بیکاری در اوج؛ بازار کار زنانه و ازدواج کودکان
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
مجتمع فنی تهران_Fموبایل
کلینیک فرشته_موبایلf
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
دکتر نداف کرمانی 1
کلاسینو_1
اپیلاسیون نانا 1
ریزخور_1
لاله زار مال_1
سفیر بار ساقدوش_1
کلاسینو_3
ریزخور_3
لاله زار مال_3
اپیلاسیون نانا 3
سفیر بار ساقدوش_3
دکتر نداف کرمانی 3
کلاسینو_4
ریزخور_4
اپیلاسیون نانا 4
لاله زار مال_4
سفیر بار ساقدوش_4
دکتر نداف کرمانی 4
کلاسینو_2
سفیر بار ساقدوش_2
لاله زار مال_2
دکتر نداف کرمانی 2
ریزخور_2
اپیلاسیون نانا 2
مجتمع فنی تهران_F
کلینیک فرشته_f
۳۸۷۳۵۲
۰۲ مهر ۱۳۹۵ - ۰۶:۴۹
۹۶۰۶
بررسی های آماری نشان می دهد میزان مشارکت اقتصادی زنان همچنان روند نزولی دارد. نرخ اشتغال زنان 10 ساله و بالاتر، طی سال های اخیر روند کاهشی داشته که به تبع آن، نرخ بیکاری زنان 10 ساله و بالاتر، دارای روند افزایشی بوده است و این سناریو برای زنان جوان نیز تکرار می شود.
هفته نامه صدا:

بیکاری در اوج می ماند؟

بازار کار زنانه شده و مردان بیکاراند

بررسی های آماری نشان می دهد میزان مشارکت اقتصادی زنان همچنان روند نزولی دارد. نرخ اشتغال زنان 10 ساله و بالاتر، طی سال های اخیر روند کاهشی داشته که به تبع آن، نرخ بیکاری زنان 10 ساله و بالاتر، دارای روند افزایشی بوده است و این سناریو برای زنان جوان نیز تکرار می شود. به عبارتی نرخ اشتغال آن ها در طول سال های اخیر کاهش و نرخ بیکاری آن ها افزایش یافته است.

از طرفی همواره نرخ اشتغال زنان بسیار کمتر از نرخ اشتغال مردان بوده است. براساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان 10 ساله و بالاتر در سال 1391، نشان می دهد که این شاخص در کل کشور یکنواخت نیست و میان استان های کشور اختلاف معنی دار آماری وجود دارد. هم چنین نرخ بیکاری زنان 10 ساله و بالاتر در سال 1391 در نقاط روستایی پایین تر از نقاط شهری هر یک از استان ها بوده است.
 
 بیکاری در اوج؛ بازار کار زنانه و ازدواج کودکان

در فاصله سال های 1384 تا 1392، تعداد زنان بیکار تحصیلکرده از حدود 203 هزار نفر به 486 هزار نفر (حدود دو برابر و نیم) افزایش یافته است. در حالی که تعداد زنان شاغل با تحصیلات عالی از 817 هزار نفر به 1483 هزار نفر (حدود 1.8 برابر) رسیده است.

براساس نتایج سرشماری سال 1390، از مجموع 24106 هزار نفر جمعیت فعال در کل کشور، 20.9 درصد آنان دارای تحصیلات عالی هستند. نسبت جمعیت مردان فعال دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت زنان فعال، 48.2 درصد است. بنابراین با افزایش سطح تحصیلات، امکان فعالیت اقتصادی برای این گروه از زنان بیشتر فراهم شده است.

کمترین و بیشتری سهم اشتغال زنان 10 ساله و بالاتر در بخش کشاورزی در سال 1390 در کشور به ترتیب مربوط به استان های تهران (0.2) و اردبیل (69.40) است.

مظنه

بحران صنعتی

کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان موجب شده تا حضور آنان در فضای کسب و کار کم رنگ شود.به خصوص در حوزه های سختی مانند صنایع نیز سهم زنان روندی نزولی داشته است. طی سال های گذشته موجی از اظهارنظر و تشویق برای حضور زنان در بازار کار و به خصوص مشاغل کارآفرینی ایجاد شد ولی به نظر می رسد که رکود اقتصاد ایران موجب شده تا این موج فروکش کند.

برهمین اساس آمارها نشان می دهند کمترین و بیشترین سهم اشتغال زنان 10 ساله و بالاتر در بخش صنعت در سال 1390 در کشور به ترتیب مربوط به استان های کهگیلویه و بویراحمد (3.70) و سیستان و بلوچستان (60.50) بوده است.

عدد ویژه

82 درصد
 
بیشترین نرخ حضور زنان در بخش خدمات در استان کهگیلویه و بویراحمد است و کمترین نرخ مشارکت زنان نیز در بخش خدمات نیز به اردبیل با نرخ 20.1 درصد مربوط است.

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران: زنان کارآفرینان با حضورشان در عرصه اقتصاد نشان داده اند که توانایی های بسیاری دارند که طی چند ده گذشته نادیده گرفته شده است. زنان تحصیلگرده و خلاق نسل امروز بیش از گذشته علاقه به حضور در عرصه های جدی اقتصادی و مدیریتی دارند و باید متناسب با این پتانسیل بزرگ، فضا برای حضور آنان نیز مهیا شود.

زنان کارآفرین قطعا می توانند مانند مردان در عرصه اقتصاد موثر باشند و چه بس امروز که اقتصاد ایران به دلیل حضور در رکود، نیاز به اقدامات برآمده از هوش و تلاش بیشتر دارد. همین زنان به دلیل اشتیاق بالا برای حضور موثر در فضای کسب و کار و البته انگیزه زیاد، بسیار مفید باشند.

نماگر

 • 23834 نفر: جمعیت فعال کشور برآورد شده است
 • 2488 نفر: از جمعیت آماده کار کشور بیکار مانده اند
 • 21366 نفر: از جمعیت فعال کشور در بازار کار هم حضور دارند
 • 37.6 درصد: نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور
 • 63 درصد: نرخ مشارکت مردان برآورد شده است

شاخص

 • 12.4 درصد: نرخ مشارکت زنان کشور برآورد شده است
 • 9.5 درصد: نرخ بیکاری کشور است
 • 10.5 درصد: یکسال قبل نرخ بیکاری کشور بود
 • 8.6 درصد: مردان آماده کار کشور بیکار هستند
 • 19.8 درصد: زنان آماده کار کشور بیکار هستند
 • 21.2 درصد: نرخ بیکاری جوانان 29-10 سال کشور است

طلاق رشد اقتصادی را پایین کشید

کاهش نرخ ازدواج به بحران اقتصاد ایران دامن زده است.

براساس مطالعاتی که به تازگی از سوی  موسسه اکونومیست انجام شده، مجرد بودن منجر به کاهش فعالیت های اقتصادی افراد می شود. آمارهای رسمی نشان می دهد در کشورهایی مانند انگلیس میزان تجرد بیشتر، منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است.

در همین حال بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران نیز با بحران بی انگیزگی جوانان برای ازدواج مواجه شده است. در صورتی که این روند تداوم داشته باشد، طی چند سال آینده بحران کاهش شدید رشد اقتصادی به این دلیل نیز گریبانگیر اقتصاد ایران می شود. براساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، نرخ ازدواج ثبت شده در کشور (تعداد ازدواج در هزار نفر جمعیت) از سال 1388 تا 1393 روند نزولی داشته است.

 بیکاری در اوج؛ بازار کار زنانه و ازدواج کودکان
 
بررسی عمومیت ازدواج در سال 1390 در مقایسه با سال 1375، بیانگر کاهش شیوع ازدواج در میان مردان و زنان کشور است. همچنین براساس اطلاعات سرشماری سال 1390 از کل جمعیت کشور، 152 هزار نفر مجرد قطعی (50 ساله و بیشتر) گزارش شده است که از این تعداد 62 هزار نفر مرد و 90 هزار نفر زن هستند.

نرخ تجرد قطعی مردان و زنان در سال های 1375 تا 1390 افزایش یافته است، اما شیب افزایش نرخ تجرد قطعی زنان بیشتر از مردان بوده است. این آمارها نشان می دهند سهم قابل توجهی از جمعیت هرگز ازدواج نکرده کشور در سال 1390 که در سن متعارف ازدواج (مردان 20 تا 34 سال و زنان 15 تا 29 سال) هستند، تحصیلات متوسطه و عالی دارند.

براین اساس درصد رشد سالانه تعداد ازدواج ها برای کل کشور طی 90-1365 روند کاهشی داشته و از 3.5 درصد در دهه 75- 1365 به 2.4 درصد طی سال های 90-1385 رسیده است. همچنین میانگین سن در اولین ازدواج هم در مردان و هم در زنان افزایش یافته است. به طور کلی می توان گفت که در سن ازدواج جوانان کشور تاخیر اتفاق افتاده است.

عدد ویژه

3 سال

بیشترین میزان اختلاف سنی میان همسران است. اختلاف سنی میان زنان و مردان طی سال های گذشته روند نزولی داشته و پیش بینی می شود طی سال های آینده نیز این فاصله به حداقل برسد.

مظنه

نگرانی عمومی برای آینده اقتصاد

در حالی که موضوع ازدواج کودکان مورد اعتراض عمومی قرار دارد ولی بررسی ها نشان می دهد که همچنان در ایران ازدواج کودکان وجود دارد. البته میزان این نوع ازدواج ها به شدت کاهش یافته است. براساس آمارهایی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) ارائه شده در سال 1390 در کل کشور تعداد ازدواج هایی که سن زوجه کمتر از 10 سال بوده است، 220 ازدواج بوده است که رقم بالایی است و استان های سیستان و بلوچستان (79 ازدواج)، خوزستان (21 ازدواج)، کهگیلویه و بویراحمد (17 ازدواج)، آذربایجان غربی و لرستان (13 ازدواج)، 5 استانی هستند که دارای بیشترین تعداد ازدواج با سن زوجه کمتر از 10 سال می باشند.

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: در اقتصاد ایران به ارتباط میان موضوعات اجتماعی و اقتصادی کمتر توجه می شود ولی این اصل در جهان پذیرفته شده که میان این دو حوزه ارتباط وجود دارد. آنچه در اقتصاد ایران پنهان یا غایب است، شناخته روش ها برای تحلیل شرایط است. درک اینکه میان رفتارهای اجتماعی شهروندان و عملکرد اقتصادی آنها رابطه وجود دارد، می تواند منجر به تصمیم گیری های مفیدتر برای اقتصاد کشور باشد. چاره ای برای ما به غیر از پذیرش این اصل وجود ندارد.

نماگر

 • 1 در هر هزار نفر: کمترین نرخ طلاق طی یک دهه گذشته مربوط به سال اول انقلاب بوده است
 • 2.1 در هر هزار نفر: نرخ طلاق در کشور رشد داشته است
 • 125 هزار واقعه: تعداد طلاق در سال 1388 در کل کشور
 • 163 هزار واقعه: طلاق در سال 1393 به ثبت رسیده است
 • 15 درصد: نرخ طلاق طی سه سال گذشته رشد داشته است

شاخص

 • 1.4 درصد: مردان در سال 1390 در وضعیت طلاق بوده اند
 • 0.7 درصد: زنان در سال 1390 در وضعیت طلاق بوده اند
 • 1 مورد: از هر چهار مورد ازدواج به طلاق منجر می شود
 • 15 درصد: طلاق ها طی سال اول ازدواج رخ می دهد
 • 50 درصد: طلاق ها طی سه سال اول زندگی است

جیب خالی با امید زیاد

بررسی وضعیت امیدواری مردم ایران به آینده زندگیشان

در حالی که اتفاقاتی مانند رکود اقتصادی و وضعیت بیکاری، زندگی را برای شهروندان کشور سخت کرده ولی بررسی های آماری نشان می دهد حداقل شاخص امید به زندگی روندی صعودی دارد. امید به زندگی زنان و مردان طی سال های 1375 تا 1390 افزایش قابل توجهی داشته است اما همواره این میزان برای زنان بیشتر از مردان بوده است. به طوری که میزان امید به زندگی زنان از 69.8 سال به 74.6 سال و در مردان از 67 سال به 72.1 سال افزایش داشته است.
 
 بیکاری در اوج؛ بازار کار زنانه و ازدواج کودکان

روند کاهش باروری در کشور از نیمه دهه 1360 آغاز شده و به سمت باروری زیر حد جایگزینی سوق یافته است. در دوره پنج ساله 1390-1385 میزان باروری کل در مناطق شهری، روستایی و کل کشور به ترتیب 1.7، 2.3 و 1.8 برآورد شده است.

از سوی دیگر برآوردها نشان می دهد که سهم باروری جوانان (29-15 ساله) از 66 درصد در سال 1380 به 60 درصد در سال 1390 رسیده است. این عدد تعیین می کند روند فرزندآوری در میان خانوارهای ایران کاهش یافته است. پوشش مراقبت های دوران بارداری یکی از راهکارهای کاهش مرگ و میر و ارتقای سلامت مادران محسوب می شود که طی ده ساله گذشته روند رو به افزایش داشته است. پوشش حداقل یک مراقبت در دوران بارداری در دو مقطع زمانی 1379 و 1389 به ترتیب 93.1 و 97.2 درصد بوده است.

 • تعداد زایمان های انجام شده در مراکز بهداشتی    95.3 درصد
 • تعداد زایمان های انجام شده در مراکز بهداشتی دولتی    83 درصد
 • تعداد زایمان های انجام شده در مراکز بهداشتی خصوصی    12.4 درصد
 • تعداد زایمان های انجام شده در منازل    3.8 درصد
 • تعداد زایمان های انجام شده در بین راه    0.9 درصد

عدد ویژه

12 درصد

جمعیت خانوارهای ایران را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند. این عدد در سال 1365 تنها معادل 7.1 درصد بود. بر این اساس طی سال های 1375 تا 1390، رقمی معادل 1 میلیون و 510 هزار و 751 خانوار به خانوارهای زن سرپرست کشور افزوده شده است.

مردان چقدر از خانوارها را اداره می کنند؟

افزایش میزان طلاق و انواع بحران های اجتماعی موجب شده تا جمعیت زنان سرپرست خانوار نیز رشد پیدا کند. از کل سرپرستان خانواری که مرد هستند، حدود 16 درصد در گروه های سنی کمتر از 30 سال قرار دارند؛ این در حالی است که از کل زنانی که سرپرست خانوار هستند حدود 5 درصد در گروه های سنی کمتر از 30 سال قرار دارند. بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار در گروه های سنی 50 سال و بالاتر قرار دارند. در حالی که بیشترین درصد مردان سرپرست خانوار در سنین 30 تا 50 سال قرار دارند.

سید حامد واحدی: آنچه امروز در جامعه ایران اهمیت بسیار بالایی دارد، لزوم توجه به وضعیت بیکاری است. رکود موجب شده تا جوانان تحصیلکرده یا اساس بخش مهمی از جمعیت جوایی کار بیکار باقی بمانند. دولت به دلی کاهش قیمت نفت و کسری شدید منابع، توان ایجاد شغل برای این جمعیت را ندارد و بنابراین در این شرایط بهتر است که رویکرد اقتصاد کشور به سمت توسعه بیشتر حضور بخش خصوصی برود. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، می تواند امیدوار بود که جوانان نیز در بازار کار سامان پیدا کنند.

نماگر

 • 20درصد: زنان سرپرست خانوار کشور تا سال 1390 در جست و جوی کار بوده اند
 • 323 درصد: زنان سرپرست خانوار کشور دارای درآمد بدون کار هستند
 • 80 درصد: زنان سرپرست خانوار کشور شغلی برای تامین درآمد ندارند
 • 8.5 درصد: از خانوارها یک نفره هستند و زن هیچ وقت ازدواج نکرده است
 • 96.3 درصد: مردان سرپرست خانوار دارای همسر هستند

شاخص

 • 1.4 درصد: مردان سرپرست خانوار، بی همسر هستند که دلیل آن نیز فوت همسر بوده است
 • 0.6 درصد: از مردان سرپرست خانوار بی همسر هستند که دلیل آن طلاق است
 • 1.7 درصد: مردان سرپرست خانوار بی همسر هستند و هرگز ازدواج نکرده اند
 • 47.7 درصد: از زنان سرپرست خانوار دارای همسر هستند
 • 16 درصد: از مردان سرپرست خانوار سنی کمتر از 30 سال دارند
برچسب ها:
مطالب مرتبط
انتشار یافته: 9
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
12:07 - 1395/07/02
واقعا مسولیت ها جابه جا شده,این اصلا خوب نیست. یه زن وقتی میره سرکار و برمیگرده خونه دیگه حوصله نداره با بچه هاش بازی کنه و بهشون برسه,متاسفانه.
Iran, Islamic Republic of
16:20 - 1395/07/02
شما اصلا متن خوندی که چه چیزی گفته
فقط یه سری امار داده بود
چه ربطی به شاغل بودن خانمها داره
خطاب به کامنت اول
Iran, Islamic Republic of
16:23 - 1395/07/02
برترینها توی متن میگی نرخ مشارکت زنان کم هست
ونرخ اشتغال زنان خیلی کمتر از مردان هست.
بعد تیتر بالاش میگی بازار کار زنانه شده ومردان بیکارند..
معلومه هدفت چیه!!!! ؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
21:28 - 1395/07/02
اینروزا همه خود درگیری دارن
آخه این تیترا چه ربطی به خود متن داشت؟؟قبلنا حداقل یه تیتر میزدن موضوع متن رو تایید میکرد الان که برعکسه
Iran, Islamic Republic of
23:11 - 1395/07/02
سلام-سایتتان بی نظیره
من تازه شروع کردم-می خواستم از مطالب شما با نام سایتتان در وبگاه هم استفاده کنم-خواستم اجازه بگیرم
Iran, Islamic Republic of
08:16 - 1395/07/03
دولت موظف است اولويت كار بيرون از خانه را برعهده مردان قرار دهد چرا كه مردان نون آور خانه هستند متأسفانه در مملكت ما اينگونه نيست.
Iran, Islamic Republic of
15:52 - 1395/07/05
بیخودی حرف نزنید،من و سه تا خواهرام،هممون تحصیل کرده و فوق و دکترا داریم و بیکار،چون پارتی نداریم،کار به مرد بودن و زن بودن ربط نداره،به پارتی ربط داره
پاسخ ها
حامد
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
تایید میشه
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
دکتر نائبی_1
خرید باکس 1
شیرآلات زمانی_1
سوییچ ایران_1
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_1
عارفی_1
خرید باکس 3
دکتر نائبی_3
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_3
شیرآلات زمانی_3
سوییچ ایران_3
عارفی_3
شیرآلات زمانی_4
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_4
دکتر نائبی_4
سوییچ ایران_4
عارفی_4
خرید باکس 4
سوییچ ایران_2
عارفی_2
شیرآلات زمانی_2
دکتر نائبی_2
خرید باکس 2
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_2
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
تدبیرکالا_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
آیلین_تزریق چربی موبایل
دکتر سید مصطفی حسینی_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
شاخه نبات_ فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
کلینیک النا_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر
شاخه نبات_ فوتر
آیلین_تزریق چربی
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
دکتر سید مصطفی حسینی_فوتر
کلینیک النا_فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
قالیشویی بانو_فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان
موسسه خیریه زهرا_فوتر
آیلین_فوتر بلفارو
فنی آتل_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
شفا_فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر