آنچه براي پوست شما ممنـوع هستند
۵۲
۱۳ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۵
۳۲۰۱۲۳۲ 
در چه زماني به چه كرمي نياز داريد
آن‌قدر براي‌تان مهم است كه خريد يك كرم مناسب را در فهرست نياز‌تان مي‌نويسيد. به فروشگاه مي‌رويد و سعي مي‌كنيد از ميان كرم‌ها و لوسيون‌هاي بي‌شمار،‌ بهترين را انتخاب كنيد اما نمي‌دانيد چه كرم‌هايي براي شما ممنوع است

در چه زماني به چه كرمي نياز داريد

آنچه  براي پوست شما ممنـوع هستند

آنقدر برايتان مهم است كه خريد يك كرم مناسب را در فهرست نيازتان مينويسيد. به فروشگاه ميرويد و سعي ميكنيد از ميان كرمها و لوسيونهاي بيشمار، بهترين را انتخاب كنيد  اما نميدانيد چه كرمهايي براي شما ممنوع است

گاهي دنبال يك نام آشنا در ميان برندهاي مختلف ميگرديد و گاهي سعي ميكنيد از شنيدهها و ديدههايتان كمك بگيريد. ميان اين همه جنس رنگارنگ و متفاوت كه ادعاهاي گوناگون دارند، چطور ميتوانيد بهترين موردنظرتان را انتخاب كنيد؟ كرمهاي پوست، مرطوبكنندههاي بدن و صورت و لوسيونهايي براي پوستهاي خشك يا حساس، روشن يا تيره، براي شب يا روز يا ماسكهايي كه طبيعي بودن شان را به رختان ميكشند و... حالا به تمامي اينها كرمهايي كه ادعاي جدا كردن پوست را دارند هم اضافه كنيد و نگاهي به ضدآفتابها هم بيندازيد تا بيشتر گيج شويد. اينكه از چه راهي ميشود محافظ مناسبي براي پوست پيدا كرد، دغدغه خيليهاست؛ ما به شما نكاتي را يادآوري ميكنيم تا اين انتخاب را برايتان كمي آسانتر كند.

 مترجم: ليلي اسلامي

نكته

كرمهاي باقدرت زياد را بايد به پوست بدنتان بزنيد و پوست صورتتان را بايد با كرمهاي ضعيفتر محافظت كنيد.

چگونه به پوست آبرساني كنيد؟

مهم نيست پوست شما جزو كدام دسته است. درهرحال شما بايد در سالم نگهداشتنش تلاش كنيد و از محافظها هم كمك بگيريد اما اينكه از ميان تمام اين انتخابها، يكي را برگزينيد، كاملا بستگي به پوست شما و تركيبات آن محافظ دارد. اگر پوست شما خارش دارد يا در دسته پوستهاي خشك قرار ميگيرد، ناگزيريد كه آن را با لايه ضخيمي از كرم بپوشانيد. كرمهايي كه قوت كمتري دارند، براي آبرساني به پوست و حفظ رطوبت آن موثر هستند و ميتوانند كمك خوبي به پوستهاي طبيعي باشند اما لوسيونها ضعيفتر از ديگر محافظها هستند عنصر اصلي لوسيونها را آب تشكيل ميدهد و به همين دليل ميتوانند همراه خوبي براي پوستهاي چرب باشند زيرا پوستهاي چرب ديگر نيازي به پمادهاي چربكننده ندارند و تنها ميتواند با رساندن رطوبت به آنها كمك كند. ميزان كرمي كه به پوستتان ميزنيد، هم بستگي به زمان استفاده از آن كرم و هم به جايي از بدنتان كه پوستش را با اين محافظ ميپوشانيد دارد. يك كرم قوي معمولا شبها استفاده ميشود و در روزها بيشتر از كرمهايي با قوت كمتر استفاده ميشود. همچنين جايي از بدنتان كه در معرض كرمها قرار ميگيرد ميتواند تعيينكننده شدت و ضعف آنها باشد. براي مثال، كرمهاي باقدرت زياد را بايد به پوست بدنتان بزنيد و پوست صورتتان را بايد با كرمهاي ضعيفتر محافظت كنيد. ماههاي سال و درجه حرارت، همچنين شدت يا ضعف تابش خورشيد اهميت زيادي دارد. در ماههاي تابستان، بايد از كرمهاي سبكتر و آبرسان استفاده كنيد و كرمهاي چربتر را براي استفاده در ماههاي سرد سال انتخاب كنيد. حتما خودتان تجربه كردهايد كه سرما، رطوبت پوستتان را كمتر ميكند و با خشك شدن پوست، خارش و آسيبهاي ديگر به سراغش ميآيد. محل زندگيتان هم در اين مورد بياثر نيست. هواي شرجي نياز شما به آبرسانها و مرطوبكنندهها را كمتر ميكند، در حالي كه ساكنان مناطق كويري، گرم و آفتابي، بيشتر به مرطوبكنندهها و لوسيونهاي آبرسان احتياج دارند.

براي پوست‌هاي حساس كرم‌ها و مرهم‌هايي كه حساسيت‌زايي كمتري دارند استفاده كنيد. كرم‌هاي بي‌عطر و بي‌بو يا بدون‌رنگ مي‌توانند براي اين پوست‌ها مرهم مناسبي باشند

دنبال چه ميگرديد؟

اگر توضيحات قبلي ما شما را قانع نكرد و اطلاعات كافي را به شما نداد، تعجب نكنيد. انتخاب يك محصول مناسب بدون آگاهي كافي به هيچوجه ساده نيست. ما هم انتظار نداريم كه تنها با چند خط توضيح مشكل شما در انتخاب محافظهاي پوست را حل كرده باشيم. اما به شما توصيه ميكنيم براي آگاهتر شدن، نكات زير را هم در نظر بگيريد.

SPF،حداقل 15 يا حداقل 30؟

مهم نيست پوست شما از چه جنسي باشد و مهم نيست در چه منطقهاي زندگي ميكنيد. نور خورشيد در همهجا هست و به همه پوستها ميتابد. شما هرجا كه باشيد بايد پوستتان را در مقابل اشعههاي مضر و بيشمار خورشيد، محافظت كنيد. ضدآفتابها اين امكان را براي شما فراهم ميكنند. هرچقدر هم كه آفتاب در منطقه زندگي شما ضعيف باشد و هرچقدر هم پوستتان مقاوم باشد، باز هم از اين محافظ بينياز نميشويد. شما بايد ضدآفتابي را انتخاب كنيد كه حداقل 15 SPF را داشته باشد. البته بسياري از متخصصان توصيه ميكنند ضدآفتابي كه SPF كمتر از 30 دارند را  انتخاب نكنيد.

با پوستهاي چرب و پرجوش چه كنيم؟

اسيد آلفاهيدروكسي يك نيروي كمكي براي پوست شما بهشمار ميآيد. اين ماده ميتواند از پيرشدن زودرس و سريع پوست جلوگيري كند. براي رهايي از جوشهاي پوستي بايد سراغ محصولاتي برويد كه از اين ماده بهرهمند هستند همچنين اگر شما پوستي پرجوش يا پرآكنه داريد، بايد به دنبال محصولي باشيد كه ايجاد كومدون نكند.

پوست خشك به چه احتياج دارد؟

اگر پوستي خشك داريد، بهتر است از تركيبات قويتر استفاده كنيد. كرمهايي كه حاوي اسيد هيالورونيك و دايمتيكون هستند ميتوانند رطوبت را دوباره به پوست خشك شما بازگرداند. گليسرين، پروتئينها و اوره هم ميتوانند آب را به پوست جذب كنند، در حالي كه روغن گوسفندي، اسيدهاي چرب و مرهمهاي وازلين چربي را در پوست حفظ ميكنند. يك پوست خشك، پوسته پوسته يا پرترك هم به رطوبت نياز دارد و گاه هم به چربي، پس نيازهاي پوستتان را بشناسيد و چند مرهم را در كنار هم به
كار بگيريد.

نوشيدنيهاي مناسب پوست

مواد زيادي ميتوانند نياز شما را به آنتياكسيدها برآورده كنند. محافظهايي كه حاوي آنتياكسيدها هستند مثل چاي سبز، انار و شيرينبيان، ميتوانند پوست شما را تازه و سالم نگهدارند. آنتياكسيدها فعاليت سلولهاي پوست را تنظيم و از پيرشدن زودرس پوست جلوگيري ميكنند؛ پس آنها را فراموش نكنيد.

اينها حال پوستتان را خوب نميكند

برخي تركيبات به هيچوجه نميتوانند حال پوستتان را بهتر كنند. آنها ممكن است با پوست شما سازگار نباشند يا اينكه بهطور طبيعي، واكنشهاي بسيار مضري در پوست شما به وجود بياورند اما ممكن است شما پيش از اين از چنين تركيباتي استفاده كرده باشيد و از زيانشان آگاه نباشيد. ما موادي كه بايد از آنها پرهيز كنيد را به شما معرفي ميكنيم.

مواد رنگ و بودار را فراموش كنيد: اگر شما ميخواهيد پوست خشك و حساس يا چيزي شبيه اين را درمان كنيد، بهتر است از مرهمهايي كه عطر و بو دارند يا در آنها از رنگها استفاده شده، بپرهيزيد. بهتر است به جاي اينكه به فكر تغييردادن رنگ پوستتان باشيد يا بخواهيد آن را خوشبوتر كنيد، به فكر سلامت، زيبايي و شاداب ماندن آن باشيد. اگر شما دوست داشتيد پوستي گندمگون داشته باشيد اما حالا سفيد پوست هستيد، زياد روي اين موضوع تمركز نكنيد. استفاده مكرر از كرمهاي حاوي رنگ قطعا به پوست شما آسيب خواهد زد.

ماده ممنوع: پوست  پرجوش و پرآكنه دغدغه خيليهاست. شما ممكن است براي رهاشدن از آكنه، مرهمهاي بيشماري را به كار گرفته باشيد اما باز هم از شر آكنهها راحت نشده باشيد. متخصصان پيشنهاد ميكنند هنگام انتخاب مرهم مناسب براي پوستتان، از تهيه موادي كه حاوي لانولين هستند، اجتناب كنيد. اين مواد ميتوانند باعث بروز آكنه در پوست صورت شما شوند و ضررهاي ديگري هم به پوست بدنتان برسانند.اگر پوستهاي خشك و حساس داريد اسيد آلفاهيدروكسي را فراموش كنيد و از انتخاب موادي كه حاوي اسيد رتينوئيك و اسيدسالسيليك هستند بپرهيزيد. اين مواد ميتوانند سوراخهاي عميقي در پوست شما ايجاد كنند و به آن آسيب برسانند. شما براي حفاظت از پوست خشك و حساستان بايد از زدن مواد حاوي الكل به پوست خودداري كنيد تا آن را بيشتر از قبل خشك و آسيبپذير نكنيد.

منبع : مجله سیب سبز

نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج