ایرانی‌ها و افغانی‌ها؛ خیلی دور و خیلی نزدیک
۱۰۰۱۳۳۸
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
۹۶۷۱ 
اتفاقات سال‌های اخیر و تصادم‌های میان ایرانی‌ها و افغان‌ها، منجر به سوتفاهم‌های زیادی شده، حجم بدبینی زیاد است و فراتر از حد تصور این گزارش اما داده‌هایی بعضا خلاف تصور و البته واقعی از نوع نگرش ایرانی‌ها و افغان‌ها به هم می‌دهد.

برترین‌ها: اتفاقات سال‌های اخیر و تصادم‌های میان ایرانی‌ها و افغان‌ها، منجر به سوتفاهم‌های زیادی شده، حجم بدبینی زیاد است و فراتر از حد تصور این گزارش اما داده‌هایی بعضا خلاف تصور و البته واقعی از نوع نگرش ایرانی‌ها و افغان‌ها به هم می‌دهد، گزارشی که در روزنامه شرق منتشر شده.

نگرش ایرانیان به مهاجران افغانستانی در کشور

در این گزارش می خوانید: 

* چهار دهه از شروع مهاجرت گسترده اتباع افغانستاني به ايران مي‌گذرد. به همان نسبت که جامعه ايران در اين مدت مسير پرفراز و فرودي را پيموده، شرايط زندگي مهاجران در ايران و سياست مهاجرتي دولت در قبال آنها نيز تغيير کرده است.

* در حال حاضر بر اساس قوانيني که از اوايل دهه 1380 اجراي آن آغاز شد اتباع افغانستان تنها مجاز به زندگي در برخي مناطق کشورند و از حق اقامت و کار در بسياري شهرها و روستاها خصوصا در استان‌هاي مرزي برخوردار نيستند. برخي کلان‌شهرها نيز ‌اجراي همين قانون عدم حضور اتباع افغانستاني در شهر را افتخاري براي خود مي‌دانند. آيا تهراني‌ها هم تمايل دارند حضور اتباع افغانستان در شهرشان ممنوع شود؟ ‌ افکار عمومي در برابر اين پرسش دوقطبي است؛ 43 درصد موافق ممنوع‌شدن تهران و 41 درصد مخالف‌اند.

* تمايل به عدم حضور افغانستاني‌ها در تهران در ميان کساني که تحصيلات کمتري دارند يا ساکنان پهنه جنوب تهران (جنوب خط خيابان انقلاب) بيشتر است. در پهنه جنوب تهران که تعداد مهاجران افغانستاني بيشتري ساکن هستند، از هر دو نفر، يک نفر خواهان ممنوع‌شدن تهران براي حضور افغانستاني‌هاست. به‌علاوه افرادي که گفته‌اند در زندگي با مشکلات معيشتي مواجه‌اند بيش از ديگران با ممنوع‌شدن تهران براي افغانستاني‌ها موافق‌اند. بايد توجه شود سه متغير تحصيلات، پهنه سکونت و پنداشت از وضع معيشتي مستقلا بر موافقت با ممنوعيت اثرگذارند و مثلا نبايد اثر زندگي در مناطق جنوبي يا وضعيت معيشتي ضعيف‎تر را به سبب سطح پايين‌تر تحصيلات دانست.

نگرش ایرانیان به مهاجران افغانستانی در کشور

* نگرش به حضور مهاجران در شهر را از يک وجه ديگر هم مي‌شود بررسي کرد؛ تمايل به جداسازي فضايي. از مردم سؤال شده تا چه اندازه موافق‌اند افغانستاني‌ها به جاي زندگي در نقاط مختلف شهر، در محله‌هاي خاص زندگي کنند يا دولت آنها را در محله‌هاي خاص متمرکز کند. 44 درصد تهراني‌ها با اين جداسازي موافق‌اند‌. در اين مورد هم افراد با تحصيلات پايين‌تر و ساکنان مناطق جنوبي تهران بيشتر موافق تمرکز مهاجران در محلات خاص هستند. نکته جالب اينجاست افرادي که اعلام کرده‌اند در زندگي با مشکلات معيشتي مواجه‌‌اند اگرچه بيش از ديگران خواهان ممنوع‌شدن تهران براي افغانستاني‌ها هستند اما از جهت تمايل به جداسازي محلات با ديگر گروه‌ها تفاوت ندارند. بخشي از دليل اين مسئله مي‌تواند هراس آنها از افزايش تعداد مهاجران در محله يا محلات مجاور محل زندگي‌شان باشد.

* به اين نکته نيز بايد توجه شود که يک‌سوم کساني که با ممنوعيت تهران براي حضور افغانستاني‌ها مخالف‌اند از تمرکز آنها در محلات خاص دفاع مي‌کنند؛ يعني با اينکه مخالفتي با حضور آنها در شهر ندارند اما شکلي از کنترل را ضروري مي‌دانند. ‌نگرش منفي به مهاجران و تمايل به جداسازي را درباره تحصيل کودکان افغانستاني هم مي‌توان ديد. شواهد متعددي وجود دارد که برخي والدين نسبت به حضور کودکان افغانستاني در کلاس درس فرزندانشان معترض‌اند که در مواردي به جداشدن کلاس‌ها منجر مي‌شود.

* در پاسخ به پرسشي درباره تحصيل کودکان مهاجر، 40 درصد تهراني‌ها معتقدند افغانستاني‌ها بايد در مدارس ويژه خودشان درس بخوانند اما در مقابل 52 درصد مخالف جداسازي دانش‌آموزان افغانستاني‌اند ‌و زنان بيش از مردان از تفکيک مدارس دفاع مي‌کنند. در پهنه جنوب تهران نيمي مدافع تفکيک و نيمي مخالف‌اند اما در پهنه شمال نسبت دو به يک به نفع مخالفان جداسازي مدارس است.به غير از پنداشت کلي درباره حضور مهاجران افغانستاني در شهر از پاسخ‌گويان درباره تجربه‌هاي شخصي‌تر هم سؤال شده است. وقتي از آنها درباره همسايه‌شدن يک خانواده افغانستاني پرسيده شده، 46.5 موافق بوده‎اند‌. اثر پهنه سکونت و ميزان تحصيلات در نوع پاسخ به اين سؤال بسيار اندک است، اما افرادي که گفته‌اند در زندگي مشکلات معيشتي دارند کمتر از ديگران به همسايگي با يک مهاجر افغانستاني راغب‌اند.

نگرش ایرانیان به مهاجران افغانستانی در کشور

* کمتر از يک‌چهارم شهروندان تهراني بر اين باورند که آنچه حق آنهاست صرف آموزش و بهداشت افغانستاني‌ها مي‌شود. دليل اين تفاوت را مي‌توان در بي‌بهره‌بودن مهاجران از بسياري يارانه‌هاي آموزش و بهداشت دانست. از ابتداي دهه 1380 کاهش بهره‌مندي از يارانه‌هاي حمايتي يکي از ابزارهاي کاهش جمعيت مهاجران در ايران و کاهش هزينه‌هاي عمومي دولت بوده که سبب شده اتباع افغانستاني براي تحصيل در مدارس و دانشگاه‌ها شهريه بپردازند و هزينه درمان را نيز کامل پرداخت کنند.

* 53 درصد از تهراني‌ها افغانستاني‌ها را عامل افزايش جرم و جنايت در ايران نمي‌دانند. نکته مهم ديگر اينکه تنها 4.2 درصد پاسخ‌گويان تجربه مزاحمت از طرف يک افغانستاني براي خود يا خانواده‌شان را داشته‌اند‌.

* بيش از نيمي از شهروندان با تصميم دولت براي شناسنامه‌دادن به اين کودکان موافق‌اند و البته نيم ديگر يا مخالف‌اند يا عقيده صريحي بيان نکرده‌اند. نکته جالب‌تر، موافقت شمار بيشتري از تهراني‌ها با شناسنامه‌دادن به فرزندان مهاجراني است که بيش از 30 سال در ايران زندگي کرده‌اند؛ 57 درصد با شناسنامه‌دادن به اين کودکان موافق‌اند. اعطاي شناسنامه به کودکان پناهنده يعني آن دسته از مهاجران که با کارت آمايش در ايران زندگي مي‌کنند نقطه شروعي براي ادغام ساختاري مهاجران در جامعه ايراني خواهد بود. ‌در يک سؤال ديگر از پاسخ‌گويان راديکال‌ترين سياست ضدمهاجر در برابر شهروندان گذاشته شده و از آنها خواسته شده بگويند چقدر موافق‌اند دولت همه افغانستاني‌ها را از کشور خارج کند و هيچ‌کدام در ايران نمانند. اينجا هم نگرش دوقطبي و نسبت حدودا 40 درصد موافق و مخالف برقرار است‌. موافقت با اين گزاره در ميان افراد با تحصيلات کمتر و در ساکنان پهنه جنوب بيشتر است؛ نيمي از افراد با تحصيلات ديپلم و کمتر و نيمي از شهروندان ساکن جنوب خط خيابان انقلاب با اين گزاره موافق‌اند.

* مناقشه بر سر منافع و مضرات حضور مهاجران افغانستاني در ايران نقطه کانوني بحث موافقان و مخالفان حضور آنها در ايران است. يک طرف اثرات اقتصادي حضور مهاجران بر آباداني ايران را برجسته مي‌کند و طرف مقابل نيز به مواردي همچون بي‌كاري ايرانيان، افزايش جرم يا بيماري متوسل مي‌شود. ‌ تعداد کساني که حضور مهاجران را در مجموع به نفع کشور مي‌دانند نصف کساني است که مضرات آن را بيشتر تصور مي‌کنند. همچون موارد پيشين در اينجا هم ساکنان پهنه جنوب، افراد با تحصيلات کمتر و کساني که با مشکلات معيشتي درگيرند بيش از ديگران حضور مهاجران را ضرري براي کشور مي‌دانند.

برچسب ها:
انتشار یافته: 92
در انتظار بررسی:29
Iran, Islamic Republic of
08:02 - 1399/03/13
ازایران برن‌تا‌شاه‌سلطان حسین نشدیم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
مشکلی ایران حضور مهاجران افغان نیست مشکلات اقتصادی ایران اختلاس است و دزدی است، اختلاس و دزدی دست افغانی ها نیست
دونالد ترامپ
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
بزار من حرف دل مردم ايران رو بزنم ايراني ها با مهاجرت افغان ها مخالف نيستن ولي يه افغاني دکتر رو به يه کارگر افغان ترجيح ميدن . ايراني ها دوست ندارن افغان هاي غير قانوني و بيسواد ببينند . دوست ندارن خانواده هاي ايراني که با افغانها وصلت ميکنند رو ببينند . حاضرند پول مالياتشون خرج افغان ها بشه ولي به شرطي که اون افغان تحصيل کنه و باسواد بشه و در همين ايران به خدمت مشغول بشه . اين که نميشه بيان اينجا باسواد بشن برگردن کابل و ..... ما تاحالا يه دکتر افغان نديديم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
چرا ناراحتین هم زبوناتونن خب
دونالد ترامپ
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
يدونه دکتر افغان نديديم تابحال
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
نژاد پرست نباشیم
اونام انسان هستند بهتره دعا کنیم کشورشون امنیت باشه زودتر برگردن
درسته که خودمون مشکلات زیاد داریم اما انصافا مشکلات ما واسه بودن یا نبودن افغان ها نیست
باید ریشه مشکلات و فساد رو تو مسولین پیدا کرد
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
جای اینکه با کشورای غربی متمدن بگردیم پیشرفت کنیم افغانی به میزان لازم وارد کردن
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
اول از همه بگم افغانی نیستم از شانس بدم ایرانیم
اگر افغانی بودم همه جای دنیا عزت و احترام داشتم میتونستم برم پناهنده بشم ولی خدانکنه بدونن ایرانی
دوم اینکه اینقدر نگین آمریکا نژادپرستن
ایران بدترین آدمای نژادپرست روی زمینن
Germany
08:13 - 1399/03/13
اصلا حضور افغانی ها مخل امنیت جامعه و باعث بیکاری بسیاری از جوانان ایرانی مهمانی دیگه بسه
پاسخ ها
حمیدخان
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
والبته تنها چیزی که برای دولت مردها مهم نیست نظر من وشماست
دونالد ترامپ
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
يه دکتر افغان نمياد ايران ...
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
نه که خیلی از ایرانی ها درست کار میکنن شانس آوردیم این افغانی ها هستن وگرنه جوان ایرانی چاه حفر میکنه پی ساختمون میزنه کار زور میکنه
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
نژاد پرست نباشید لطفا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
دقیقا
Japan
08:15 - 1399/03/13
افغانستانی ها از ایرانیان ساکن
ایرانی تر هستند
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
این نظر افغانی ها است و معلوم است که تو هم افغانی هستی
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
کسی که به کشور خودش وفا نکرد به کشور دیگه نمیکنه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
عزیز افغان حتما باید یه فرقی بین من ایرانی و شمای افغانی که توی کشور ما هستید باشه دیگه در ضمن محدودیت های ایجاد شده توسط ایران برای شما خیلی کمتر از بقیه کشور ها هست
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
ببین این تعبیر (ایرانیتر) خیلی بی معناست
یعنی چی؟ یعنی یکی بیشتر ایرانیه و یکی کمتر ایرانیه؟
واقعا تعبیر خیلی مسخره ای است
افغانیها هم درست مثل کردها و لرها و ترکها و عربها و بلوچها و دیگران، جزو قبایل و اقوام ایرانی هستند اما در اواخر قرن ۱۹ با مرزبندی های مصنوعی، بین این دو پاره از قبایل جدایی
مصنوعی ایجاد شده
فرهنگشون هم که با همدیگه مشترکه: اگه اونجا فرخنده دارند اینجا هم رومینا دارند
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
خیلی از افغانیا به اسم خارجی بودن از تسهیلاتی برخوردارن که خود ما ایرانیا محرومیم
مثلا سهیمه کنکور دارن :|
بی نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
این حرف یه افغانیه زیاد بودن افغان ها در ایران واقعا بده
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
.نظرات مثل 8:15 خیلی ترسناکه
Iran, Islamic Republic of
08:55 - 1399/03/13
من مطمئن هستم این آمار دقیق نیست اولا کشور ما یک کشور بحران زده است که مردم محتاج هستند و پذیرش این همه مهاجر با این کثرت ندارد دوما این مهاجران متاسفانه از نوع مردمی با فرهنگ پایین ... در میان آنها عادی تلقی می شود در حالی که این همه جوان بی کار داریم چرا باید این همه سال مهمان ما باشند به نظر شما یک ایرانی می تواند یا جرات دارد در افغانستان زندگی یا سرمایه گذاری کند متاسفانه اینها به علت آشنایی با بی خیالی و بی قانونی کشور هر وقت بخواهند وارد کشور می شوند ....و راحت هم از کشور فرار می کنند البته خود مردم ایران هم بی تقصیر نیستند که منزل و زن به آنها می دهند
Iran, Islamic Republic of
08:59 - 1399/03/13
فکر کنم اونا میخان ما رو بیرون کنن. این آمارها هم که همش با اختلاف چند درصدی همش به سود اوناست
Iran, Islamic Republic of
09:06 - 1399/03/13
در کل تهرانی ها دیدگاه نامناسبی به شهرستانی ها یا حتی ساکنان مناطق پائین شهر دارند حالا چه برسه به پناهندگان افغان.
همه مهاجرها چه ایرانی چه غیرایرانی دلایلی برای خودشون دارند که ترک وطن کرده اند.
Iran, Islamic Republic of
09:25 - 1399/03/13
اقا چه نگرشی ایران داره نسلش تعقیر مکنه
جوانان ایرانی که با این وظیت نمی تونن ازدواج کنن
نسل داره برمی‌گرده.
Iran, Islamic Republic of
09:45 - 1399/03/13
در کشور ایران. ایرانی ها مستاجر افغانی ها شدن
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
وباید بگیم ایرانیان مقیم ایران هستیم واین یعنی تکرار داستان فلسطین
بدون نام
Germany
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
چون افغانها لیاقت دارن
ایرانم سرافراز
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
درود به شرفت
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
و البته که خیلی از افغانی ها هنوز گچکاری و بنا هستند
ز
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
اوه خدای من....چرا دروغ به هم میبافین همه میدونن که تو ایران هیچ افغان ای نمیتونه سند به نام خودش بزنه چه ماشین چه ملک
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
نوش جونتون
Iran, Islamic Republic of
10:04 - 1399/03/13
چرخ اقتصاد زیر دست این افغونیاست فعلا هر جا که میری هستن دولت باید مثل اکثر کشورها اینا رو به کمپ مخصوص ببره .اینا رو بریزین بیرون اونوقت میبینید چقدر شغل و خونه و مغاذه والبته ترافیک مشکلشون حل میشه .اقتصاد یک کشور رو اینا ویران کردن .
Iran, Islamic Republic of
10:11 - 1399/03/13
متاسفم از اینکه یک انسان رو براساس نژادش قضاوت می کنید همین برادرهای افغان ما در تیپ فاطمیون بودند که سپر بلای ما و مدافع ارزش ها مقدس جامعه شدند در نهایت گم نامی به راستی که آن ها قهرمانان واقعی بودند.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
عزیزم خودمان به اندازه کافی رزمنده و بسیج داریم که از ما دفاع کنند ضمنا اونا بزن کشور خودشان را آباد کنند
Iran, Islamic Republic of
10:27 - 1399/03/13
فشار زندگی و وضع بد اقتصادی (به دلایل مختلف)باعث نگرش بد مردم در مورد اتباع افغانی شده
همه جای دنیا هم خوب و بد دارن
همینطور که در محل سکونت ما چندین خانواده افغانی زندگی میکنند که آدمای حلال‌خور و شریفی هستند
Iran, Islamic Republic of
10:29 - 1399/03/13
خیلیا از مدافعان حرم حضرت زینب ع همین برادران افغانی بودن و هستن
اجرشون با سیدالشهدا ع
Iran, Islamic Republic of
10:35 - 1399/03/13
نمیدونم چرا هر جرم و جنایتی میشه میفته به گردن اتباع در حالی که تو همین گزارش اومده فقط ۴.۲درصد مردم گفتن توسط اتباع افغانستان آزار دیدن
Iran, Islamic Republic of
10:40 - 1399/03/13
سلام ، باید افغانها از ایران برن باید برن عامل بیماری عامل بیکاری و خیلی مسئال دیگه اگر این روند ادامه پیدا کند کشور رو ار دست ما میگیرن وما رو از کشور بیرون میکنن
Iran, Islamic Republic of
10:46 - 1399/03/13
یک افغانستانی همیشه نسبت به کشورش متعهدتره تا ایران...مشکل هم اینجاست...وقتی کسی مهاجرت میکنه باید منافع و اولویت های کشور جدید براش مهم باشه نه کشور خودش....ما با افغانستانی مشکل نداریم با این حس عدم تعلق و بیگانگی مشکل داریم
Iran, Islamic Republic of
10:54 - 1399/03/13
اصلا بفرستین برن افغانستان
Iran, Islamic Republic of
10:54 - 1399/03/13
تعداد هر مهاجر در هرکشور حد و حدودی دارد .متاسفانه تعدادمهاجران خارجی از چند کشور در ایران خیلی زیاد شد .و مهمتر از این آیا این همه مهاجر که در ایران حضوردارن و آزادانه هر کاری میکنند (در برخی کشورها مهاجر در کمپ نگهداری میکنند)ایا انها هم حاضرن این همه ایرانی در کشور خودشان راه بدن . قطعأ نه
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
اینا قانونی نمیان که بشه اصلا دقیق گفت چند نفرن تو اوج کرونا و تحریم هم همین امسال میومدن
Iran, Islamic Republic of
11:27 - 1399/03/13
اجنبی اجنبیه چه آمریکایی چه افغانستانی
Romania
11:34 - 1399/03/13
الان ارزش پول افغانی چنده,بابابرین مااکثرکارگرامون بیکارن به امام حسین
Iran, Islamic Republic of
11:46 - 1399/03/13
یادمان باشد افغان ها هم انسان اند.....
Iran, Islamic Republic of
12:00 - 1399/03/13
من که مشکلی نمیبینم فقط بنظرم شرایط کشور خودشون الان خیلی بهتره
Iran, Islamic Republic of
12:49 - 1399/03/13
اگه قشنگ توجه کنید میبینید از آمریکایی ها نژادپرست تریم.
Iran, Islamic Republic of
13:07 - 1399/03/13
هر نگرشی به افغانها است در سایر کشورها همان نگرش به ایرانیها هم هست ......
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
ایرانیهایی که مهاجرت میکنن اکثرا تحصیلکرده ان
Iran, Islamic Republic of
13:54 - 1399/03/13
همه جا و از هر قومی آدم بد پیدا می شه. تو را بخدا به این بنده های خدا گیر ندید. چکار مگه می کنند جاتون رو مگه تنگ کرده اند.
Iran, Islamic Republic of
14:20 - 1399/03/13
روزنامه سال ۵۴زده بود نگرانی ایران از کمبود نیرو کار برای ۲۰سال آینده،اگه واقعا درست مدیریت میشد اینهمه دزدی اختلاس نمیشد الان به بنده خدا ها اینهمه گیر نمیدادن علت بیکاری افغانها هستن
اینا از سر مجبوری به اینجا پناه آوردن
United Arab Emirates
14:29 - 1399/03/13
خدایی میخوایی یک ملیونی بشی؟؟ نا نداریم با افغانیا کل کل کنیم.بای
United States
14:48 - 1399/03/13
علنا یک گزارش نژاد پرستی. درهرکجای دنیا همچین گزارشی تهیه میشد نویسنده گزارش باید مجازات میشد. الان تمام مشکلات کشور حل شده مونده وجود کارگران افغانی؟؟؟اگر در ۱۵۰سال پیش در دوره قاجار که تیکه تیکه ایران ازش جدا شد اگه قسمتهای بیشتری از خراسان جدا میشد الان ساکنان ان منطقه هم جزو کشور افغانستان بودند
Iran, Islamic Republic of
15:16 - 1399/03/13
با یادی از سلطان محمود افغان
باید گفت اینها باید برن اینجا صرفا مال ما ایرانیهاست
Iran, Islamic Republic of
15:37 - 1399/03/13
ایاورود افغانی ها چه دستاورد علمی و فرهنگی مفیدی برایمان داشته که به آنها دل خوش کنیم جناب مدیر برترینهانطراتم برای یکبار هم که شده منعکس بفرمائید
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
همون دستاورد علمی و فرهنگی مفیدی که خودت داشتی
Iran, Islamic Republic of
16:00 - 1399/03/13
بهتر بود برای عنوان متن از کلمه افغانی استفاده نمیشد و به جای اون مینوشتید افغانستانی
Iran, Islamic Republic of
16:27 - 1399/03/13
ایرانی و افغانی نه .. فارسی زبان های ایرانی و افغانی.
Iran, Islamic Republic of
16:50 - 1399/03/13
همه جای دنیا مهاجر وجود داره میزبان خوبی باشیم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
همه جای دنیا تحریم وجود نداره همه جای دنیا به کشور تحریم شده قاچاقی وارد نمیشن
Iran, Islamic Republic of
18:28 - 1399/03/13
مهمون مهمونو نمیتونه ببینه
حالا اونایی که مخالف موندن مردم افغانستان هستن خودشون مهاجرن تو تهران به زور از شهرشون پاشدن اومدن تهران
هر چی به سمت محله های بالا میری مردم افغانستان با فرهنگ ترن کوچک ترین محبتی بهشون میکنی ده برابر میخوان جبران کنن
من که مشکلی باهاشون ندارم اونقدر که مزاحمت از طرف خود مردم ایران واسه خانما ایجاد میشه از طرف مردم افغانی نیست و اونا چشمشون خیلی پاک تره
Netherlands
19:54 - 1399/03/13
همه جا اول شهروندان مملكت خودشون و كار ميدن و به فكر معيشت هستن ايران برعكسه همين كرونا براي افغانيها مجاني بود درمانش. مردم بايد خودشون به فكر باشن وگرنه دولت و بيخيال. كانادا هر ي ايراني پولدار و تحصيلكردست جذب ميكنه ما هم هر چي فقير و بدبخت و بي سواده جذب ميكنيم. چند سال ديگه كاملا مشخص ميشه ايران چه شكلي ميشه.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
کاملا درسته
Iran, Islamic Republic of
20:30 - 1399/03/13
تمام کشور ها مهاجر دارن
چرا نظرات شما ایرانی ها
با بقیه کشورها متفاوته؟
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
همه جای دنیا مهاجر دارن اونجاها تحریم نیستن و مثل شما قاچاقی نمیان هرجای دنیا اینجوری بخواید روزانه قاچاقی برید باهاتون برخورد میشه دو سال کم کم باید برید کمپ اگر قبول کردن اجازه ورود به شهرها رو دارید نه که بیاید ساکن بشید از همه آب و برق و اینترنت و ...یه کشور تحریم شده استفاده کنید جتی اسمتون تو لیست پناهجویان نباشه فحش هم بدید
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
چون بقیه کشورها از همه طرف تحریم نیستن و کمبود ندارن و اگر گروه های با فرهنگ و با سوادی از افغانستان به ایران بیان با کمال میل پذیراییم
حقگو
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
پس اینهمه کمپ پناهجوها با شرایط خیلی بد رو میبینیم، کدوم کشوران؟
Iran, Islamic Republic of
20:33 - 1399/03/13
ما نژاد پرست نیستیم و نباشیم
انسان از هر رنگ و نژاد و ملیت انسان و محترم است.
تنها مورد سازکاریست برای حضور قانونی افاغنه در ایران
Iran, Islamic Republic of
21:12 - 1399/03/13
یعنی نژادپرست تر از خودمون تو دنیا نیست
Iran, Islamic Republic of
21:42 - 1399/03/13
بازی فوتبال افغانستان تو استادیوم آزادی چقدر افغانی آمده بود آماری از افغانها در دست نیست خیلی زیاد شدند یکی از عوامل گرانی کرایه خانه همین برادران افاغنه می باشد همه جا هستند ساختمان نیمه کاره . زمین کشاورزی.بازار . سوپرمارکت.....
Iran, Islamic Republic of
21:49 - 1399/03/13
واقعا طرز فکر شما نسبت به افغانستانیها خیلی پایین است.مگر افغانستانیها در ایران چه امتیازی دارن حتی یک سیمکارت هم به نامشان نمیشود ولی مهاجرین ایرانی مقیم امریکا را بگو که تابعیت همان کشور را میگیرن ومقیم همونجا هستن وبا یک شهروند امریکایی هیچ فرقی ندارن واز همه امکانات بهره مند هستن
پاسخ ها
من
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
حرف حق
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
صد در صد غلطه.
ورود ایرانیا به آمریکا اصلا آسون نیست و از طریق مصاحبه هست ولی ورود افغانها به ایران بسبار آسونه و قاچاقی.
ایرانیهایی که در آمریکا هستن اکثرا تحصیلکرده ان و برای آمریکا امتیاز محسوب میشن همین طور که در شرکتهای بزرگشون میبینیم ولی چنین نمونه ای از افغان ها در ایران نداریم
هم چنین آمریکا از لحاظ منابع هیچ کمبودی نداره ولی ایران منابعش حتی برای خود ایرانیها کمه.
و صد ها دلیل دیگه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
اولا آمریکا مهاجر پذیره مهاجر ایرانی مقیم آمریکا قانونی رفته اینجا هم قانونی رفته ها سیمکارت دارن ضمنا آمریکا تحریم نیست
Iran, Islamic Republic of
07:33 - 1399/03/14
افغانیها توی ایران شغل رو اشغال کرده، و جرم و جنایت هم مرتکب میشن، و پول از ایران خارج میکنن، با این حساب، هیچ گونه سودی برای ایران و ایرانی ندارند
Iran, Islamic Republic of
10:11 - 1399/03/14
دانش آموزان افغانی باید از دانش آموزان ایرانی جدا شوند چون عقاید خاصی دارند که به مرور زمان روی بچه های ما تاثیر دارد
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
بچه افغانیا چه عقاید خاصی دارند؟
مثلا عقیده دارند که پدر باید بچه خودشو سر ببره و واسه همین میترسی که این عقایدشون روی شازده هاتون تاثیر بگذاره؟
خودتون داغونترین ملت هستید...
Iran, Islamic Republic of
10:40 - 1399/03/14
همیشه راه گشابودن نه مشکل ساز
Iran, Islamic Republic of
15:31 - 1399/03/14
حقیر بعنوان یک ایرانی از زحمات وخدمات ارزنده افغانستانیهای نازنین تشکر میکنم مردمانی بسیار شریف امانتدار زحمتکش و مهربان هستند.
Iran, Islamic Republic of
16:21 - 1399/03/14
برترین ها یه پیشنهاد دارم. دست من که به جایی بند نیست. شماها بالاخره فرهنگی هستید بهتر می تونید .

خواهرم می گفت یه افغانستانی اومده بود مغازه مون گفت به قدری شیرین و قشنگ و رسا و شیوا حرف میزد. که می گفتی بیهقی داره کتاب اش رو می خونه

چرا ما از این استعدادهای همزبانان افغانی استفاده نمی کنیم چرا صدا سیما اینها رو بکار نمی گیره ، از مجری های نه چندان جالب صدا سیما خیلی بهتر میشن زبان فارسی هم زنده میشه

البته اگر چهار تا آدم دغدغه مند فرهنگ وجود داشته باشه

خلاصه شما نمی تونید کاری کنید ؟
پاسخ ها
من
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
پیشنهاد خیلی خوبیه.مردیم انقدر بازیگر بی استعداد جای مجری دیدیم
Iran, Islamic Republic of
16:43 - 1399/03/14
افغانی ها مردم خوبی هستن
فقط چون دستمزد کم میگیرن نسبت به ایرانی ها
بازار کار وکارگر رو خراب کردن
Iran, Islamic Republic of
17:08 - 1399/03/14
من اگه با این همه مشکل و جنگ و تروریسم به یه کشور همزبان و هم این و هم فرهنگ پناه میبردم و به خاطر چندرغاز صبح تا شب خودم و خانواده م جون میکنیدیم،ترجیح میدادم باهامون انسانی تر رفتار بشه.دوستان معادله خیلی سختی نیست.انچه برای خود می پسندی برای دیگری نیز بپسند. در ضمن من ایرانی ام به والله قسم
Iran, Islamic Republic of
17:12 - 1399/03/14
دقت کنید مایی که تو این سایت و تو زندگی روزمره افغانی ها رو تحقیر میکنیم و از انواع توهین ها دریغ نمیکنیم، همونایی هستیم که برای جرج فلوید شمع روشن میکنیم و پروفایلمونو سیاه میکنیم.هموطن قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟!
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
دقت کردم ولی چنین چیزی ندیدم
اونایی هم که شمع روشن میکنن جوگیرن و ربطی به این قضیه نداره
Iran, Islamic Republic of
18:51 - 1399/03/14
اکثرمون نژادپرست نیستیم
نمونه اش برنامه خانه ما که تو تمام مراحل مسابقه خانواده وفا برنده شدن فینالشم با اختلاف زیاد برنده شدن
خیلی ها اومدن اون وسط سو استفاده کنن که باید هم وطنامون ببرن ولی مردم خوب و بد رو متوجه میشن
پاسخ ها
بیسواد
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
نون کارگر و بنا و کل شاغلین ساختمانی و عده ای کشاورز و خیاطی و مشاغلی دیگر ایرانی را بریدن. بیشترین شاغلان بی یا کم سواد کل ایران در کار ساختمانی بودند که بیش از نود درصد آنها بی کار شدند بچه ده ساله و بی سواد و بی پول به راحتی میاد ایران .همه سرایداران شهر ها که ایرانی بودند اخراج کردند و افغانی جایگزین اش کردند با بهترین امکاناتی که به سرایدار ایرانی نمی دادند.
اگه یه ایرانی بخواد بره خارج هفت خان رستم رو باید طی کنه .چون بی سواد هستند خطری برای دولت ندارند شما که میگی یه دکتر افغانی ندیدم اولاً سواد تو همه جای افغانستان رسمیت پیدا نکرده ودر ضمن دکترا بسیار عالی دارد این تعداد افغانی که در حال ناظر در ایران هستند اگه با سواد بودند یکی شو نو دولت تو ایران راه نمی داد چون برای دولت خطر ناک بودند حالا که بی سوادند قشر کارگر ایران مردند که مردند واسه دولت مهم نیست
France
22:41 - 1399/03/14
ممنوعیت حضور فارس ها در کشور کِی؟
United States
01:10 - 1399/03/15
۲۰:۴۲ شوخی میکنی دیگه
ضمنا در جواب ترامپ هم باید بگم که اولا دکتر هست مثل دکتر عرفانی متخصص چشم دوما اگه کم هستن دلیلش اینه که تا همین چند سال پیش ورود اتباع افغانستان به دانشگاه ها ممنوع بود و برای همین بعد ا اتمام مدرسه به افغانستان بر میگشتند
Iran, Islamic Republic of
12:41 - 1399/03/21
این افغانی هارو ازدر بیرون کنی از پنجره میان تو اصلا هیچ کاری برای بیرون کردن اینا نمیکنن اگه اینا برگردم کشورشون خیلی ازجوونا میتونن برن سرکار
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج