ویژگی های مردانه که هر زنی باید بشناسد
۳۶۹۱۳
۲۷ آذر ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۶
۵۴۸۵۷
آشنایی با تفاوت های جنسیتی مهارت است. تا به حال فکر کرده اید که به عنوان یک زن چه چیزهایی باید در مورد ویژگی های جنسیتی همسرتان بدانید؟

برترین مجله اینترنتی ایران

سپیده دانایی: آشنایی با تفاوت های جنسیتی مهارت است. تا به حال فکر کرده اید که به عنوان یک زن چه چیزهایی باید در مورد ویژگی های جنسیتی همسرتان بدانید؟

نوبتی هم باشد حالا دیگر نوبت آقایان است که بروند زیر ذره بین و در مورد ویژگی های روانشناختی آنها برای خانم ها بگوییم. معمولا خانم ها می گویند ما یک سرزمین ناشناخته ایم که آقایان در مورد ما چیزی نمی دانند اما احتمالا با خواندن این مطلب متوجه می شوید سرزمین ذهن آقایان هم چندان برای تان شناخته شده نبوده است.

یادتان باشد دانستن این تفاوت های جنسیتی مانع خیلی از دعواهای بی مورد میان همسران می شود و به آنان کمک می کند اختلاف های شان را بهتر مدیریت کنند. پس این شما و این بعضی چیزهایی که می خواستید در مورد مردان بدانید اما روی آن را نداشتید از خودشان بپرسید.

4 ویژگی مردانه که هر زنی باید بداند

اقتدارطلبی مردان

روانشناس ها می گویند اگر یک چیز مردها را از زن ها متفاوت کند، آن ویژگی رقابت جویی و اقتدارطلبی مردهاست. مردها از اول بچگی یاد می گیرند رقابت طلب باشند تا موفق شوند. حتما شما هم پسربچه هایی را دیده اید که در بازی همدیگر را هل می دهند و به هم دستور می دهند. حتما هم می دانید تفنگ، ماشین و البته بازی های رایانه ای رقابتی محبوب ترین وسایل بازی پسربچه ها هستند؛ چیزهایی که آنها را برای نشان دادن اقتدارشان و پیروزی بر رقیب آماده می کند.

از طرف دیگر هورمون تستستورون یا هورمون مردانه هم آنان را برای این رقابت جویی که گاهی به پرخاشگری تبدیل می شود، آماده می کند.نصیحت پذیر نبودن مردها

مردها به خاطر ویژگی اقتدارطلبی شان با هر چیزی که نشاندهنده این باشد که توانایی شان زیر سوال رفته است، مقابله می کنند. یکی از چیزهایی که به نظر مردان نشان دهنده زیر سوال رفتن اقتدار است، نصیحت کردن همسرانشان خواهد بود. حتما شما هم تجربه این را داشته اید که اگر روی چیزی بیش از حد اصرار کنید، شوهرتان آن را انجام نمی دهد یا با نق زدن و نارضایتی انجامش می دهد. هدف مردها در این مواقع این نیست که شما را ناراحت کنند یا با حرفتان موافق نباشند، مسئله این است که لحن نصیحت گرانه شما باعث موضع گیری او شده است. کافی است لحن تان را جوری عوض کنید انگار که دارید در زمین او بازی می  کنید.

4 ویژگی مردانه که هر زنی باید بداندراه حل سریع مردها

وقتی برای مردها مشکلی را تعریف می کنید، بیشتر از هر چیزی در سرشان به فکر راه حل آن مشکل هستند. برای شما به عنوان یک زن احتمالا از همه مهمتر این است که شوهرتان مشکل شما را بشنود و با شما همدردی کند اما برای آنان مهم این است که به عنوان کمک، راه حل مشکل شما را بگویند، ضمن اینکه پیدا کردن راه حل نشاندهنده توانایی آنهاست. به هر حال راه حل دادن سریع اصلا به معنای نادیده گرفتن حس شما و حوصله نداشتن حرف های شما نیست. آنان فکر می کنند شما به این خاطر مشکلتان را تعریف کرده اید تا راه حلی پیدا کنید. گاهی سکوت مردها هم به همین معناست. سکوت می کنند چون راه حلی ندارند!خونسردی مردان

«مردها اصلا عاطفه حالی شان نمی شود.» این اتهامی است که خیلی از خانم ها به آقایان می زنند اما روان شناسان حرف دیگری دارند. آنها می گویند چیزی که خانم ها و آقایان را در این مورد از هم متفاوت می کند این است که آقایان می توانند جنبه های عاطفی و عقلانی یک موضوع را از هم جدا کنند اما برای خانم ها تقریبا همه چیز می تواند عاطفی باشد. به این معنا که خانم ها احساساتشان را در خیلی از چیزها دخیل می کنند اما آقایان می توانند خیلی جاها احساساتشان را کنترل کنند.

4 ویژگی مردانه که هر زنی باید بداند

عصب شناس ها می گویند دلیل این قضیه این است که مرکز عاطفه در مردها فقط در نیمکره راست مغز است اما در خانم ها مراکز عاطفه در هر دو بخش چپ و راست مغز پراکنده اند. مرکز صحبت کردن و تفکر منطقی سمت چپ مغز است برای همین تفکر منطقی خانم ها با عواطف شان در هم آمیخته است اما مردها می تواننند این دو را از هم جدا کنند. این تفاوت جنسیتی، در دعواهای بین خانم ها و آقایان خیلی خوب خودش را نشان می دهد.

 وقتی خانم ها وسط بحث با شوهرشان داغ می کنند یا عصبانی می شوند یا گریه می کنند یا هر دو، معمولا همزمان بهت می کنند چطور شوهرشان همچنان خونسرد ایستاده و منطقی بحث را پیش می برد. در واقع آقایان غیرعاطفی نیستند. گواه عاطفی بودن آنها این همه دیوان شعر که توسط مردها سروده شده است. البته این به معنای این نست که مردها هرگز در بحث ها احساسی نمی شوند. آنان هر وقت احساس کنند قلمروشان زیر سوال رفته است احساساتی و معمولا عصبانی می شوند.سکوت مردان

مردها کم حرف تر از زن ها هستند. این را هم عامه مردم قبول دارند و هم تحقیق های روانشناس ها آن را ثابت کرده است. روانشناس ها می گویند زن ها روزانه 6 هزار تا 8 هزار لغت به کار می برند اما مردها یک سوم این تعداد کلمات را می گویند. دلیل این پدیده آن جور که عصب شناس ها می گویند این است که مرکز تکلم در مردها فقط در سمت چپ مغزشان واقع شده است اما مرکز تکلم در زن ها هم در سمت راست و هم در سمت چپ مغز وجود دارد. البته روانشناس های تکاملی می گویند مردها در طول هزاران سال یاد گرفته اند کم حرف باشند. آنها می گویند هزاران سال پیش مردها برای شکار باید ساکت کمین می کردند وگرنه شکار در می رفت و بقای خانواده به خطر می افتاد.

از آن طرف زن ها باید با همگروهی های خانم خودشان حرف می زدند و از بچه های شان مراقبت می کردند. بقای آنها به همین رابطه داشتن بر می گشت. مردها در طول رشد هم دیرتر زبان باز می کنند و مهارت های کلامی شان از زن ها کمتر است. در ادامه به این شکل های متفاوت حرف زدن مردان و زنان می پردازیم.تیتروار حرف زدن مردها

اگر صحبت کردن د ر مورد مسائل روزمره را به دو شیوه گزارش توصیفی وگزارش علمی تقسیم کنیم، زن ها به شیوه توصیفی و مردها به شیوه علمی حرف می زنند. در واقع خانم ها، بیشتر در مورد جزئیات حرف می زنند اما حرف زدن مردها بیشتر منطقی و علمی است. آنها آن چیزی که فکر می کنند گفتنش لازم است را می گویند. برای همین به نظر می رسد مردها فقط تیتر اتفاق ها را می گویند و نه شرح آنها را. این اصلا به این معنا نیست که شوهرتان نمی خواهد شما از اتفاقات روزمره خبردار شوید، یا شما را لایق دانستن آنها نمی داند. مردها به طبیعت خودشان رفتار می کنند و شما نباید با دید زنانه خودتان حرف های آنها را تفسیر کنید.

4 ویژگی مردانه که هر زنی باید بداندصراحت مردان

زن ها معمولا غیرمستقیم حرف خودشان را می زنند و گلایه دارند چرا مردها حرف های شان را نمی فهمند. مثلا ممکن است شما به همسرتان بگویید چایی نمی خوری و منظورتان این باشد که بای با هم چایی بخوریم اما مردها معمولا به درون خودشان مراجعه می کنند و اگر چایی میل نداشته باشند با صراحت این را می گویند. این صراحت نشانه بی ادبی یا بی توجهی همسرتان نسبت به شما نیست. او فقط طبق طبیعت مردانه اش به شما گوش می دهد.دستور دادن مردان


مردها از بچگی به امری حرف زدن عادت می کنند و دخترها به پیشنهادی حرف زدن. پسرها در بازی های شان می گویند: «توپ را بنداز برای من!» اما دخترها می گویند: «می یاین با هم خاله بازی کنیم؟» هم دخترها و هم پسرها به خاطر شیوه خاص حرف زدن خودشان تشویق می شوند و این نوع حرف زدن در آنها نهادینه می شود. اگر مردی از جمله های امری زیادی استفاده می کند به این معنا نیست که صبح تا شب دستور می دهد و قصدش ریاست کردن است، فقط طبق طبیعت مردانه اش رفتار می کند. اینکه در دنیای زنانه و ظریف خودتان که همه جمله ها را ترجیحا به صورت پیشنهاد می گویید تا به صورت امر، جملات مردانه را تفسیر کنید چیزی را حل نمی کند.کج بودن دوزاری مردان


زن ها راحت تر می توانندن ذهن دیگران را بخوانند. مردها در این مورد خیلی ضعیف تر عمل می کنند. آنها کمتر از زن ها از روی چهره به قصد یا احساس پشت آن پی می برند. شما به عنوان یک زن احتمالا از این ناتوانی مردها خیلی شاکی هستید و آن را به پای بی توجهی می گذارید اما واقعا این شم زنانه شما را ندارند و بهتر است احساسات تان را به زبان بیاورید تا آنها متوجه شوند.
برچسب ها:
انتشار یافته: 26
در انتظار بررسی:1
Iran, Islamic Republic of
22:23 - 1391/09/27
مرد من در مورد حرف زدن با بقیه ی مردها فرق داره و از این بابت خدا رو شکر میکنم که کلی با من صحبت میکنه. ولی بقیه ی چیزاش خیلی بدتر از همه ی مرداست!!!!!
پاسخ ها
زهراخانوم
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
عجب!این نشون میده همیشه یه جای قضیه باید پاش بلنگه و نمیشه همیشه اوضاع بر وفق مراد باشه...!
Iran, Islamic Republic of
23:03 - 1391/09/27
با عنوان اقتدارطلبی مردان درمتن (در بازی همدیگر را هتل می دهند) کلمه هل میدهند را جایگزین کلمه هل میدهند کنید.
باعنوان صراحت مردان درمتن (بای با هم چایی بخوریم) کلمه بای اشتباه است وکلمه بیا راجایگزین ان کنید....
جداازاین مسائل متن خوبی بود ممنون
مگه اینکه شما ماپسرارودرک کنید وگرنه خانما ودختراهمش ماهاروبه خاطرخصوصیاتمون سرزنش میکنن
پاسخ ها
مدیر پایگاه با سپاس
اصلاح شد
زهراخانوم
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
آقا محمد نه اینکه آقایون ماخانوما رو بخاطر خصوصیاتمون سرزنش نمیکنن!!مثلا احساساتی بودن,زیاد حرف زدن,جزئیات سنجیمون,عشق خرید یا گردش رفتنمون که همیشه توسط آقایون سرزنش شدیم ومن موندم که چرا دو طرف درمقابل خصوصیات طرف مقابلشون کوتاه نمیان و همو قبول نمیکنن!!؟!
Iran, Islamic Republic of
00:26 - 1391/09/28
مرسی به روانشناسان یعد از اینکه همه مردها این داستانها رو فهمیدن کشف کردن !
تمام این حرفها رو هر روز به همسرم میگم ولی کو گوش شنوا . بگم بیاد این صفحه رو بخونه بلکه به مطالب شما توجه کنه !
لطفا یه مطلب در مورد غرور زنها بنویسید - غروری که بیشتر مردونه است و زیادش برای زنها خوب نیست .
درباره این بنویسید که وقتی تو زمینه ای تخصص ندارند درباره چگونه کار کردن و مدیریت حرف نزنن ! خدایا اونم فقط حرف که فقط میره رو اعصاب .
میدونی وقتی همسر آدم درباره پیشرفت در زندگی و شغل و درآمد حرف میزنه و فقط 2 ثانیه بعد همه چی یادش میره و میره با خواهرش 2 ساعت تلفنی حرف میزنه ( تلفن شرکت رو اشغال میکنه - آخه همسرم منشیم هم هست ) چه حالی دارم .
من این زندگی رو دارم اداره میکنم - با هم دعوا زیاد داریم ولی خیلی زود از دلش درمیارم .
یاد تمام اعصاب خوردیهای محیط کار افتادم - خدا هیچ زن و شوهری رو همکار نکنه

مرسی از مطالبتان
پاسخ ها
سميه
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
جناب مدير شما زيادي كارت رو با زندگيت قاطي كردي سعي كن زنت رو تو شركت مثل منشي ببيني و تو خونه مثل خانوم خونه. چرا همه اش ميخواي يكي ديگه رو تغيير بدي؟ يه بارم كه شده به تغيير خودت فكر كن. يه كم ضوابط شركت رو هم سخت تر كني (كه منشي نتونه 2 ساعت با خواهرش تلفني حرف بزنه!) مشكلات بسياري حل ميشه.
ضمناً خانوم ها حرفهايي رو كه ميزنن فراموش نميكنن. خدا هيچ مردي رو رئيس زنش نكنه و همينطور برعكسش وگرنه همكار بودن تا يه حديش خوب هم هست...
زهراخانوم
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
با حرفهای سمیه جان موافقم.درضمن آقای عزیزی درسته بعضی خانوما کارایی میکنن که باعث ناراحتی همسراشون میشه اما بدونین آقایون هم همینطورن و هیچ کس بی عیب نیست.مطمئنم اگر پای حرفهای همسرتون هم بشینیم حرفهای شنیدینی ای برامون داره!اونوقت میشه قضاوت کرد...
United States
10:16 - 1391/09/28
مرسی. خیلی خوب بود.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
عالی بود
Iran, Islamic Republic of
12:32 - 1391/09/28
من اكثرا از اين رفتارهاي شوهرم ناراحت ميشم. ولي وقتي اين مطالبو ميخونم و ميفهمم اكثر مردها اينجوري اند، آروم تر ميشم و باز دوباره باهاش عشقول ميشم.
Iran, Islamic Republic of
08:14 - 1391/09/29
خيلي جالب بود ، ممنون
به من كه خيلي كمك كرد.
Iran, Islamic Republic of
17:21 - 1391/09/29
راست میگین. واقعا ما مردا اینجوری هستیم. کاشکی زنا اینو میدونستن......
Iran, Islamic Republic of
21:36 - 1391/09/29
بااینکه این مطالب رو میخونم و میفهمم که: بابا خصوصیات بیشتر مردها اینجوریه ونباید حساس باشم اما بازم نمیدونم چرا یادم میره ونمیتونم به خودم بقبولونم!همیشه میگم آخه چرا...!؟مگه میشه!؟ البته اینم بگم درمقابل بیشتر آقایون هم نمیتونن خصوصیات خانوم ها رو به خودشون بقبولونن و کمی رعایت حالشونو بکنن!همیشه باید درک متقابل باشه وگرنه همه ی رابطه ها با مشکل مواجه میشن!
Iran, Islamic Republic of
23:53 - 1391/09/29
زنها این چیزهارو میدونن مشکلشون اینه که آقایون در همین حد هم راجع بهشون نمی دونند آقای مدیر ما هم خیلی از حرف ها رو هر روز به شما میگیم اما کو گوش شنوا؟
Iran, Islamic Republic of
11:12 - 1391/09/30
مرد هم مردهای قدیم مردهای امروزی که دیگه مرد نیستن . همشون دهن بینن . هر چی زنشون دستور بده و بگه همو نو اجرا می کنن. همه از مردونگی و اقتدار افتادن . آدم باید به زنش احترام بذاره و فقط احترام و بیشتر از این اجازه نده که زنش عزت نفسشو زیر سوال ببره و براش تعیین تکلیف بکنه .و نه این که عروسک کوکی دست زنش باشه که متاسفانه مردای این دوره و زمونه همه همینجورین . و هیچ کدوم از خصوصیات ذکر شده در بالا رو شامل نمی شن .
پاسخ ها
آرش
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۲
دمت گرم سعید جان حرف دل رو زدی . این خانمها اگه منفی می دن نشون میده که یه جو منطق تو این وجودشون نیست و و همشون می خوان شوهرشون غلام حلقه به گوششون باشه و اصولا خانمها همیشه همه چی رو برا خودشون می خوان. نمی دونم خودشونو چی تصور کردن . حالا خوبه تحفه ای هم نیستن . خانمها شوهر نمی خوان همون غلام حلقه به گوشو نوکر لال و بی زبان می خوان که از صب تا شب براشون مثل چی کار کنه و پولشو بریزه به پاشون و اینا هم فقط غر بزنن و دستو بدن و تا شوهر بیچاره یه چیزی گفت بی حیا بازی در بیارن و حق به جانب بگیرن .
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
ب نظر من زن و شوهر باید مثل دوتا دوست باشن و درعین حال ب هم احترام بذارن
ن زن ذلیلی خوبه ن مرد سالاری
Iran, Islamic Republic of
13:11 - 1391/10/03
نتيجه گرففتم كه هرزن ازدواج كنه خنگ به تمام معناست......به نظر م نبايدبعضي كارا روبه خاطر كسي انجام بديم بلكه بايد باكسي زندگي كنيم كه مث هم باشيم وازاخلاق هم خوشمون بيادتاديگه اعصابمون خرد نشه ونيازبه رعايت چيزي نداشته باشيم مث منوخواهرم.......از ويژگيهاي مردانه اصلا خوشم نيومد
Iran, Islamic Republic of
13:18 - 1391/10/03
اينم بگم كه ازاين ويژگيها فهميدم اقايون خيلي ضعيف هستن واسه همين نياز به اثبات خودشون دارن وقدرت وغيره....خوشم اومد دوزاريشون نمي افته منم وقتي 4ساله بودم دوزاريم نمي افتاد!!!
Iran, Islamic Republic of
00:23 - 1393/09/21
عاغا آخر زمان شده ماها دیگه باید پیش اغاییون بریم کلاس گفتار شناسی و درمانیو.....اموزش غیبت و شیوه های تهمت زدن و....بعله اقاییون یه همچین موجودات پیچیده ای هستند.دیگه گذشت اون دوره ای که ما عجیب و پیچیده بودیم .بعله..........
Iran, Islamic Republic of
02:12 - 1396/08/10
سلام من و شوهرم با هم خیلی خوبیم از سال 91 که با همیم هیچ مشکلی نداشتیم حتی یه بار
حس میکنم همه قوانین زندگی رو بدون اینکه خونده باشیم رعایت میکنیم
ما واقعا خوشبختيم فقط به خواسته خودمون با کمترین امکانات رفاهی
Iran, Islamic Republic of
14:52 - 1397/03/31
مطالب عالی بود بنظرم اگرخانم ها و آقایون با داشتن اطلاعات نسبت به ویژگیهای فردی یکدیگر با هم رفتار کنند هیچوقت هیچ مشکلی بوجود نمیاد
United Arab Emirates
01:31 - 1397/06/20
مطلب عالی بود.اما خود من از بریده بریده حرف زدن اقایون خوشم نمیاد انگار به زور جواب ادمو میدن واینم غروره خانوم هارو اذیت میکنه
Iran, Islamic Republic of
00:39 - 1398/02/11
اصلا اینطور نیست ما زنا هرکاری هم کنیم مردا نامنتن خدا راست می گفت اگه زن نبود زمینم نبود چون فقط زن که میتون زمینو گرم کن
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج