارد. زبان‌زدن به لب‌ها مي‌تواند نشانه فروخوردن عصبانيت نيز باشد. وقتي فردي عصبي مي‌شود لب‌هايش خشك مي‌شود و سعي مي‌كند با ليسيدن لب‌ها و قورت دادن آب دهان لغاتي كه مي‌خواهد بگويد را پيدا كند.


وقتي زيادي اعتماد به نفس دارد

آيا تا به حال با يك فروشنده فوق‌العاده آرام و مطمئن برخورد داشته‌ايد؟ او ممكن است آنقدر با شور و حرارت از محصولش تعريف كند كه به شما نوعي احساس ناخوشايند القا شود. در اين حالت شما بايد دروغگويي او را از اعتماد به نفس بيش از حدش يا حرف‌هاي بيش از حد خوبش تشخيص دهيد. ارتباطات غيركلامي يا در اين‌جا فرازباني كه شامل چيزهايي مثل صدا، تن صدا، بلندي صدا، سرعت حرف‌زدن و.. است كه هر كدام مي‌توانند نشان‌دهنده اعتماد به نفس بيش از حدي باشند اصلا طبيعي نيست. شما مي‌توانيد در بسياري از اوقات با احساسات دروني‌تان دروغگو را بشناسيد. طبيعت و غريزه شما مي‌تواند در بسياري از موارد دروغ را بشناسد. اعتماد به نفس در حد نرمال فرد را صادق نشان مي‌دهد. بنابراين سعي كنيد هميشه شبيه خودتان باشيد تا دروغگو به‌نظر نياييد.


وقتي نمي‌تواند جزئيات را بگويد

وقتي فرد مقابل شما در جواب ‌سوال‌هاي‌تان مبهم و غيرمستقيم جواب مي‌دهد شما بايد به دروغگويي او شك كنيد، به‌عنوان مثال وقتي نامزد شما نمي‌تواند تمام جزئيات را براي‌تان تعريف كند احتمالا چيزي را پنهان مي‌كند. همچنين وقتي فردي از جواب دادن به سوال شما طفره مي‌رود يا سعي مي‌كند به نوعي موضوع صحبت را عوض كند احتمالا كاسه‌اي زير نيم‌كاسه است در واقع دروغگوها معمولا در صحبت كردن وسواس به خرج نمي‌دهند و همه مسائل را رو نمي‌كنند. اگر شما حين صحبت‌ها از او بخواهيد با دقت بيشتري مسائل را براي شما بيان كند و به عبارتي ريزتر از او سوال كنيد، چون حافظه خوبي ندارد در دور بعد قادر به بيان همان جواب‌ها نيست. درنهايت مي‌توانيد از زبان او اين جملات را بشنويد «به من اعتماد نداري؟» اگر فردي واقعا دروغگو نباشد، خيلي سريع از كوره درنمي‌رود و براي بار دوم هم به برخي سوالات شما پاسخ مي‌دهد. همچنين شخص دروغگو مدام از شما مي‌پرسد آيا حرف‌هايش را باور مي‌كنيد يا نه. كسي كه در حال گفتن حقيقت است، به‌طور خودكار فرض مي‌كند كه شما او را باور مي‌كنيد و احتياجي ندارد كه مدام تاييد شما را بگيرد.

محتوای حمایت شده

گوناگون

سایر رسانه‌ها

  نظر کاربران

  ارسال نظر

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

  بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج