پذیرش مسوولیت قطع یارانه، چگونه ممکن است؟
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
مجتمع فنی تهران_Fموبایل
کلینیک فرشته_موبایلf
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
کلاسینو_1
ریزخور_1
اپیلاسیون نانا 1
لاله زار مال_1
دکتر نداف کرمانی 1
زمردی_داخلی1
سفیر بار ساقدوش_1
سفیر بار ساقدوش_3
ریزخور_3
اپیلاسیون نانا 3
دکتر نداف کرمانی 3
کلاسینو_3
زمردی_داخلی3
لاله زار مال_3
زمردی_داخلی4
اپیلاسیون نانا 4
سفیر بار ساقدوش_4
دکتر نداف کرمانی 4
کلاسینو_4
ریزخور_4
لاله زار مال_4
دکتر نداف کرمانی 2
سفیر بار ساقدوش_2
ریزخور_2
زمردی_داخلی2
اپیلاسیون نانا 2
کلاسینو_2
لاله زار مال_2
مجتمع فنی تهران_F
کلینیک فرشته_f
۶۱۹۲۰۵
۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۹
۴۱۵۹
روزنامه‌اعتماد شوراي نويسندگان: آقاي پرويز فتاح رييس محترم كميته امداد در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران حضور يافت و اظهارنظر مهمي را درباره ضرورت قطع يارانه‌ها و موضوع قاچاق ابراز داشت.
روزنامه‌اعتماد شوراي نويسندگان:

آقاي پرويز فتاح رييس محترم كميته امداد در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران حضور يافت و اظهارنظر مهمي را درباره ضرورت قطع يارانه‌ها و موضوع قاچاق ابراز داشت. وي گفت كه: «من در ارتباط با قطع يارانه‌ها با آقاي رييس‌جمهوري صحبت كردم و گفتم كه من مسووليت قطع يارانه‌ها را مي‌پذيرم. از چه مي‌ترسيد كه يارانه‌ها را قطع كنيد، من فحش‌ها را مي‌پذيرم به هر حال اين كارها فحش‌خوري هم دارد. وقتي يارانه‌ها قطع شد به هر كسي كه نيازمند است بگوييد بيايد كميته امداد. مردم ما فهيم و بزرگ هستند و مسائل را درك مي‌كنند. چرا بايد ٤٠ هزار ميليارد تومان يارانه داده شود در حالي كه مي‌شود نيمي از مبلغ يارانه‌ها يعني ٢٠ هزار ميليارد تومان را حذف كرد.

فتاح در مورد قاچاق كالا و كنترل آن نيزاظهار داشت: حداقل ٢٠ ميليارد دلار ميزان قاچاق شماست كه اگر ٥٠ درصد آن كنترل شود ١٠ ميليارد دلار كمتر قاچاق به كشور مي‌آيد، آيا نمي‌توانيم جلوي آنها را بگيريم؟ شما ٢ داعشي را كه در روستايي در كرمانشاه «پنهان» شده‌اند جزغاله كرده‌ايد، نمي‌توانيد جلوي دو كانتينر قاچاق در روز روشن را بگيريد؟ شما كه اين توانمندي‌ها را داريد. رييس كميته امداد گفت: مبارزه با قاچاق فقط اراده مي‌خواهد، آيا كسي اين حرف را از تو مي‌پذيرد كه نمي‌شود جلوي قاچاق را گرفت. اگر ١٠ ميليارد دلار از ميزان قاچاق را كم كنيم اشتغال در كشور ايجاد مي‌شود. زماني كه در كشور قاچاق در اين سطح وجود دارد يعني در كنار آن فقر نيز وجود دارد و وقتي واردات در اين سطح وجود داشته باشد ايراني‌ها بيكار مي‌مانند و چيني‌ها و كره‌اي‌ها به جاي ما كار مي‌كنند. متاسفانه وسعت فقر زياد شده كه دليل اين امر اقتصاد بيمار كشور است.» واقعيت اين است كه بايد به شجاعت آقاي فتاح تبريك گفت ولي در كنار اين تبريك مي‌توان به چند نكته ديگر نيز اشاره كرد:

١- از سخنان آقاي فتاح چنين برداشت مي‌شود كه نوعي اجماع نسبي در ميان مقامات كشور در خصوص زيان‌بار بودن پرداخت يارانه‌ها وجود دارد ولي همه آنان از ورود به بحث قطع يارانه‌ها پرهيز دارند و به تعبير دقيق‌تر مي‌ترسند. ولي آقاي فتاح آمادگي دارد كه فحش‌ها را در اين راه به جان بخرد و مسووليت قطع يارانه‌ها را بپذيرد. پيشنهاد آقاي فتاح شايد جالب باشد، ولي بسيار فردي است. در واقع بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چگونه است كه ايشان آمادگي پذيرش هجمه را دارند و ديگران ندارند؟ آيا گمان نمي‌كنند كه ايشان در وضعي است كه به لحاظ دفاعي سپرهاي قدرتمندي از ايشان محافظت مي‌كنند و لذا گزندي از حملات احتمالي به وي وارد نخواهد شد ولي ديگران فاقد چنين سپرهاي دفاعي هستند؟ به علاوه تا كي بايد سياست‌ها را براساس ويژگي‌هاي فردي و شجاعت و ترس تحليل كرد؟

فرض كنيم كه اين مورد را از اين روش حل كنند، موارد ديگري كه كم هم نيست و تحت همين فشارها اتخاذ تصميم مي‌شود را چه بايد كرد؟

٢- به طور قطع در صداقت آقاي فتاح شك نمي‌كنيم، ولي آيا ايشان نبايد از موضع اصولگرايانه در زمان انتخابات عليه نامزدهاي هم‌جناح خود كه چپ و راست وعده افزايش و نه فقط حفظ اين يارانه‌ها را مي‌دادند، سخن مي‌گفت؟ چرا در آن زمان عليه اين سياست نادرست موضع‌گيري آشكاري انجام نشد؟

٣- چگونه ممكن است كه مردم بپذيرند مسووليت قطع يارانه با ايشان است و در اين باره از آقاي روحاني يا ساير دست‌اندركاران سوال نكنند؟ چگونه آقاي روحاني مي‌تواند بگويد كه مسووليت قطع يارانه‌ها با من نيست از آقاي فتاح بپرسيد؟ به علاوه پرداخت يارانه‌ها قانون است، مگر مي‌توان آن را قطع كرد؟ به طور قطع مي‌توان تعداد آن را كاهش داد ولي قطع آن غيرقانوني است. در اين صورت آيا بهتر نيست كه جناح اصولگراي مجلس طرحي را تهيه كند و براي قطع يارانه‌ها در مجلس اقدام نمايد؟ بعيد است كه فراكسيون اصلاح‌طلب از آنها حمايت نكند. بنابراين به جاي آنكه سياست‌ها را فردمحور و اراده‌گرايانه تحليل و بخواهيم غيرممكن را ممكن كنيم، بهتر است كه جمعي و جناحي پيش برويم، بلكه دچار مشكلات احمدي‌نژاد نشويم. پرداخت يارانه به اين شيوه محصول همين نوع رفتارها و سياست‌هاي اراده‌گرايانه و فردي بوده و الا اين نوع پرداخت از دل يك تصميم جمعي و عاقلانه بيرون نمي‌آمد.

٤- اظهارات آقاي فتاح درباره قاچاق بسيار مهم است. زيرا ايشان به صورت استفهام استنكاري طرح مي‌كند كه چگونه نمي‌توانيد جلوي قاچاق را بگيريد و ترجمه آن اين مي‌شود كه مي‌توانيد جلوي آن را بگيريد ولي نمي‌گيريد! اين مي‌تواند نقطه آغاز خوبي باشد. اول اينكه مخاطب اين مساله روشن شود. دوم اينكه چرا جلوي قاچاق گرفته نمي‌شود، مساله بسيار مهم‌تري از اين است كه اگر ٢٠ ميليارد دلار از قاچاق كم شود مي‌توان با آن اشتغال ايجاد كرد. كساني كه جلوي آن را نمي‌گيرند، چه دلايلي براي اين كار دارند؟ آيا منافع دارند؟ آيا قاچاقچي‌ها زورشان بيشتر است؟ آيا دليل اقتصادي دارند؟ يا كل فرض مذكور نادرست است و كسي قادر به جلوگيري از قاچاق نيست؟ چرا كسي در برابر اين كم‌كاري محاكمه نمي‌شود؟

در واقع پاسخ دادن به اين پرسش‌ها ما را به واقعيت ساختار نظام مديريتي و تصميم‌گيري رهنمون مي‌كند. ساختاري كه چندان متاثر از اراده‌هاي فردي نيست، بلكه وضعيت پيچيده و تودرتويي است كه به نحوي كارگزاران اقتصادي و سياسي را نيز در تارهاي عنكبوتي خود اسير مي‌كند. هدف اساسي بايد در پي تغيير و بهبود و اصلاح اين ساختارها باشد، و الا اينكه يك نفر يا چند نفر ادعاي شجاعت كنند و آمادگي خود را براي شنيدن فحش ابراز كنند، مشكلي از كشور را حل نخواهد كرد، جز اينكه آن را افزايش هم خواهد داد.
برچسب ها:
مطالب مرتبط
انتشار یافته: 12
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
08:22 - 1396/08/01
باز یکی خواسته مطرح بشه گیر به یارانه ها داد!!اقای فتاح که بقول خودت فحش خورت ملسه !مگه از اول یارانه ها به افراد نیازمند داد بشه ؟مگه قرار نبود حاملهای انرژی ازاد بشن یارانه اشو نقدا به همه بدن ؟شما بهتر به زیر مجموعه خودت برسی که به خاطر انجام وظیفه معمول خودشون به بعضی از مراجعه کنندهای
United Arab Emirates
08:25 - 1396/08/01
تو رو خدا یارانه را قطع کنید ما هم از زیر بار منت خلاص می شویم
Iran, Islamic Republic of
08:29 - 1396/08/01
حرف درستی زده هرکس نیازمند یارانه هست میتونه به کمیته امداد مراجعه کند این حجم دارایی در کشور میتونه طوری دیگری فقر زدایی کنه مثلا کار خانه ساخته بشه وجوانهای بیکار مشغول کار بشن اونایی که واقعا به یارانه نیازمندن شناخته میشن کمیته معمور میفرسته تحقیق میکنن وسابقه میشه براشون هرکسی که نیازمند نباشه به هیج عنوان به کمیته نمیره
پاسخ ها
رضا
United Arab Emirates
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
چی میگی
Iran, Islamic Republic of
08:30 - 1396/08/01
واقعا متاسفم واسه آقای فتاح که خبر نداره که عده ای از مردم فقط چشمش به یارانه دوخته هست از این بیشتر انتظار نمیره
Iran, Islamic Republic of
08:46 - 1396/08/01
جناب آقای فتاح به چه دلیل باید یارانه ای که قبل بابت حاملهای انرژی ارزانتر به خود مردم نمی دادند و قرار شد حاملهای انرژی و سایر محصولات شتامل یارانه گران شود ویارانه رابه خود مردم بدهند تا مدیریت در نحوه هزینه آن کنند .یادتان رفته که با همین ترفند همه چیز را گران کردند ودمار از روزگار مردم در آمد .حالا چه شده که میخواهید یارانه ها را قطع کنید مگر شما نباید از مردم نظر خواهی کنید
Iran, Islamic Republic of
08:50 - 1396/08/01
شاید بوجه کمیته کم شده باشد که آقای فتاح برافروخت است
Iran, Islamic Republic of
10:44 - 1396/08/01
ببین سر۴۵تومان که پول نانم نمیش چه حسابی بارکردن پس همه چیزوارزون کنیدمال خودتون بعدش آقای روحانی گفنته برای ایجاد۱ملیون شغل ۷۰۰هزارملیاردتومان بایدسرمایه گذاری بش ۱۰سال فروش نفت حدود۸ملیون شغل افغانی اشغال کرده؟؟!!!!!!!
United Arab Emirates
12:28 - 1396/08/01
عجب قبض ۱۰تومنی شده۱۰۰تومن خب قیمت حامله های انرژی رو هم به قبل برگردونید منت رو هم از سر ما بردارید مچکرم
Iran, Islamic Republic of
15:02 - 1396/08/01
مگه ما چی مون از مردم عربستان کمتره که فقیر ترینشون شاسی بلند سوار میشن و حق نفت دارند چرا میخواهید این یارانه را هم از مردم دریغ کنید چرا مسائل مختلف را باهم قاطی میکنید آخه یارانه چه ربطی شما داره شما کار خودت را بکن
Iran, Islamic Republic of
15:06 - 1396/08/01
آقای فتاح سرتان به کار خودتان باشد به یارانه چکار دارید یارانه پولی است که اگر بخواهند به روز آنرا پرداخت کنند خیلی بیشتر از این رقم فعلی میشود دلار به بیش از ۴۰۰۰تومان رسیده است مردم درآمد ندارند به مردم رحم کنید
Iran, Islamic Republic of
16:21 - 1396/08/01
کار بزرگ و شایسته کردن آ فرینی مرحبا دارد فحش مال آدم بی مخ است نه برای کارهای بزرگ مثل قطع رایانه
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
دکتر نائبی_1
خرید باکس 1
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_1
عارفی_1
سوییچ ایران_1
شیرآلات زمانی_1
دکتر نائبی_3
شیرآلات زمانی_3
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_3
عارفی_3
سوییچ ایران_3
خرید باکس 3
سوییچ ایران_4
عارفی_4
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_4
شیرآلات زمانی_4
خرید باکس 4
دکتر نائبی_4
سوییچ ایران_2
عارفی_2
خرید باکس 2
شیرآلات زمانی_2
دکتر نائبی_2
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_2
تدبیرکالا_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
دکتر عارفی - موبایل فوتر
کلینیک النا_فوتر موبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
زمردی_فوتر موبایل اصلی
شفا_فوترموبایل
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
آیلین_تزریق چربی موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
دکتر سید مصطفی حسینی_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
شاخه نبات_ فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی
شاخه نبات_ فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
فنی آتل_فوتر
کلینیک النا_فوتر
دکتر سید مصطفی حسینی_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان
تدبیرکالا_فوتر
قالیشویی بانو_فوتر
زمردی_فوتر اصلی
رستوران پارسیان_فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
آیلین_فوتر بلفارو
قالیشویی نوین_فوتر
شفا_فوتر