قیمت تعرفه‌های جدید اینترنت مشخص شد
۶۳۳۸۰۳
۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۷
۴۸۲۴۴
جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منتشر شد. در این مصوبه، اپراتورها مجاز به کاهش سرعت مشترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه مصرف منصفانه» شده اند.
خبرگزاری مهر: جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منتشر شد. در این مصوبه، اپراتورها مجاز به کاهش سرعت مشترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه مصرف منصفانه» شده اند.
 
 جدول تعرفه های جدید اینترنت؛نحوه مصرف منصفانه اینترنت مشخص شد/تضمین ۹۵ درصدی سرعت برای کاربر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود، در راستای تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز و متناسب با وضعیت اپراتورهای ارتباطی براساس میزان تاثیرگذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنین حمایت و تقویت محتوای داخلی و ایجاد بازار رقابتی، مقررات حاکم بر اجرایی شدن تعرفه های بخش ICT را تصویب کرد.

در این مصوبه که در ۸ بخش، ۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیده و از دهم آذرماه امسال لازم الاجرا است، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی و برمبنای اتصال (Connection based) تنظیم کنند.

این درحالی است که ارائه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوریهای بی سیم (اعم از همراه و ثابت) می توانند جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.

ارائه اینترنت پرسرعت ثابت با ۹۵ درصد تضمین سرعت

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.
 
 جدول تعرفه های جدید اینترنت؛نحوه مصرف منصفانه اینترنت مشخص شد/تضمین ۹۵ درصدی سرعت برای کاربر

نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

کاهش سرعت اینترنت در صورت عبور از آستانه استفاده منصفانه

برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کرده و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.

اپراتور سرویس دهنده می تواند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای مشترکان خود اقدام کند. براین اساس، اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت مجاز است که پس از عبور مشترک از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه و کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه اقدام کند و یا آنکه براساس اطلاع رسانی های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی اقدام کند.

این مصوبه اپراتور اینترنت را ملزم کرده تا درهمه سطوح جدول و تمامی طرحهای تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارائه حجم ترافیک بین الملل از داخل، به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل ۲ برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل باشد.

هر گیگ اینترنت اضافه ۲ هزار تومان        

درهمین حال سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل برای فروش حجم اضافه، ۲ هزار تومان درنظر گرفته شده و براساس مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (شماره ۲۵۱) ، اپراتور اینترنت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافیک بین الملل اقدام کند.

دراین مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در سرعتهای مختلف تعیین شده است.

رگولاتوری اعلام کرده که با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اینترنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود، لغو می شود.

تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه ای (Offnet)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه، سقف تعرفه مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت (اعم از خطوط ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر) را مشابه سقف تعرفه مکالمات بین استانی و به مبلغ ۳۳ تومان (۳۳۰ ریال) تعیین کرد.

تعرفه اینترنت با سرعت بالاتر از ۱۰۰ مگابیت

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر را نیر تعیین کرده است. مطابق این مصوبه تنها در بخش «تعرفه ماهانه هر مگابیت بر ثانیه» در جدول بند ۱، مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ کاهش ۲۵ درصدی مشاهده شده و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.
 
 جدول تعرفه های جدید اینترنت؛نحوه مصرف منصفانه اینترنت مشخص شد/تضمین ۹۵ درصدی سرعت برای کاربر

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات شبکه انتقال

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، همچنین تعرفه سرویس شبکه انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰ مگابیت (۱۰۰Mbps ) و بالاتر نیز اعلام شده است.براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» که در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ آمده با لحاظ ۲۵ درصد کاهش برای ارائه کنندگان خدمات مجاز در بخش ارتباطات ثابت، مصوب شد و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.
 
جدول تعرفه های جدید اینترنت؛نحوه مصرف منصفانه اینترنت مشخص شد/تضمین ۹۵ درصدی سرعت برای کاربر

کاهش ۲۵ درصدی خدمات ابری در شبکه انتقال

برمبنای این مصوبه، تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر نیز اعلام شد. براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات برای خدمات ابر انتقال، ۲۵ درصد کاهش یافت.

از تاریخ  تصویب این مصوبه، تبصره ۲ بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لغو می شود و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.
 
 جدول تعرفه های جدید اینترنت؛نحوه مصرف منصفانه اینترنت مشخص شد/تضمین ۹۵ درصدی سرعت برای کاربر

تعرفه اتصال متقابل تعیین شد

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه اپراتورهای ثابت و همراه نیز تعیین شد.

براین اساس در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت (Fixed Termination Rate) به میزان ۱۵۰ ریال تعیین می شود.

در همین حال در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن همراه (Mobile Termination Rate) به مبلغ ۳۰۰ ریال تعیین می شود.

الزامات اپراتورهای ارتباطی برای ارائه خدمات اینترنت به کاربران

همچنین اپراتورهای اینترنت پس از تنظیم طرحهای تعرفه ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) از سوی تمامی اپراتورهای ارتباطی نیازمند اخذ تاییدیه از رگولاتوری نخواهد بود.

اما ارائه کننده سرویس موظف است در ارائه هرگونه خدمت ارزش افزوده، علاوه بر اخذ تاییدیه های پیشین از کاربران نهایی خدمت، ارائه سرویس را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس انجام دهد.

در ارائه این خدمات، ارائه هیچگونه خدمت پایه ای نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده شود.

در صورتیکه ارائه کننده سرویس نسبت به ارایه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتیکه ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یکسال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه ای خود خواهد بود.

در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف، اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه ای مذکور نیز اقدام کند.

اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف است تا برابر تشخیص و اعلام رگولاتوری نسبت به توقف ارائه خدمتی که تعرفه های آن به عنوان تعرفه برهم زننده رقابت سالم در بازار، تشخیص داده شده است، اقدام کند.
انتشار یافته: 47
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
14:18 - 1396/08/29
مگه شما منصف هستید واسه یه گیگ 3هزار تومان مالیات میگرین لطفا صحبت از منصف نکنید خالا مشتری ده فیلم با سرعت نامحدود دانلود کرد شما بیایید بگید خارج منصف رفته
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
خدایی اینایی که فرت و فرت فیلم دانلود میکنن و حتی فیلمای ایرانی رو دانلود میکنن باعث میشن دودش به چشم همه بره و قیمت اینترنت بقیه بالا بره
Iran, Islamic Republic of
14:21 - 1396/08/29
تعرفه واسه اینترنت موبایل چقدر در میاد اونوقت
Iran, Islamic Republic of
14:24 - 1396/08/29
یک بار نشد مثل آدم توضیح بدن چی به چیه! .

آخه این چه وضعشه هر دفعه میپیچونن که بیشتر اپراتورها سر مردم کلاه بزارن.

ما ملت ایران فقط ادعا داریم و بقیه رو خر فزض میکنیم
Iran, Islamic Republic of
14:24 - 1396/08/29
با توجه به وعده عای وزیرر محتر م ، اما خلف وعده مشاهده میگردد... پیش از مصوبه شرکته سرعت نمامی پکیج های خودشو رو ت سقف فنی قابل ارائه بتلا برده بودن اما اینجوری هزین ها گرونتر شده و سرعت ها هم پایین میاد
.
Iran, Islamic Republic of
14:25 - 1396/08/29
حجم منصفانه چقدره ؟؟؟(" منصفانه" می گم خندم میگیره )
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
احتمالا به گیگ نمیرسه
Iran, Islamic Republic of
14:25 - 1396/08/29
خخخخخخ همونه که تازه به ضرر مردم میخوان یکاری کنن کمتر به جهان وصل شیم هرچی کمتر به صرفه تر
Iran, Islamic Republic of
14:27 - 1396/08/29
اقا ناموسا یکی بیاد توضیح بده چیچی میگن اینا
سرعت512 کیلوبایت بر ثانیه یعنی چه؟
سرعت دانلود رو میگه؟آپلود رو میگه؟چیه بالاخره
قیمت هایی که زده ماهیانه س؟روزیه؟سالیانه؟
یکی توضیح بده خواهشا
پاسخ ها
آ کیا
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
سرعت دانلود رو میگه.
قیمت هم ماهیانست.
Iran, Islamic Republic of
14:30 - 1396/08/29
در کل انقدر پیچیده کردن که کسی سر در نیاره داستان چیه .... شما جیب مارو نزنید ، نمیخوایم به سودمون کاری کنید
Iran, Islamic Republic of
14:31 - 1396/08/29
خواهشا یکی بگه ما که وایرلس استفاده میکنیم ماهی چقدر باید بدیم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
شیب ملایم جهت تخلیه جیب مردم
وحید
Oman
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
حالا کم کم خودمون هم روش میدیم. مثل اون زمان بود فرزند کمتر زندگی بهتر. چه جور حالا فرزند بیشتر زندگی بهتر و با نشاط. آخه نسل جوان داره منقرض میشه به خاطر همین فرزند بیشتر. انترنت هم حکایت اونه دیگه
Iran, Islamic Republic of
14:31 - 1396/08/29
اون قسمت که میگه پس از عبور از مصرف منصفانه اپراتور می تونه حجم اضافی بفروشه دقیقا داره سرویس نامحدود رو به طور کامل حذف می کنه
Iran, Islamic Republic of
14:41 - 1396/08/29
مسخره کردن؟ چرا انقد میپیچونن مطلبو ، سقف منصفانشون اخر چند گیگ در ماهه؟
Iran, Islamic Republic of
14:45 - 1396/08/29
بدون نام ۱۴:۳۱ زدی تو خال. بعد من اصلا چیزی از این جدول ها متوجه نشده ام الان ما ک از اینترنت تلفن همراه استفاده میکنیم چجوریه
Iran, Islamic Republic of
14:55 - 1396/08/29
اصلا یکی از دلایل روی آوردن مردم به طرح نامحدود این بود که خیالشون راحت باشه آی اس پی ها سرشون توی محاسبه کلاه نمی زارن، ولی الان با این محاسبه های عجیب و غریب اصلا کسی نمی فهمه پولش کجا رفته، شما هم که فکر نمی کنم بتونید نظارت کنید یا بخواهید نظارت کنید.
یه سوالی هم داشتم ، ما توی ایران سرعت 100گیگابیت در ثانیه برای کاربر خانگی داریم؟!!! (جدول دومی ردیف پنجم)
Iran, Islamic Republic of
15:04 - 1396/08/29
چرا همش به نفع اپراتور اول کار میکنید!!! چون دولتیه! رگلاتوری میتونه خدمتی رو که رقابت سالم رو از بین میبره حذف کنه!!! یعنی چی، یعنی اگه اپراتورهای دیگه یه خورده به نفع مردم کار کردن جلوشونو بگیرین!!! خودتونو مسخره کردین....
Belgium
15:04 - 1396/08/29
کاربر گرامی
اشتباه نکن ، در همه کشورها سیاست مصرف منصفانه هست، حتی جالبه بدونی در ژاپن هم هست و جالب تر اینکه مال اونها محدودتر از مال ماست در اونجا هر کاربر در ماه از یک و سه دهم گیگ بیشتر نمیتونه مصرف کنه ...
Iran, Islamic Republic of
15:07 - 1396/08/29
ههه اینا تا جایی که بتونن میخوان جیب ملتو بزنن.
یعنی چی که هر چی بیشتر استفاده کنی سرعتش میاد پایین؟ این مسخره ترین چیزه! بقیه کشورا کاری میکنن که مردمشون در رفاه باشن و راحت با کمترین هزینه به پر سرعت ترین اینترنت ها دسترسی داشته باشن بعد متاسفانه در کشور ما همه چی فقط پوله‌ و پول. قیمتا بالا کیفیتا افتضاح .
حالا هم که این طرحو میخوان اجرا کنن. ایول واقعا افتخار میکنم بهتون‌ که چشمتون جز پول هیچی دیگه نمیبینه . ایول!
Iran, Islamic Republic of
15:40 - 1396/08/29
بهتر که نمیشه هیج بدترم میشه
هربار ازاین باغ(باتلاق)بری میرسد
Iran, Islamic Republic of
15:50 - 1396/08/29
هه توره خدا چرا خنده مارو در میارین اخه؟ چیشده؟ روشهای جیب بریه قدیم کفاف دخل و خرجتونو نمیداد که این کارو کردین تا حسابی بتونین پول به جیب بزنین...1ریال هم اگه پوله مردم رو اضافی به جیب بزنین حق و الناس هستش و باید جوابگو باشین و یه روزی پس میدین 1000 برابرشو با بیماری و رسوا شدن و..... لابد یه اینترنت 512 کیلو بیت رو میخواین سقف منصفانش رو بذارین رو 2گیگ یا تهش 5 گیگ حتما ...بعدشم همگی توجه کنین: فرمودند 512 کیلو بیت نه کیلو بایت...بیت با بایت فرق داره... الان به صورت واضح به همه توضیح میدم ...
هر 1 واحد بایت از 8 واحد بیت تشکیل‌شده است درنتیجه هر سرعتی که به بیت محاسبه شود برای تبدیل واحد به بایت باید تقسیم‌بر عدد 8 شود.
مثال: سرعت پهنای باند یک سرویس 128Kbps است یعنی در زمانی که می‌خواهیم سرعت دانلود یا دریافت استاندارد از اینترنت را محاسبه کنیم عدد 128 را باید تقسیم ‌بر 8 نماییم که می‌شود 16KBps
بله اینطوریاست اقایون خانما خیلی وقته جیبه مارو دارن میزنن و ما به خاطر نیازی که به اینترنت داریم نمیتونیم چیزی هم بگیم و دستمون به جایی نمیرسه
Iran, Islamic Republic of
15:53 - 1396/08/29
یادمه قیمت بیسکویت و کفک پنج تا تک تومنی بود
الان شده پونصد تومن
یعنی صد برابر شده
یا همون سکه ۱۴ برابر شده
بعد میگن تورم توی ایران انقده
اگه تورم توی ایران به قول شما انقده فوقش پفک میشد صد تومن
واسه نفس کشیدن نمی دونم چرا کنتور نصب نمی کنید آخه مردم زیاد نفس می کشن و پول خوبی توشه!
اینترنت منصفانه؟!
خیلی مسخره است بخدا
همین یه هفته پیش بخاطر ۱۶ مگ اینترنت ایرانسل هزار و خورده ای ازم کم کرد (یعنی اینترنت آزاد)
یه جوک خنده دار دیگه ای هم هست
بغلش می نویسن اینترنت بین المللی ههههه
انگار توی دنیا اینترنت کوچه به کوچه و محله به محله هم داریم خخخخ
فقط دارن محاسبه می کنن چطوری سر مردم کلاه بذارن!
آبونمان تلفن ثابت چه استفاده کنی چه استفاده نکنی ۴۱۰۰ تومنه!!!
بعد اونجاش چه استفاده کنی چه استفاده نکنی می نویسن انقد مکالمه داخل استانی و داخل شبکه داشتی!
دوستم تلفنش بی استفاده مونده ۱۱۷ هزار تومن بخاطر آبونمان باید پول بده!
منم دیدم عه واسه سه ماه ۱۵ تومن برام اومد بدون اینکه استفاده کنم حتی قطعش هم کرده بودم رفتم فروختمش! اخه گفتن چه استفاده کنی چه استفاده نکنی چه قطع باشه و چه وصل باشه بازم باید آبونمان بدی!
حیف پول ندارم وگرنه می رفتم مخابرات میزدم اخه توش خیلی پوله
از هر ایرونی ۴۱۰۰ تومن بگیری دیگه خیلیهههههه
هی خدا
اخه واسه چی باید اپراتورها واسه یک گیگ ۵۰۰۰ تومن پول بگیرند!
بعد دو گیگ رو بهت میفروشن ده هزار تومان زیرش می نویسن یک گیگ بایت رایگان شبانه یک گیگ هم روزانه خخخخخ
من تو کف اون یک گیگ موندم که به نام شبانه رایگان قالب ملت می کنن!
خوبه ما کاره ای نشدیم و بدبخت بیچاره هستیم و توی اون دنیا حسابمون پاکه که فقط کلاه سرمون گذاشتن ولی وای به حال اونای که کاره ای بودن و کلاه سر مردم گذاشتن!!!
از خدا هم نمی ترسید از قیامت بترسید!
دیگه فقط اونجاش که کارت شارژ ده تومنی رو یازده تومن می خری و نه هزار تومن اعتبار داره ههههههه
پاسخ ها
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
واقعا خیلی بیکاری
Iran, Islamic Republic of
16:15 - 1396/08/29
همین الان طرح یکساله با سرعت 16 رو میشه با قیمت 150 گرفت ولی با این طرحها باید یک میلیون بدیم،، تازه اینترنت خارجی فقط 10 gig داره،، در حالیکه همه از اینترنت خارجی استفاده میکنن دوباره باید پول اضافه بدن.. باید اعتراض کنیم
United States
16:41 - 1396/08/29
یک کلام بگو هم اینترنت محدود می کنیم هم کاری بکنیم خودتون هم با دست خودتون محدودش کنید کنترل + پول اونم چهار ماه اخر سال که .......
Iran, Islamic Republic of
17:16 - 1396/08/29
آقای وزیر باید یک ساله باشه این جوری بهتربود امسال برای یک سال آینده 12 گیگا بایت گرفتم بااین همه توضیحاتتون مدادماه اومدب راس کارت الان این حرف میزنی جناب وزیر جوان طرح که قبلی که هفته پیش گفتین راضی نیستم باتشکر
Romania
17:28 - 1396/08/29
واقعـــــا دارن به مردمـ ظلمـ میشه
Iran, Islamic Republic of
17:29 - 1396/08/29
خب همون فروش حجمی بهتر بود که . حداقل مصرفت دست خودت بود. و کاهش سرعتی هم وجود نداشت. اینجوری از دو طرف مصرف کنند ضرر میکنه جناب.مسخره ترین اینترنت جهان رو با قیمت سرسام آور به مصرف کننده تحویل میدید با محدودیت های بی شمار. خداشفاتون بده و به ما هم پول بده بلکه فرار کنیم از این اوضاع. یا حق
Iran, Islamic Republic of
19:58 - 1396/08/29
هدف آقای وزیر این است که مردم از کانالهای اجتماعی خسته شوند زیرا سرعت 512 برای کانالهای اجتماعی بسیار پایین است و از طرفی سرعت های بالا گران هستند و مردم آنها را نمیخرند و ایشان به هدف خود که همان کم کردن دسترسی آحاد مردم به اینترنت است میرسد
Iran, Islamic Republic of
20:25 - 1396/08/29
ما که نفهمیدیم این سرویس غیر حجمی چیه دیگه هر روز یه اسم جدید میزارن اصلا معلوم نیست که این سرویس نامحدوده یا حجمیه که اگه نامحدوده چرا گیگ میفروشن اگه حجمیه چرا اسمش غیر حجمیه و اگه گیگ میفروشن پس اینترنت نامحدود چطور میشه خب یه سری از مردم میخوان اینترنت نامحدود بگیرن که راحت استفاده کنن چون مصرفشون و دانلودشون زیاده و حقشونه که همون سرعتی که برای نامحدود میگیرن بهشون سرویس داده بشه حالا اگه سرعت نصف بشه یا یک سومش کم بشه هم منطقیه اما اینکه بخواید یه مقدار خیلی کمتری از سرعتی که خریده بهش بدید که واقعا نامردیه و همون کاری میشه که قبلا و چند سال پیش انجام میدادید و بنظرم هنوزم همون کم فروشی ای که قبلا انجام میدادید رو انجام میدید و اگر مسلمونید بدونید که ملت حلالتون نمیکنه. ما گناهمون چیه که اینترنت با کیفیت میخوایم شما که میخواید همه ی استاندارد ها رو به کشورای خارجی نزدیک کنید چرا کیفیت و سرعت اینترنت رو به اونا نزدیک نمیکنید و چرا قیمت رو اندازه ی اونا کم نمیکنید با اینکه اگه به دلار هم حساب کنیم بازم چند برابر میشه و به نفع شماست اما شما باید قیمت رو به اندازه ی استاندارد و میانگین جهانی پایین بیارید. شما حتی فیبر نوری رو که در انحصار مخابرات هست هم توی سرویس دهی به مردم کوتاهی میکنید و اگر شما به شرکت های سرویس دهنده اجازه ی استفاده از فیبر نوری بدید خیلی از شکایت ها و طلب های مردم از شما رفع میشه شما چند ساله که برای مردم فیبر نوری میکشید اما هنوزم کامل کابل نکشیدید و خود مخابرات و وزیر ارتباطات قبلی گفته بود که فعلا دو درصد از مردم فقط فیبر نوری دارند که از این دودرصد حتما بیشتر از یک درصدش تهرانه و هنوز برای بقیه ی جاها کابل نکشیدید و اگر فیبر نباشه این سرعت های ۱۶ مگابایت و ۵۰ مگابایت اصلا به کار نمیاد و باید کل کشور فیبر نوری کشیده بشه تا بشه با سرعت و کیفیت بالا به مردم سرویس داد. تا الان هم مردم از شما راضی نیستند و اگر شما در مورد تغییر کابل ها به فیبر نوری و تغییر کیفیت سرعت و تعرفه ها به استاندارد و میانگین جهانی یک نظر سنجی بذارید و از مردم نظر بخواید خیلی از مردم با تغییر کابل ها و افزایش کیفیت موافقت میکنن و این یکی از لازمه های سرویس دهی خوب و جلوگیری از قطع و وصلی است و یکی از ملزومات ایجاد عدالت هست. لطفا انصاف داشته باشید و حق مردم رو در ازای پولی که میدن بهشون بدید.
Iran, Islamic Republic of
20:32 - 1396/08/29
از کشور خارج میان توسایتتون مطلب میخونند برام جای سوال بود؟؟؟ قصد توهین کردن ندارم باتشکر
Iran, Islamic Republic of
21:26 - 1396/08/29
همین جمله استفاده منصفانه و حجم منصفانه! دقیقا راه کاره زیرکانه ای برای کلاه گذاشتن اپراطورها به سر مردم بیچاره هستش و اپراطورها هم با همین بند ذکر شده به مردم دروغ و دزدی خواهند کرد
کاش که صادقانه و حقیقتا به فکر مردم بودن حداقل دراین مورد! ولی متاصفانه واقعیت چیز دیگه هستش!
Iran, Islamic Republic of
21:28 - 1396/08/29
اینا تعرفه اینترنت خانگی یا adsl هست برای موبایل همان روال سابق چون چندین بار گفتن همه جای دنیا این جوریه قدیم چون حجمی بود زیاد سرعت اهمیت نداشت مثلا با سرعت 2 میگرفتی سرعت تا 16 هم بالا می آوردند ولی الان اگه با سرعت 2 بگیری همان 2 هست نه 1 میشه نه 16 که ماهی 25 هزار تومان سالی میشه 300 تومان سرعت 16 هم باید خداحافظی کنیم ماهی 80 تومان که سالی تقریبا میشه 1 میلیون
یک تحقیقی من کردم تو امریکا هم نامحدود ارائه می دهند و حجم منصفانشون 1 ترا دانلود برای هر ماه هست ولی فکر کنم برای ما حدود 10 گیگ ماهانه باشه که اگه این حجم تموم بشه سرعتتو طوری میارن پایین در حدی که یک کلیپ 5 دقیقه ای بخواهی از تلگرامت بگیری باید یک شبانه روز پای گوشی بشینی تا دانلود بشه
به فرض اگه ماهی 20 گیگ حجم اضافه خرید کنی با توجه به قیمت 2 تومنی که گفتن ماهی 40 تومان هزینه کنی خلاصه یک زمانی ما حجمی با سرعت تا 16 و شبانه رایگان سالی می گرفتیم 200 تومان
الان یک سرعت معمولی و یک حجم معمولی سالی 1 میلیون هزینه می خوره
Iran, Islamic Republic of
22:08 - 1396/08/29
آقا نخواستیم آقا
آقا به کی بگیم شما نمیخواد دلتون واسه اینترنت ما بسوزه
اینترنت ما همینی که هست عالیه
آقاجان ، شما کی شده یه حرکتی بزنید که به نفع ملت باشه
بیخیال شید خواهشن و خودتون رو به زحمت نندازید که اینترنت رو تغییری توش ایجاد کنید
هرچند کاملا مشخصه شما زمانی تغییر ایجاد میکنید که سود بیشتری نصیب دولت محترم بشه
Iran, Islamic Republic of
00:00 - 1396/08/30
چرا انقدر خرتوخر من نمیفهمم چی میگن چقدر حجم میدن؟
Iran, Islamic Republic of
00:57 - 1396/08/30
راهی دیگر برای تلکه کردن کردم مظلوم ایران
دست مریضا
Iran, Islamic Republic of
03:56 - 1396/08/30
کل متن خواندم و باز هم متجه نشدم، سقف مصرف اینترنت منصافنه چقدر است؟! مثلا چند گیگابایت مصرف کنیم ، از سقف زدیم؟!
Iran, Islamic Republic of
08:15 - 1396/08/30
خدا رحم کنه!
این که به اپراتور اجازه دادن وقتی مصرف مشترک بالا میره، سرعت را کم کنه، نشون میده چیزی تغییر نکرده،
یا حداقل چیزی بهتر نشده.
کاش میشد تو کشور ما هم ، هر شخص حقوقی و حقیقی، به سود کم قانع باشه.
Belgium
09:56 - 1396/08/30
من این کامنتو
15:04 - 1396/08/29
به کنایه گذاشتم که شما قسمت های کنایه آمیزشو حذف کردید!
آخه 1 گیگ مصرف منصفانه در ژاپن؟ 1 گیگ مال 10 دقیقشون هم نیست
Iran, Islamic Republic of
10:24 - 1396/08/30
من آخرش متوجه نشدم این طرح چه فرقی یا حجمی داره؟ به جای واژه حجمی گذاشتن منصفانه!!!
United States
12:58 - 1396/08/30
یکی از بدترین وزیران ارتباطات همین آذری جهرمیه،از بستن تاینی موویز و ... تا گرون کردن اینترنت;
Iran, Islamic Republic of
19:15 - 1396/08/30
جلل خالق مگه تو ایران اینترنت با سرعت 100 مگ و گیگ بر ثانیه داریم؟؟؟؟؟؟؟
مگه ما سرعت بالا 50 مگ هم داریم تو ایران؟؟؟؟؟
کی استفاده میکنه اینارو !!!!!
Iran, Islamic Republic of
04:40 - 1396/09/04
شیطون سرکلاس اینا نشسته مگه میشه سرما کلاه نگذارند.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج