انبارلویی: از دست داده‌ها، دستاورد نيست
۵۱۴۱۲۵
۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴
۴۲۷۵ 
محمدکاظم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت: با آنكه ده ها نقد مستند در مورد برجام توسط دلسوزان كشور مطرح شده است با آنكه مقامات دولتي رسما و علنا دستاورد برجام را «تقريبا هيچ» اعلام كرده‌اند، اما رئيس جمهور محترم همچنان برجام را مي‌ستايد و دستاوردهايي براي آن قايل است كه در عالم خارج ديده نمي شود.
محمدکاظم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت:  با آنكه ده ها نقد مستند در مورد برجام توسط دلسوزان كشور مطرح شده است با آنكه مقامات دولتي رسما و علنا دستاورد برجام را «تقريبا هيچ» اعلام كرده‌اند، اما رئيس جمهور محترم همچنان برجام را مي‌ستايد و دستاوردهايي براي آن قايل است كه در عالم خارج ديده نمي شود.
 
رئيس جمهور محترم ۲۳ تيرماه ۹۴ صريحا اعلام كرد ؛ « به ملت شريف ايران اعلام مي كنم كه طبق اين توافق در روز اجرا تمامي تحريم‌ها حتي تحريم‌هاي تسليحاتي و موشكي هم به صورتي كه در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحريم‌هاي اقتصادي شامل مالي ، بانكي ، بيمه ، حمل و نقل ، پتروشيمي و فلزات گرانبها به طور كامل لغو خواهد شد و نه تعليق و حتي تحريم‌هاي تسليحاتي هم كنار گذاشته مي شود.» امروز كه كارنامه آقاي روحاني در دست مردم براي نمره‌دهي است خوب بود در هنگام ثبت نام نامزدي انتخابات رياست جمهوري به مردم اعلام مي كردند كداميك از وعده‌هايي كه در مورد توافق برجام اعلام كرده بودند تحقق يافته است؟

آقاي روحاني در سالروز گراميداشت دستاوردهاي هسته‌اي از برجام به عنوان «ابر باران‌زا» ياد كردند، خب بگويند اين باران كجا باريده است؟! پس از برجام اوباما هر روز براي ما شاخ و شانه مي‌كشيد

و نه تنها تحريم‌ها را لغو نكردند بلكه بر آن افزودند. ترامپ هم همين مسير را طي مي كند!

آنها نه تنها تحريم‌ها را افزودند بلكه اموال بلوكه شده ما را به تاراج بردند. تاراج اموال بلوكه شده ما حتي اروپايي‌ها را به طمع انداخت آنها هم به همين غارتگري پرداختند. اين در حالي است كه دولت يازدهم به همه تعهدات خود در برجام عمل كرد و آمريكا و اروپا به آنچه كه آقاي روحاني گفته بود و وعده داده بود عمل نكرد.

دولت روحاني بر اساس اين توافق ۱۲ هزار سانتريفيوژ را از چرخش انداخت و آب سنگين اراك را با بتن نابود كرد. آن طرف به پاس اين خدمات نه تنها تحريم‌ها را لغو نكردند بلكه هر روز به بهانه‌اي تحريم وضع كردند و با پررويي شروع به تحقير دولت ايران نمودند.

آيا از دست داده‌ها را مي‌شود دستاورد تلقي كرد؟!

چرا عمل به تعهدات در برجام از سوي دولت نقد ، همزمان و سخاوتمندانه صورت گرفت اما عمل به تعهدات طرف مقابل نه تنها نسيه بلكه خلاف آن عمل شد؟

آيا اين را مي شود دستاورد به مردم معرفي كرد؟ آيا اين نوعي اهانت به شعور و داوري مردم نيست؟

آقاي روحاني مي‌گويند ؛ امروز مي توانيم آب سنگين صادر كنيم! سوال اين است وقتي تاسيسات آب سنگين اراك را با بتن تخريب و توليد آن را متوقف كرديم، چطور مي توانيم آب سنگين صادر كنيم. چرا واقعيت را به مردم نمي‌گوييد ؟ واقعيت اين است؛ آب سنگين توليد شده را بر اساس توافق برجام بايد براي اطمينان آنها به خارج مي‌فرستاديم! آيا اين امتياز داده شده دستاورد است يا خسارت؟!

بارها وزن و اعتبار برجام توسط منتقدين مشفق دولت گفته شده است علاوه بر آن مقامات دولتي اعم از رئيس بانك مركزي ، وزير خارجه ، وزير اقتصاد و دست‌ اندركاران قرارداد برجام اين نقدها را پذيرفته‌اند و اعلام كرده اند ، دستاورد برجام تقريبا هيچ است اما پاسخ اين نقدها از سوي رئيس‌جمهور متهم كردن منتقدين به «بيسوادي»، «مزدوري» ، «كودك صفتي» ، «بزدلي»، ، «متوهم» ، «عقب‌مانده» ، «تازه به دوران رسيده» ، «هوچي باز» «يك مشت لات» ، و بالاخره اينكه؛« بايد بروند جهنم» بوده است.

در تمامي برخوردها وي يك دليل و سند حقوقي وقانوني براي رد ادعاهاي منتقدين ارائه نكرده است . چرا آقاي روحاني برخلاف اخلاق و حقوق شهروندي چنين جفايي را در حق منتقدين روا مي دارد؟ آقاي روحاني شفاف‌سازي را جزء دستاوردهاي دولت خود مي داند در حالي‌ كه بر كسي پوشيده نيست كه دولت يازدهم دولت محرمانه‌هاست.

مذاكرات و گفتگوهاي برجام محرمانه بود و مردم ما از طريق رسانه‌هاي خارجي ابعاد گفتگوها را پيگيري مي كردند . قراردادهاي نفتي محرمانه است ، قراردادهايي كه با طرف‌هاي خارجي بسته ايم محرمانه است بارها نمايندگان مردم در مجلس گلايه‌هاي خود را در اين باره مطرح كرده اند . مفاسد اقتصادي در بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در دولت يازدهم ركورد زد.

آيا اين هم جزء دستاورد و شفاف‌سازي است؟

مديريت اشرافي و حقوق‌هاي نجومي صداي مردم را درآورد . پاسخ سخنگوي دولت در اين باره اين بود كه اين جماعت از ذخاير نظام هستند!

بيش از يكسال از افتادن تشت رسوايي حقوق‌هاي نجومي از بام عملكرد دولت مي گذرد. حتي يك مدير نجومي كه بالاي ۵۰ ميليون تومان در ماه حقوق مي‌گرفت و از ميلياردها تومان پاداش و و ام با بهره كم برخوردار بود نه معرفي و نه مجازات شد.

اين درحالي است كه صدها هزار نفر از كارمندان دولت صادقانه خدمت‌ مي‌كنند ، حقوق اندك مي‌گيرند و از شرافت و عزت دولت جمهوري اسلامي دفاع مي كنند. آيا حقوق‌هاي نجومي كه مصداق اشرافي‌گري در دولت يازدهم هستند را مي‌‌شود دستاورد كارآمدي دولت دانست؟ برخي از اين مديران محصولي جز ركود ، بيكاري ، گراني و ... در حوزه اقتصاد نداشتند . چطور از عملكرد آنها به عنوان دستاورد دفاع مي‌شود؟

آيا تعطيلي ۶۰ درصد از بنگاه‌هاي توليدي را مي توان دستاورد تلقي كرد؟ صداي مردم را در هر رايي كه به صندوق‌ها مي‌ريزند بايد شنيد. انتخابات ۲۹ ارديبهشت فرصتي است براي شنيدن اين صداها. مردم مي‌گويند يك فرصت ۴ ساله براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله از دست رفت اما آقاي روحاني از دست داده‌ها را دستاورد تلقي مي كند و نمي‌خواهد آنچه در خارج از ذهن خود به عنوان يك واقعيت حقيقي قابل مشاهده است رويت نمايد. شكم مردم را نمي توان با اعداد و ارقام و آمار كاغذي سير كرد . مردم حساب جيب خود را دارند.

حجم نقدينگي بيش از ۱۰۰ درصد افزايش يافته است. بدهي دولت به بانك‌ها دو برابر شده است. اقتصاد ما در ركود تورمي مي‌سوزد اما رئيس جمهور مدعي است از ركود خارج شده‌ايم و از بانك مركزي برداشتي نكرده‌ايم!

ابر و باد و مه و خورشيد با دولت يازدهم همكاري كردند تا آنها شغلي براي جوانان اين مرز و بوم تدارك كنند، اما اكنون در هر خانه دو سه جوان بيكار تحصيلكرده وجود دارد.

عقلانيت سياسي حكم مي‌كند آقاي روحاني از وضعيت موجود در حالي كه افكار عمومي نسبت به آن معترض است دفاع نكند. او بايد بپذيرد در كارش نقص وجود دارد. اگر نقد مشفقانه منتقدين را قبول ندارد حداقل نقد دوستان خود در دولت و نيز شبكه رسانه‌اي حامي خود را بپذيرد. آنها از دستاورد برجام و نيز دستاوردهاي اقتصادي دولت با تامل و احتياط سخن مي‌گويند ، خوب است اين تاملات و نيز احتياط‌ها را ايشان در مواضع خود بويژه مناظرات ملحوظ كند.
انتشار یافته: 2
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
14:15 - 1396/01/27
واقعا یا بی انصافید وقصددارید بادروع دولت راخراب کنید یاواقعا نادان.کشوری که درامدش ازنفت بود اگر برجام نبود کم کم صادرات نفت صفر میشد.اونوقت هزاران بابک زنجانی پولدارمیشدند ونفت به یک دهم قیمت توسط قاچاقچیان صادرمیشد.خرید لوازم اولیع زندگی با صدبرابرقیمت ازطریق قاچاق خریداری میشد.اینه واقعا عزت؟الان میخونم کارخانه‌ما که سال ۸۹تعطیل شد الان توروزنامه هاخوندم گفتند۹۲.شرکت دوب اهن دودستگاه میخواست خریداری که سال ۸۷ بودجه جورنشد سال هشتاد هشت وقتی خواست بخره بخاطرتحریم ۹برابرشدقیمت دستگاه ولی بعدبرجام تونست خریداری کنه .واقعا انصاف ندارید؟قبل ازهدف مندی یارانه ها به هرایرانی عیرمستقیم ۷۰۰هزار یارانه تعلق میگرفت بعد دولت بهار ۶۵۵هزارتونش رابرداشت وفقط چهل وپنج هزاربه مردم داد.قیمت نان در۸۴ تا۸۵ چقدرفرق کرد بخاطرحدف یارانه اراد.یابنزین؟سکه طلا از ۹۰هزارتومن به ۱ملیونو۸۰۰هزاررسید مردم ندید؟روحانی از ۱ملیونو۸۰۰به ۱ملیون رسوندش؟دلاردراین ۴سال چقدر فرق کرد؟ایاواقعا قیمت هاثابت نموند؟چطورکاهش تورموحس نکردید؟وقتی دولتی برای اسایش مردم مجبوربه کاهش تورم میشه هراقتصاددانی میدونه نتیجش رکود میشع ولی موقتی ولی دولت بخاطر مردم این صعف که باز مقصر گدشتگان بودن به جان خرید.اخرتتونوبه قدرت نفروشید
Iran, Islamic Republic of
16:56 - 1396/01/27
اقایی لولیی چی از دست دادی جنگ خرابی را بس است حیا کنید
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج